English
A A A A A

İyi Karakter: [İnanç]

Matta 21:22
Ve duada iman ederek her ne dilerseniz alacaksınız.

Romalılar 10:17
Öyle ise, iman işitmekten, ve işitmek Mesihin kelâmı vasıtası ile olur.

İbraniler 11:1-6
[1] İMDİ iman, ümit edilen şeylere itimat, görünmiyen şeylere kanaattir.[2] Çünkü eski zaman adamlarına bununla şehadet olundu.[3] İmanla anlıyoruz ki âlemler Allahın sözü ile teşkil olundular, şöyle ki, görünen şey zahir olandan olmadı.[4] İmanla Habil Allaha Kainden daha iyi kurban takdim etti, ve onun hediyeleri hakkında Allah şehadet ederek, bununla salih olduğuna şehadet olundu; ve ölmüş olduğu halde, bu vasıta ile hâlâ söyliyor.[5] İmanla Hanok ölüm görmemek üzre naklolundu, ve bulunmazdı, çünkü Allah onu nakletmişti; çünkü naklinden evel Allaha makbul olduğuna şehadet edildi;[6] fakat iman olmadan makbul olmak imkânsızdır; çünkü Allaha yaklaşan, onun var olduğuna, ve kendisini arıyanlara mükâfat edici olduğuna iman etmelidir.

Markos 11:22-24
[22] İsa da cevap verip onlara dedi: Allaha imanınız olsun.[23] Doğrusu size derim: Kim bu dağa: Kalk, denize atıl, diyecek olur, ve yüreğinde şüphe bulunmaz, ancak her dediğinin olacağına iman ederse, kendisine olacaktır.[24] Bunun için size derim: Dua edip dilediğiniz her şeyi almış olduğunuza iman edin, ve size olacaktır.

Yakup 2:19
Sen Allah bir olduğuna inanıyorsun; iyi ediyorsun; cinler de inanıyorlar, ve titriyorlar.

Efesliler 2:8-9
[8] çünkü iman yolu ile inayetle kurtuldunuz; ve bu sizden değil, Allahın atiyesidir;[9] kimse övünmesin diye, işlerden değildir.

Luka 1:37
Zira Allahtan olan bir söz hükümsüz kalmaz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:5-6
[5] Bütün yüreğinle RABBE güven, Ve kendi anlayışına dayanma;[6] Bütün yollarında onu tanı, O da senin yollarını doğrultur.

2 Korintliler 5:7
(çünkü görünüşle değil, iman ile yürüyoruz);

Efesliler 2:8
çünkü iman yolu ile inayetle kurtuldunuz; ve bu sizden değil, Allahın atiyesidir;

1 Korintliler 2:5
ta ki, imanınız insanların hikmetinde değil, fakat Allahın kudretinde olsun.

Yakup 1:5-8
[5] Fakat eğer sizden birinin hikmeti eksikse, herkese cömertlikle ve tekdir etmeden veren Allahtan istesin, ve kendisine verilecektir.[6] Fakat bir şeyden şüphe etmiyerek imanla istesin; çünkü şüphe eden adam yelle sürülen ve dalgalanan denizin çalkanmasına benzer.[7] Çünkü bütün yollarında kararsız, iki yürekli adam,[8] Rab tarafından bir şey alacağını sanmasın.

Filipililer 4:13
Beni kuvvetlendirende her şeyi yapabilirim.

Yakup 1:5-8
[5] Fakat eğer sizden birinin hikmeti eksikse, herkese cömertlikle ve tekdir etmeden veren Allahtan istesin, ve kendisine verilecektir.[6] Fakat bir şeyden şüphe etmiyerek imanla istesin; çünkü şüphe eden adam yelle sürülen ve dalgalanan denizin çalkanmasına benzer.[7] Çünkü bütün yollarında kararsız, iki yürekli adam,[8] Rab tarafından bir şey alacağını sanmasın.

Filipililer 4:13
Beni kuvvetlendirende her şeyi yapabilirim.

Yakup 2:24
Görüyorsunuz ki insan yalnız imanla değil, amellerle salih sayılır.

Luka 17:5
Ve resuller Rabbe: İmanımızı artır, dediler.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey