English
A A A A A

İyi Karakter: [Dürüst]

2 Korintliler 8:21
çünkü yalnız Rabbin huzurunda değil, fakat insanlar huzurunda da iyi şeylere dikkat ediyoruz.

2 Timoteos 2:15
Hakikat sözünü doğrulukla kullanarak, kendini Allaha makbul ve utanılmaz bir işçi olarak takdim etmeğe gayret et.

Koloseliler 3:9
eski adamı, işlerile beraber, üzerinizden atmış,

Efesliler 4:25
Bunun için yalanı bırakarak her biriniz kendi komşusu ile hakikati söyleyin; çünkü birbirimizin azasıyız.

Yakup 1:26
Eğer bir kimse dindar olduğunu sanırsa, fakat yüreğini aldatarak dilini zaptetmezse, dindarlığı boştur.

Yakup 3:17
Fakat yukarıdan olan hikmet evvelâ saftır, ondan sonra sulh edici, mülâyim, uysal, merhametle ve iyi semerelerle dolu, garazsız, riyasızdır.

Luka 6:31
İnsanların size ne yapmalarını istiyorsanız, siz de onlara öyle yapın.

Matta 5:8
Ne mutlu yüreği temiz olanlara; çünkü onlar Allahı görecekler.

Süleyman'ın Özdeyişleri 10:9
Doğrulukla yürüyen emniyetle yürür; Fakat yollarını iğrilten belli olur.

Süleyman'ın Özdeyişleri 11:3
Doğruların kemali kendilerine yol gösterir; Fakat hainlerin sapıklığı kendilerini helâk eder.

Süleyman'ın Özdeyişleri 12:17-22
[17] Hakikati söyliyen adaleti, Fakat yalancı şahit hileyi ortaya çıkarır.[18] Adam var ki, kılıç saplanır gibi düşüncesiz söyler; Fakat hikmetli adamların dili şifadır.[19] Doğruluk dudağı ebediyen sabit olur; Fakat yalancı dil ancak bir an içindir.[20] Şer kuranların yüreğinde hile vardır; Fakat barışıklık öğütçüleri için sevinç vardır.[21] Salihe hiç zarar değmez; Fakat kötüler şerle dolar.[22] Yalancı dudaklar RABBE mekruhtur; Fakat doğrulukla işliyenler onun makbulüdür.

Süleyman'ın Özdeyişleri 14:5
Doğru şahit yalan söylemez; Fakat yalancı şahit yalanlar solur.

Süleyman'ın Özdeyişleri 21:3
Adaleti ve hakkı yapmak, RABBE kurbandan daha makbuldür.

Süleyman'ın Özdeyişleri 24:26
Doğru cevap veren adam, Dudakları öper gibidir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 28:18
Doğrulukla yürüyen kurtulur; Fakat iki yollu sapık adam onlardan birinde düşer.

Mezmurlar 112:5
Acıyan ve ödünç veren adama iyidir; Hükümde davasını kazanır.

1 Tarihler 29:17
Ve bilirim ki, ey Allahım, yüreği sen denersin, ve doğruluktan hoşlanırsın. Ben bütün bu şeyleri yüreğimin doğruluğu ile gönüllü olarak takdim ettim; ve şimdi burada bulunan kavmının gönüllerile sana takdim ettiklerini sevinçle gördüm.

Yuhanna 1:3
Her şey onun ile oldu, ve olmuş olanlardan hiç bir şey onsuz olmadı.

Yuhanna 3:18
Ona iman edene hüküm yoktur; iman etmiyene zaten hükmolunmuştur; çünkü Allahın biricik Oğlunun ismine iman etmemiştir.

Filipililer 4:8-9
[8] Velhasıl, ey kardeşler, hak olan ne varsa, muteber olan ne varsa, âdil olan ne varsa, saf olan ne varsa, sevimli olan ne varsa, hakkında iyi söylenen ne varsa, eğer bir fazilet ve eğer bir sitayiş varsa, onları düşünün.[9] Öğrendiğiniz ve kabul ettiğiniz ve işittiğiniz ve bende gördüğünüz şeyleri de işleyin, ve selâmet Allahı sizinle olacaktır.

1 Petrus 3:10-12
[10] Çünkü: “Hayatı sevmek, Ve iyi günler görmek istiyen, Dilini şerden, Dudaklarını da hile ile söylemekten tutsun;[11] Ve şerden sakınsın, ve iyilik etsin, Selâmeti arasın, ve onun ardınca koşsun.[12] Çünkü Rabbin gözleri salihler üzerindedir, Ve kulakları onların yalvarışlarına açıktır; Fakat Rabbin yüzü şer işliyenlere karşıdır.”

Süleyman'ın Özdeyişleri 6:16-20
[16] RABBİN nefret ettiği altı şey vardır, Ve canına mekruh olan yedi şey vardır:[17] Yüksek gözler, yalancı dil, Ve suçsuz kanı döken eller;[18] Kötü düşünceler kuran yürek, Kötülüğe koşmak için acele eden ayaklar,[19] Yalan soluyan yalancı şahit, Ve kardeşler arasına düzensizlik salan.[20] Oğlum, babanın emrini koru, Ve ananın öğrettiğini bırakma;

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey