English
A A A A A

İyi Karakter: [Bütünlük]

Süleyman'ın Özdeyişleri 11:3
Doğruların kemali kendilerine yol gösterir; Fakat hainlerin sapıklığı kendilerini helâk eder.

Süleyman'ın Özdeyişleri 28:6
Kendi kemalinde yürüyen fakir, Zengin olup da iki yollu sapık adamdan iyidir.

1 Petrus 3:16
ta ki Mesihte sizin iyi yaşayışınızı takbih edenler, sizi zemmettikleri şeyde utandırılsınlar.

Süleyman'ın Özdeyişleri 12:22
Yalancı dudaklar RABBE mekruhtur; Fakat doğrulukla işliyenler onun makbulüdür.

Süleyman'ın Özdeyişleri 21:3
Adaleti ve hakkı yapmak, RABBE kurbandan daha makbuldür.

2 Korintliler 8:21
çünkü yalnız Rabbin huzurunda değil, fakat insanlar huzurunda da iyi şeylere dikkat ediyoruz.

Yuhanna 14:6
İsa ona dedi: Yol ve hakikat ve hayat benim; ben vasıta olmadıkça, Babaya kimse gelmez.

Süleyman'ın Özdeyişleri 4:25-27
[25] Gözlerin doğru ileri baksın, Ve göz kapakların önüne doğrulsun.[26] Ayağının yolunu iyi tart, Ve bütün yolların pekiştirilsin.[27] Ne sağa sap, ne sola; Ayağını şerden çek.

İbraniler 13:18
Bizim için dua edin; çünkü her şeyde iyi hareket etmek istiyerek iyi vicdanımız olduğuna kaniiz.

Luka 6:31
İnsanların size ne yapmalarını istiyorsanız, siz de onlara öyle yapın.

Mezmurlar 41:11-12
[11] Bununla bilirim ki, benden hoşlanıyorsun, Çünkü düşmanım üzerime övünmiyor.[12] Ve ben — kemalimde bana destek olursun, Ve ebediyen beni önünde durdurursun.

Filipililer 4:8
Velhasıl, ey kardeşler, hak olan ne varsa, muteber olan ne varsa, âdil olan ne varsa, saf olan ne varsa, sevimli olan ne varsa, hakkında iyi söylenen ne varsa, eğer bir fazilet ve eğer bir sitayiş varsa, onları düşünün.

Yeşaya 26:7
Salihin yolu doğruluktur; sen ki doğrusun, salihin yolunu doğrultursun.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey