English
A A A A A

İyi Karakter: [Ağırlama]

İbraniler 3:2
kendisini tayin edene sadık olan ikrarımızın Resulü ve Başkâhini İsaya bakın.

Yeşaya 58:7
Kendi ekmeğini aç olanla paylaşmak, ve yurtsuz düşkünleri kendi evine getirmek, ve çıplağı görünce üstünü örtmek, ve kendi etinden olandan kaçınmamak değil mi?

1 Timoteos 5:10
eğer çocuklar büyütmüş, eğer misafir kabul etmiş, eğer mukaddeslerin ayaklarını yıkamış, eğer sıkıntıda olanlara yardım etmiş, eğer her iyi işin ardınca gitmişse, kaydolunsun.

Titus 1:8
fakat misafirperver, iyilik seven, temkinli, âdil, mukaddes, nefsine hâkim,

1 Petrus 4:8-9
[8] her şeyden evel birbirinize olan sevginiz coşkun olsun, çünkü sevgi bir çok günahları örter;[9] birbiriniz için söylenmiyerek misafirperver olun;

Elçilerin İşleri 16:33-34
[33] Ve gecenin o saatinde onları alıp yaralarını yıkadı ve hemen kendisi ve bütün evi halkı vaftiz olundu.[34] Ve Allaha iman etmiş olarak onları kendi evine çıkarıp önlerine sofra kurdu, ve bütün evile beraber çok sevindi.

Levililer 19:33-34
[33] Ve diyarınızda bir garip seninle misafir olursa, onu mağdur etmiyeceksiniz.[34] Sizinle misafir olan garip aranızda yerli gibi olacak, ve onu kendin gibi seveceksin; çünkü Mısır diyarında gariptiniz; ben Allahınız RAB'İM.

Luka 14:7-14
[7] Ve çağırılanların baş yerleri nasıl seçtiklerini İsa görünce, onlara bir mesel söyliyip dedi:[8] Sen bir kimse tarafından düğüne çağırıldığın zaman, baş yere oturma; belki senden üstün sayılan bir kimse onun tarafından çağırılmıştır,[9] seni ve onu çağıran gelip sana: Bu adama yer ver, der, sen de utanarak en alt yere oturmağa başlarsın.[10] Fakat çağırıldığın zaman, git, en alt yere otur da seni çağıran gelip sana: Ey dost, yukarı çık, desin; o zaman bütün seninle beraber yemekte oturanlar karşısında sana itibar olur.[11] Çünkü her kendini yükselten alçaltılır, ve kendini alçaltan yükseltilir.[12] Ve İsa kendini çağırana da dedi: Sen bir öğle yahut bir akşam yemeği yaptığın zaman, ne dostlarını, ne kardeşlerini, ne akrabanı, ne zengin komşularını çağır; ta ki, onlar da seni çağırarak sana bir karşılık olmasın.[13] Fakat ziyafet ettiğin vakit, fakirleri, sakatları, topalları, körleri çağır;[14] ve mutlu olursun; çünkü onların sana karşılık yapacak bir şeyleri yoktur; fakat sana salihlerin kıyametinde karşılık verilir.

Matta 25:34-46
[34] O zaman Kıral, sağındakilere diyecektir: Ey sizler, Babamın mubarekleri, gelin, dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan melekûtu miras alın.[35] Zira aç idim, bana yiyecek verdiniz; susamıştım, bana içecek verdiniz; yabancı idim, beni içeri aldınız;[36] çıplak idim, beni giydirdiniz; hasta idim, beni aradınız; zindanda idim, yanıma geldiniz.[37] O zaman salihler ona cevap verip diyecekler: Ya Rab, biz seni ne zaman aç görüp yedirdik, veya susamış görüp içirdik?[38] Ve ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık, veya çıplak görüp giydirdik?[39] Ve ne zaman seni hasta, veya zindanda görüp yanına geldik?[40] Kıral cevap verip onlara diyecek: Doğrusu size derim: Mademki bu kardeşlerimden, şu en küçüklerinden birine yaptınız, bana yapmış oldunuz.[41] O zaman solundakilere de diyecek: Ey lânetliler, benim yanımdan İblis ile onun meleklerine hazırlanmış olan ebedî ateşe gidin.[42] Çünkü aç idim, bana yiyecek vermediniz; susamıştım, bana içecek vermediniz;[43] yabancı idim, beni içeri almadınız; çıplak idim, beni giydirmediniz; hasta ve zindanda idim, beni aramadınız.[44] O zaman onlar da cevap verip diyecekler: Ya Rab, seni ne vakit aç, veya susamış, yahut yabancı, veya çıplak, yahut hasta, veya zindanda gördük de, sana hizmet etmedik?[45] O zaman onlara cevap verip diyecek: Doğrusu size derim: Mademki bu en küçüklerden birine yapmadınız, bana da yapmamış oldunuz.[46] Ve bunlar ebedî azaba, fakat salihler ebedî hayata gideceklerdir.

Romalılar 12:13-20
[13] mukaddeslerin ihtiyaçlarına iştirak edin; misafirperver olmağa dikkat edin.[14] Size eza edenlere hayırdua edin; hayırdua edin ve lânet etmeyin.[15] Sevinenlerle sevinin; ağlıyanlarla ağlayın.[16] Birbirinize karşı ayni fikirde olun. Yüksek şeyler düşünmeyin, fakat hor görülenlere tenezzül edin. Kendi kendinize ukalâ olmayın.[17] Kimseye kötülüğe karşı kötülük etmeyin. Bütün insanlar nazarında iyi şeylere dikkat edin.[18] Mümkünse, bütün insanlarla elinizden geldiği kadar, selâmette olun.[19] Ey sevgililer, kendiniz için öç almayın, fakat Allahın gazabına yer verin; çünkü yazılmıştır: “Rab diyor: Öç benimdir, karşılığını ben vereceğim.”[20] Fakat: “Eğer düşmanın acıkmışsa, ona yedir; eğer susamışsa, ona içir; çünkü bunu yapmakla onun başı üzerine ateş korları yığarsın.”

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey