English
A A A A A

İyi Karakter: [Güven]

Yeşaya 12:2
İşte, Allah kurtuluşumdur; güveneceğim ve yılmıyacağım; çünkü RAB Yehova kuvvetim ve ilâhimdir; ve bana kurtuluş oldu.

Yeşaya 26:3-4
[3] Aklı pek olanı sen tam selâmet içinde saklarsın; çünkü o sana güvenir.[4] RABBE ebediyen güvenin; çünkü RAB Yehovada ebedî kaya var.

Yeşaya 41:10
sen korkma, çünkü ben seninle beraberim; etrafına bakınma, çünkü Allahın benim; seni pekiştireceğim; evet, sana yardım edeceğim; evet, adaletimin sağ elile sana destek olacağım.

Yeremya 29:11
Çünkü sizin için düşünmekte olduğum düşünceleri ben bilirim, RAB diyor, kötülük düşünceleri değil, ancak sonunuzda size ümit vermek için selâmet düşünceleridir.

Yuhanna 10:10
Hırsız, ancak çalıp öldürmek ve telef etmek için gelir. Ben onlarda hayat olsun, çok hayat olsun diye geldim.

Yuhanna 14:1
YÜREĞİNİZ sıkılmasın; Allaha iman edin, bana da iman edin.

Yeşu 1:9
Sana emretmedim mi? Kuvvetli ol ve yürekli ol; korkma ve yılgınlığa düşme; çünkü yürüyeceğin her yerde Allahın RAB seninle beraberdir.

Filipililer 4:19
Ve Allahım her ihtiyacınızı kendi zenginliğine göre izzetle Mesih İsada dolduracaktır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 29:25
İnsan korkusu tuzak kurar; Fakat RABBE güvenen emniyette olur.

Mezmurlar 9:10
Ve senin ismini bilenler sana güveneceklerdir; Çünkü seni arıyanları bırakmazsın, ya RAB.

Mezmurlar 20:7
Bazıları cenk arabaları ve bazıları atları, Fakat biz, Allahımız RABBİN ismini anarız.

Mezmurlar 28:7
RAB benim kudretim ve kalkanımdır; Yüreğim ona güvendi ve yardım buldum, Yüreğim de sevinçle coşuyor; İlâhimle ona şükredeyim.

Mezmurlar 32:10
Kötünün kederleri çoktur; Fakat RABBE güvenen adamın çevresini inayet kuşatır.

Mezmurlar 37:5
Yolunu RABBE bırak ve ona güven; O da yapacaktır.

Mezmurlar 46:10
Durun ve bilin ki, Allah ben im; Milletler arasında yükseleceğim, dünyada yükseleceğim.

Mezmurlar 118:8
RABBE sığınmak, İnsana güvenmekten iyidir.

Mezmurlar 143:8
Sabahlayın inayetini bana işittir; Çünkü ben sana güveniyorum; Gideceğim yolu bana bildir; Çünkü canımı sana yükseltiyorum.

Romalılar 8:28
Ve Allahı sevenlere, kendi muradına göre davet olunanlara, bütün şeylerin birlikte iyilik için işlediğini biliriz.

Romalılar 15:13
İmdi, Ruhülkudüsün kudretile ümitte artmanız için ümit Allahı sizi iman etmekte bütün sevinç ve selâmetle doldursun.

Mezmurlar 56:3-4
[3] Korkum gününde sana güvenirim.[4] Allaha (onun sözünü sena ederim), Allaha güvendim, korkmam; İnsan bana ne edebilir?

Mezmurlar 62:7-8
[7] Kurtuluşum ve izzetim Allah iledir; Kuvvetimin kayası ve sığınacak yerim Allahtadır.[8] Ey kavm, her vakit ona güvenin; Yüreğinizi onun önüne dökün; Allah bize sığınacak yerdir. [ Sela

Mezmurlar 91:1-2
[1] YÜCE Olanın örtüsünde oturan, Kadîrin gölgesinde sakin olur.[2] RAB için derim: Sığınacak yerim ve hisarımdır; Allahımdır, ona güvenirim.

Mezmurlar 112:6-7
[6] Çünkü ebediyen sarsılmaz; Salihin anılması ebedî olur.[7] Kötü haberden korkmıyacaktır; RABBE güvenerek yüreği sabittir.

1 Yuhanna 5:14-15
[14] Onun huzurunda bizde olan cesaret budur ki eğer kendi iradesine göre bir şey dilersek, bizi dinler;[15] ve her dilediğimiz şeyde bizi dinlediğini bilirsek, kendisinden dilediğimiz dilekleri almakta olduğumuzu biliriz.

Mezmurlar 46:1-2
[1] Musikacıbaşı için; Alamot üzre. Korah oğullarının İlâhisidir. ALLAH bize sığınacak yer ve kuvvettir; Sıkıntıda hemen hazır bir yardımdır.[2] Bundan dolayı dünya altüst olsa, Ve denizlerin bağrına dağlar devrilse;

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:5-6
[5] Bütün yüreğinle RABBE güven, Ve kendi anlayışına dayanma;[6] Bütün yollarında onu tanı, O da senin yollarını doğrultur.

Matta 6:25-26
[25] Bunun için size diyorum: Ne yiyeceksiniz, yahut ne içeceksiniz diye hayatınız için, ne giyeceksiniz diye bedeniniz için de kaygı çekmeyin. Hayat yiyecekten ve beden giyecekten daha üstün değil midir?[26] Gökün kuşlarına bakın, onlar ne ekerler, ne biçerler, ne de ambarlara toplarlar; ve semavî Babanız onları besler. Siz onlardan daha değerli değil misiniz?

Yeremya 17:7-8
[7] Ne mutludur o adam ki, RABBE güvenir, ve onun güvendiği RABDİR.[8] Çünkü suların yanına dikilmiş ağaç gibi olacak, o ağaç ki, ırmak kenarında köklerini salar, ve sıcak gelince korkmaz, ve yaprağı yeşil olur; ve kuraklık yılında kaygı çekmez, ve meyva vermekten geri kalmaz.

Yeşu 1:5-9
[5] Hayatının bütün günlerince kimse sana karşı duramıyacak; nasıl Musa ile beraber oldumsa seninle de öyle beraber olacağım; seni boşa çıkarmam, ve seni bırakmam.[6] Kuvvetli ol ve yürekli ol; çünkü kendilerine vermek için onların atalarına and ettiğim diyarı, miras olarak bu kavma sen böleceksin.[7] Ancak kulum Musanın sana emrettiği bütün şeriate göre yapmağa dikkat etmek için kuvvetli ol, ve çok yürekli ol; yürüyeceğin her yerde muvaffak olasın diye, ondan sağa yahut sola sapma.[8] Bu şeriat kitabı senin ağzından ayrılmıyacak, ve onda yazılmış olanın hepsine göre yapmağa dikkat edesin diye, gece gündüz onu düşüneceksin; çünkü o zaman yolunu açacaksın, ve o zaman muvaffak olacaksın.[9] Sana emretmedim mi? Kuvvetli ol ve yürekli ol; korkma ve yılgınlığa düşme; çünkü yürüyeceğin her yerde Allahın RAB seninle beraberdir.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey