A A A A A

İyi Karakter: [Alçakgönüllülük]

Koloseliler 3:12
İmdi birbirinize karşı sabrederek, ve eğer birinin başkasına karşı bir şikâyeti varsa, Rabbin size bağışladığı gibi böylece siz de biri obirine bağışlıyarak,

Efesliler 4:2
selâmet kaydında Ruh birliğini tutmağa gayret ederek,

Yakup 4:6-10
[6] Fakat daha büyük inayet veriyor. Bunun için diyor: “Allah mağrurlara karşı durur, fakat alçak gönüllülere lûtfeder.”[7] İmdi Allaha tâbi olun; fakat İblise karşı durun, ve sizden kaçacaktır.[8] Allaha yaklaşın, ve size yaklaşacaktır. Ey günahkârlar, ellerinizi temizleyin, ve ey iki fikirliler, yüreklerinizi saf kılın.[9] Kederli olun, ve matem tutup ağlayın; gülüşünüz mateme, ve sevinciniz sıkıntıya döndürülsün.[10] Rabbin huzurunda alçalın, ve sizi yükseltecektir.

1 Petrus 5:5
Siz de, ey gençler, ihtiyarlara tâbi olun. Ve hepiniz birbirinize karşı alçak gönüllülüğü takının; çünkü Allah mağrurlara karşı durur, fakat alçak gönüllülere lûtfeder.

2 Tarihler 7:14
eğer ismimle çağırılan kavmım kendilerini alçaltırlarsa, ve dua edip yüzümü ararlarsa, ve kötü yollarından dönerlerse; o vakit gökten işiteceğim, ve onların suçunu bağışlıyacağım, ve memleketlerine sağlık vereceğim.

Luka 14:11
Çünkü her kendini yükselten alçaltılır, ve kendini alçaltan yükseltilir.

Mika 6:8
Ey adam, iyi olanı sana bildirdi; ve hak olanı yapmak, ve merhameti sevmek, ve Allahınla alçak gönüllü olarak yürümekten başka RAB senden ne ister?

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:3-4
[3] İnayet ve hakikat seni bırakmasınlar; Bağla onları boynuna; Yaz onları yüreğinin levhasına;[4] Allahın ve insanların gözünde, Lûtuf bulacak ve şöhretli olacaksın.

Süleyman'ın Özdeyişleri 11:2
Gurur gelince utanç da gelir; Fakat hikmet alçak gönüllüler iledir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 12:15
Sefihin yolu kendi gözünde doğrudur; Fakat hikmetli adam öğüt dinler.

Süleyman'ın Özdeyişleri 15:33
RAB korkusu hikmet terbiyesidir; Ve alçak gönüllülük izzetten önce gelir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 18:12
Kırgından önce insanın yüreği kibirlenir; Ve alçak gönüllülük izzetten önce gelir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 22:4
Alçak gönüllü olmanın ve RAB korkusunun sonu, Servet, izzet ve hayattır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 27:2
Kendi ağzın değil, seni başkası övsün; Kendi dudakların değil, yabancı övsün.

Mezmurlar 25:9
Hakirlere adalette yol gösterir; Ve kendi yolunu hakirlere öğretir.

Mezmurlar 149:4
Çünkü RAB kendi kavmından razıdır; Hakirleri kurtuluş ile güzelleştirir.

Romalılar 12:3
Çünkü aranızda olan her adama bana verilen inayet ile diyorum, kendisi hakkında düşünmek lâzım geldiğinden fazla düşünmesin; fakat Allahın herkese tevzi ettiği iman miktarına göre, itidal ile düşünsün.

Romalılar 12:16
Birbirinize karşı ayni fikirde olun. Yüksek şeyler düşünmeyin, fakat hor görülenlere tenezzül edin. Kendi kendinize ukalâ olmayın.

2 Korintliler 12:9-10
[9] Ve bana dedi: İnayetim sana yeter; çünkü kuvvetim zayıflıkta tamam olur. İmdi çok hazzederek zayıflıklarımla daha ziyade övüneceğim, ta ki, Mesihin kuvveti benim üzerime konsun.[10] Bundan dolayı Mesih uğrunda zayıflıklara, sitemlere, zaruretlere, ezalara ve darlıklara razıyım; çünkü ne zaman zayıf isem, o zaman kuvvetliyim.

Filipililer 2:3-4
[3] Hiç bir şeyi fırkacılıkla, ne de boş övünmekle yapmıyarak, fakat alçak gönülle, her biri diğerini kendinden üstün sayarak,[4] sizden her biri kendi işlerine değil, fakat her biriniz diğerlerin de işlerine baksın.

Matta 23:10-12
[10] Ne de efendi diye çağırılın; çünkü efendiniz birdir, Mesihtir.[11] Fakat aranızda en büyük olan hizmetçiniz olacaktır.[12] Kim kendisini yükseltirse, alçaltılır, ve kim kendisini alçaltırsa, yükseltilir.

Yakup 4:14-16
[14] sizler ki yarın ne olacağını bilmezsiniz. Hayatınız nedir? Biraz vakit görünen ve ondan sonra görünmez olan bir buğusunuz.[15] Bunun yerine siz: Eğer Rab dilerse, yaşıyacağız, ve bunu ve şunu yapacağız, demelisiniz.[16] Fakat şimdi küstahlıklarınızla övünüyorsunuz; bu gibi her övünme kötüdür.

Filipililer 2:5-8
[5] Mesih İsada olan düşünce sizde de olsun;[6] o Mesih ki, Allahın suretinde olduğu halde, Allaha müsavi olmağı bir ganimet saymadı;[7] fakat kul suretini aldı, ve insanların benzeyişinde olarak, kendini hâli kıldı;[8] ve şekilde insan gibi bulunarak ölüme, hattâ haç ölümüne kadar itaat edip nefsini alçalttı.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey