English
A A A A A

İyi Karakter: [Tevazu]

1 Korintliler 12:23
ve daha itibarsız saydığımız bedenin azasına daha ziyade itibar veririz; ve güzel olmıyan azamızın daha ziyade güzelliği vardır;

1 Timoteos 2:8-10
[8] İmdi isterim ki erkekler her yerde tahir eller kaldırarak gazapsız ve nizasız dua etsinler.[9] Ayni suretle kadınlar, saç örgüleri, ve altın yahut inciler yahut çok pahalı libasla değil, sade kıyafette, hicap ve vekar ile,[10] ve (takva sahibi olduğunu iddia eden kadınlara yakışır surette) iyi işlerle kendilerini tezyin etsinler.

1 Petrus 3:3-4
[3] Sizin süsünüz dışardan, saç örme ve altınlar takma ve esvaplar giyinme değil,[4] fakat Allah indinde çok kıymetli olan halim ve sakin ruhun fena bulmaz süsü, yüreğin gizli insanı olsun.

Romalılar 12:2
Ve bu âleme uymayın; fakat Allahın iyi ve makbul ve kâmil iradesi ne olduğunu farketmeniz için fikrinizin yenilenmesi ile değişilmiş olun.

Matta 5:28
Fakat ben size derim: Bir kadına şehvetle bakan her adam zaten yüreğinde onunla zina etmiştir.

Yasa'nın Tekrarı 22:5
Kadının üzerinde erkek esvabı olmıyacak, ve erkek kadın esvabı giymiyecek; çünkü bu şeyleri yapan herkes Allahın RABBİN mekruhudur.

1 Petrus 3:3
Sizin süsünüz dışardan, saç örme ve altınlar takma ve esvaplar giyinme değil,

1 Samuel 16:7
Fakat RAB Samuele dedi: Onun görünüşüne, ve boyunun uzunluğuna bakma; çünkü onu reddettim; çünkü RAB insanın gördüğü gibi görmez; çünkü insan yüze bakar, fakat RAB yüreğe bakar.

1 Korintliler 6:19-20
[19] Yahut bilmez misiniz ki bedeniniz Allahtan aldığınız sizde olan Ruhülkudüsün mabedidir? ve kendi kendinizin değilsiniz;[20] çünkü paha ile satın alındınız; bunun için Allahı bedeninizde taziz edin.

1 Korintliler 10:31
İmdi gerek yer, gerek içer, ve her ne yaparsanız, her şeyi Allahın izzeti için yapın.

Süleyman'ın Özdeyişleri 7:10
Ve işte, onu bir kadın karşıladı, Fahişe kılıklı, yüreği kurnazdı.

Süleyman'ın Özdeyişleri 31:30
Letafet aldatıcıdır, ve güzellik boş şeydir; Fakat RABDEN korkan kadın övülür.

1 Timoteos 3:2
İmdi nazır olacak adam için gerektir ki, kusursuz, bir kadın kocası, temkinli, akıllı, intizam sahibi, misafirperver, öğretmeğe kabiliyetli,

Luka 17:1
VE İsa şakirtlerine dedi: Tökezlerin gelmemesi olamaz; fakat vay o adama ki, onun vasıtası ile gelir!

Süleyman'ın Özdeyişleri 11:22
Domuzun burnunda altın halka ne ise, Anlayışı olmıyan güzel kadın da öyledir.

Efesliler 2:10
Çünkü Allahın önceden hazırladığı iyi işlerde yürüyelim diye, bunlar için Mesih İsada yaratılmış olarak onun eseriyiz.

Romalılar 14:13
Bunun için birbirimize artık hükmetmiyelim; fakat daha ziyade kardeşe tökez yahut sürçme taşı koymamağa hükmedin.

1 Petrus 3:3-5
[3] Sizin süsünüz dışardan, saç örme ve altınlar takma ve esvaplar giyinme değil,[4] fakat Allah indinde çok kıymetli olan halim ve sakin ruhun fena bulmaz süsü, yüreğin gizli insanı olsun.[5] Çünkü bir vakitler Allaha ümit bağlıyan mukaddes kadınlar da kendi kocalarına tâbi olarak kendilerini böyle süslerlerdi;

1 Petrus 1:14
cehaletiniz zamanında olan evelki arzulara uymayın;

1 Samuel 9:21
Ve Saul cevap verip dedi: Ben İsrail sıptlarının en küçüğünden, Benyaminî değil miyim? ve aşiretim Benyamin sıptının aşiretlerinden en küçüğü değil midir? niçin bana böyle bir şey söyliyorsun?

Ester 1:11-12
[11] kıral Ahaşveroşun önünde hizmet eden yedi kızlar ağasına, Mehumana, Biztaya, Harbonaya, Bigtaya, ve Abagtaya, Zetara, ve Karkasa emretti; çünkü bakılışı güzeldi.[12] Fakat kıraliça Vaşti, kıralın kızlar ağaları vasıtası ile olan emrile gelmek istemedi; bundan dolayı kıral çok öfkelendi, ve kızgınlığı yüreğinde alevlendi.

Eyüp 32:4-7
[4] Ve onlar yaşça kendisinden büyük olduklarından, Eyuba sözlerini söylemek için Elihu beklemişti.[5] Ve Elihu gördü ki, bu üç kişinin ağzında cevap yok, ve öfkesi alevlendi.[6] Ve Buzlu Barakelin oğlu Elihu cevap verip dedi: Yaşça ben küçüğüm, siz de çok yaşlısınız; Bundan ötürü çekindim, ve bildiğimi size göstermekten korktum.[7] Dedim ki: Günler söylesin, Ve yılların çokluğu hikmeti öğretsin.

1 Petrus 3:1-4
[1] EY kadınlar, ayni suretle siz kendi kocalarınıza tâbi olun, ta ki bazıları kelâma itaat etmezlerse,[2] korku içinde iffetli yaşayışınızı görerek, karılarının yaşayışı ile sözsüz kazanılsınlar.[3] Sizin süsünüz dışardan, saç örme ve altınlar takma ve esvaplar giyinme değil,[4] fakat Allah indinde çok kıymetli olan halim ve sakin ruhun fena bulmaz süsü, yüreğin gizli insanı olsun.

1 Yuhanna 2:16
Çünkü dünyada olan her şey, bedenin şehveti, ve gözlerin şehveti, ve hayat gururu, Babadan değil, fakat dünyadandır.

Romalılar 12:1
İMDİ, ey kardeşler, bedenlerinizi diri, mukaddes, Allaha makbul kurban olarak takdim etmenizi Allahın rahmetleri için size yalvarırım; ruhanî ibadetiniz budur.

Süleyman'ın Özdeyişleri 31:25
Kuvvet ve şeref onun libasıdır; Ve yarınki güne güler.

1 Timoteos 4:8
çünkü bedence idman az faidelidir; fakat takva şimdiki ve gelecek hayatın vadine malik olarak her şey için faidelidir.

Filipililer 2:5
Mesih İsada olan düşünce sizde de olsun;

1 Petrus 3:4
fakat Allah indinde çok kıymetli olan halim ve sakin ruhun fena bulmaz süsü, yüreğin gizli insanı olsun.

1 Timoteos 2:10
ve (takva sahibi olduğunu iddia eden kadınlara yakışır surette) iyi işlerle kendilerini tezyin etsinler.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey