English
A A A A A

İyi Karakter: [Disiplin]

2 Timoteos 1:7
Çünkü Allah bize korkaklık ruhunu değil, fakat kudret ve sevgi ve nefsi zaptetme ruhunu vermiştir.

Efesliler 6:4
Ve ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, fakat onları Rabbin terbiye ve nasihatile yetiştirin.

Süleyman'ın Özdeyişleri 10:17
Terbiyeyi tutan adam hayat yolundadır; Fakat tedibi bırakan yol şaşırır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 12:1
TERBİYEYİ seven bilgiyi sever; Fakat tedipten nefret eden budaladır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 13:1
HİKMETLİ oğul babasının öğrettiğini dinler; Fakat müstehzi adam azarlamaya kulak vermez.

Süleyman'ın Özdeyişleri 13:24
Değneğini esirgiyen oğlundan nefret eder; Fakat onu seven vaktinde tedip eder.

Süleyman'ın Özdeyişleri 22:6
Çocuğu gideceği yola göre yetiştir, Yaşlı olunca da ondan ayrılmaz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 22:15
Akılsızlık, çocuğun yüreğinde bağlıdır; Onu kendisinden tedip değneği uzaklaştırır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 29:15-17
[15] Değnek ve tedip hikmet verir; Fakat kendi haline bırakılan çocuk anasını utandırır.[16] Kötü adamlar çoğalınca, günah çoğalır; Fakat salihler onların düştüklerini göreceklerdir.[17] Oğlunu terbiye et, ve sana rahat verecektir; Ve senin canına lezzet verecektir.

Vahiy 3:19
Ben sevdiklerimin hepsini tevbih ve tedip ederim; imdi gayretli ol ve tövbe et.

Titus 1:8
fakat misafirperver, iyilik seven, temkinli, âdil, mukaddes, nefsine hâkim,

Süleyman'ın Özdeyişleri 23:13-14
[13] Çocuktan tedibi esirgeme; Çünkü onu değnekle döversen ölmez.[14] Onu değnekle döversin, Ve canını ölüler diyarından kurtarırsın.

İbraniler 12:10-11
[10] Çünkü onlar kendilerine hoş göründüğüne göre bizi bir kaç gün tedip ederlerdi; fakat bu, kendisinin kudsiyetine hissedar olalım diye, menfaatimiz için tedip eder.[11] Vakıa her tedip şimdiki zamanda sevinçli değil, fakat hüzünlü görünür; fakat sonra onunla terbiye edilmiş olanlara salâhın selâmet semeresini hasıl eder.

Eyüp 5:17-18
[17] İşte, Allahın terbiye ettiği adam ne mutludur; Ve Kadîrin tedibini sen hor görme.[18] Çünkü o incitir, o sarar; O yaralar, onun elleri iyi eder.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:11-12
[11] Oğlum, RABBİN tedibini hor görme; Ve onun azarlamasından usanma;[12] Çünkü baba memnun olduğu oğlu nasıl azarlarsa, RAB da sevdiğini azarlar.

Yasa'nın Tekrarı 8:5-6
[5] Ve yüreğinde bileceksin ki, Allahın RAB adam oğlunu tedip eder gibi seni tedip eder.[6] Ve Allahın RABBİN yollarında yürümek, ve ondan korkmak için onun emirlerini tutacaksın.

1 Korintliler 9:25-27
[25] Müsabakaya cehdeden her adam her şeyde nefsini zapteder. Onlar fani bir çelenk almak için, fakat biz fani olmıyan için yaparız.[26] İmdi kararsızca değil, ben böyle koşarım; havayı döver gibi değil, böyle yumruklarım;[27] fakat bedenime cefa verip onu köle ederim; ta ki, başkalara vâzettikten sonra, ben kendim merdut olmıyayım.

2 Korintliler 7:9-11
[9] şimdi seviniyorum; mahzun olduğunuzdan değil, fakat tövbe için mahzun olduğunuzdan seviniyorum; çünkü Allaha göre mahzun oldunuz, ta ki, hiç bir şeyde bizden ziyan çekmiyesiniz.[10] Çünkü Allaha göre olan hüzün kurtuluş için nedametsiz tövbeyi hasıl eder; fakat dünyanın hüznü ölüm hasıl eder.[11] Çünkü işte, bu ayni şey, yani, Allaha göre mahzun olmanız, sizde ne gayret, ve daha ne itizar, ne gücenme, ne korku, ne özleyiş, ne himmet, ne intikam hasıl etti! Bu şeyde pak olduğunuzu her veçhile gösterdiniz.

Mezmurlar 94:12-14
[12] Ne mutludur, ya RAB, tedip ettiğin, Ve kendisine şeriatinden öğrettiğin adam;[13] Ta ki, kötüler için çukur kazılıncıya kadar, Şer günlerinden ona rahat veresin.[14] Çünkü RAB kavmını kendisinden atmıyacak, Ve mirasını bırakmıyacaktır.

İbraniler 12:5-9
[5] ve oğullara söylenir gibi size verilen nasihati unuttunuz: “Ey oğlum, Rabbin tedibini hor görme, Ve onun tarafından azarlanınca, gevşeme;[6] Çünkü Rab sevdiğini azarlar, Ve kabul ettiği her oğulu döver.”[7] Tedip için sabrediyorsunuz; Allah size oğullar gibi muamele ediyor; çünkü hangi oğul var ki babası onu tedip etmez?[8] Fakat cümlenin hissedar olduğu tedipten mahrum iseniz, oğullar değil, gayri meşru evlâtsınız.[9] Bundan başka tedip eden bedenimizin babaları vardı, ve onlara hürmet ettik; daha çok ziyade ruhların Babasına itaat ederek yaşamıyacak mıyız?

Efesliler 6:1-9
[1] EY çocuklar, ana babalarınıza Rabde itaat edin, çünkü bu doğrudur.[2] “Babana, anana hürmet et” (vaitle olan ilk emir budur),[3] “ta ki sana iyilik olsun, ve dünyada uzun ömürlü olasın.”[4] Ve ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, fakat onları Rabbin terbiye ve nasihatile yetiştirin.[5] Ey kullar, göze görünür hizmetle insanları hoşnut edenler gibi değil,[6] fakat Mesihin hizmetçileri gibi Allahın iradesini candan yaparak,[7] ve insanlara değil, Rabbe oluyor gibi iyi niyetle hizmet ederek,[8] ve gerek kul, gerek hür, herkesin her ne iyilik yaparsa, Rab tarafından onu alacağını bilerek, bedene göre olan efendilerinize Mesihe hizmet eder gibi, yüreğinizin sadeliğinde korku ve titreme ile hizmet edin.[9] Ve ey efendiler, onların ve sizin Rabbiniz göklerde olduğunu ve onun indinde şahsa itibar olmadığını bilerek tehdidi bırakıp kendilerine ayni şeyleri yapın.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey