English
A A A A A

İyi Karakter: [Güven]

1 Yuhanna 4:17
Hüküm gününde cesaretimiz olsun diye, sevgi bizimle bunda ikmal edilmiş olur; çünkü o nasılsa, biz de bu dünyada öyleyiz.

1 Yuhanna 5:14
Onun huzurunda bizde olan cesaret budur ki eğer kendi iradesine göre bir şey dilersek, bizi dinler;

2 Tarihler 32:8
onunla beraber olan etten bazudur; fakat bize yardım eylemek ve cenklerimizi etmek üzre bizimle beraber olan Allahımız RABDİR. Kavm da Yahuda kıralı Hizkiyanın sözlerine güvendiler.

Efesliler 3:12
ona olan iman vasıtası ile, itimatla kendisinde cesaretimiz ve girmekliğimiz vardır.

İbraniler 4:16
İmdi merhamete nail olalım, ve zamanında yardımı olması için inayet bulalım diye, inayet tahtına cesaretle yaklaşalım.

Yeşaya 32:17
Ve doğruluğun işi selâmet olacak; ve doğruluğun semeresi ebedî susma ve güvenme olacak.

Yeremya 17:7
Ne mutludur o adam ki, RABBE güvenir, ve onun güvendiği RABDİR.

Nehemya 6:16
Ve vaki oldu ki, bütün düşmanlarımız işitince, çevremizde olan bütün milletler korktular, ve kendi gözlerinde çok düştüler; çünkü bu işin Allahımız tarafından yapılmış olduğunu bildiler.

Filipililer 1:6
nitekim hepiniz hakkında bunu düşünmek benim için doğrudur, çünkü siz benim yüreğimdesiniz,

Filipililer 4:13
Beni kuvvetlendirende her şeyi yapabilirim.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:26-32
[26] Çünkü senin güvendiğin RAB olacak, Ve ayağını tutulmaktan o koruyacak.[27] İyiliğe hakkı olan adamlara, Elinden gelince iyiliği esirgeme.[28] Yanında varken komşuna: Git de tekrar gel, Ve yarın vereyim, deme.[29] Komşun yanında emniyette otururken, Onun için şer kurma.[30] Sana karşı şer yapmadı ise, Bir adamla boş yere çekişme.[31] Zorba adama imrenme, Ve onun yollarından hiç birini seçme.[32] Çünkü sapık adam RABBE mekruhtur; Fakat RABBİN dostluğu doğrularladır.

Mezmurlar 20:7
Bazıları cenk arabaları ve bazıları atları, Fakat biz, Allahımız RABBİN ismini anarız.

Filipililer 3:3-5
[3] çünkü sünnetlilik, Allahın Ruhu ile ibadet eden, ve Mesih İsada övünen ve bedene güvenmiyenler, biziz;[4] vakıa ben bedene de güvenebilirdim; eğer başka biri bedene güvenmeyi düşünüyorsa, ben daha ziyade;[5] ben ki sekizinci günü sünnetli, İsrail cinsinden, Benyamin sıptından, İbranîlerden bir İbranî, şeriate göre Ferisi,

2 Korintliler 3:1-4
[1] KENDİMİZİ tekrar tavsiye etmeğe mi başlıyoruz? yahut bazıları gibi size, yahut sizden tavsiye mektuplarına mı muhtacız?[2] Bütün insanlar tarafından bilinen ve okunan, yüreklerimizde yazılmış mektubumuz sizsiniz;[3] mürekkeple değil, fakat hay olan Allahın Ruhu ile, taş levhalara değil, etten yürekler levhalarına yazılmış, tarafımızdan hazırlanmış Mesihin mektubu olarak zahir oluyorsunuz.[4] Ve Mesih vasıtası ile Allaha doğru böyle itimadımız vardır;

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey