English
A A A A A

İyi Karakter: [Merhamet]

2 Samuel 24:14
Ve Davud Gada dedi: Çok sıkılıyorum; şimdi RABBİN eline düşelim; çünkü onun rahmetleri çoktur; ve insan eline düşmiyeyim.

Mezmurlar 86:5
Çünkü, ya Rab, iyisin, ve bağışlıyan sensin, Ve bütün seni çağıranlara çok inayetlisin.

Mezmurlar 145:9
RAB herkese iyidir; Merhametleri de bütün işleri üzerindedir.

Luka 6:36
Babanız nasıl merhametli ise, siz de merhametli olun.

Efesliler 2:4
fakat Allah merhamette zengin olup bizi sevdiği çok sevgisinden ötürü,

Titus 3:5
salâhta yaptığımız işlerden dolayı değil, ancak yeniden doğum yıkaması ile,

İbraniler 4:16
İmdi merhamete nail olalım, ve zamanında yardımı olması için inayet bulalım diye, inayet tahtına cesaretle yaklaşalım.

1 Yuhanna 1:3
evet, gördüğümüzü ve işittiğimizi size de ilân ediyoruz; ta ki, sizin de bizimle beraber müşareketiniz olsun; gerçek müşareketimiz de Baba ile ve Oğlu İsa Mesih iledir;

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey