A A A A A

Tanrı: [Tanrı'nın iradesi]

Yeremya 29:11
Çünkü sizin için düşünmekte olduğum düşünceleri ben bilirim, RAB diyor, kötülük düşünceleri değil, ancak sonunuzda size ümit vermek için selâmet düşünceleridir.

1 Timoteos 2:3-4
[3] Kurtarıcımız Allahın indinde bu iyi ve makbuldür;[4] o istiyor ki bütün insanlar kurtulsunlar, ve hakikat bilgisine gelsinler.

1 Selanikliler 5:18
her şeyde şükredin; çünkü Mesih İsada sizin için Allahın iradesi budur.

1 Selanikliler 4:3
Çünkü, Allahın iradesi şudur, sizin takdis olunmanız, zinadan çekinmeniz,

İbraniler 13:20-21
[20] İmdi koyunların büyük çobanını, Rabbimiz İsayı, ebedî ahdin kanı ile ölülerden geri getiren selâmet Allahı,[21] İsa Mesih vasıtası ile kendi indinde makbul olanı bizde yaparak, her iyi şeyde kendi iradesini icra etmek için sizi kemale erdirsin. Ebetler ebedince ona izzet olsun. Amin.

Luka 9:23
Ve hepsine dedi: Kim arkamdan gelmek isterse, kendini inkâr etsin, ve her gün haçını yüklenip ardımca gelsin.

Mezmurlar 119:105
Sözün adımlarım için çerağ, Ve yolum için ışıktır.

Yakup 1:5
Fakat eğer sizden birinin hikmeti eksikse, herkese cömertlikle ve tekdir etmeden veren Allahtan istesin, ve kendisine verilecektir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:5-6
[5] Bütün yüreğinle RABBE güven, Ve kendi anlayışına dayanma;[6] Bütün yollarında onu tanı, O da senin yollarını doğrultur.

1 Petrus 2:15
Çünkü Allahın iradesi böyledir; hür adamlar gibi, ve hürriyetinizi kötülük perdesi gibi kullanarak değil,

Matta 6:10
Melekûtun gelsin; Gökte olduğu gibi yerde de senin iraden olsun;

Efesliler 5:15-20
[15] İmdi hikmetsizler gibi değil, fakat hikmetliler gibi nasıl yürüdüğünüze dikkatle bakın;[16] fırsatı satın alın, çünkü günler fenadır.[17] Bunun için akılsız olmayın, fakat Rabbin iradesi nedir anlayın.[18] Ve şarapla sarhoş olmayın, onda edepsizlik vardır, fakat Ruhla dolu olun;[19] birbirinize mezmurlar, ilâhiler ve ruhanî nağmeler söyliyerek yüreğinizde Rabbe terennüm ve taganni ederek,[20] her şey için daima Rabbimiz İsa Mesihin ismile Allaha ve Babaya şükrederek,

2 Petrus 3:9
Bazılarının gecikmek zannettikleri gibi Rab vadi hakkında gecikmez, fakat bazılarının helâk olmalarını istemiyerek ancak bütün insanlar tövbeye dönsünler diye, sizin hakkınızda tahammül ediyor.

1 Yuhanna 1:9
Eğer günahlarımızı ikrar edersek, günahlarımızı bize bağışlamak, ve bizi her haksızlıktan temizlemek için o sadık ve âdildir.

1 Timoteos 2:4
o istiyor ki bütün insanlar kurtulsunlar, ve hakikat bilgisine gelsinler.

Mika 6:8
Ey adam, iyi olanı sana bildirdi; ve hak olanı yapmak, ve merhameti sevmek, ve Allahınla alçak gönüllü olarak yürümekten başka RAB senden ne ister?

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:4
RAB her şeyi gayesi için yarattı, Kötü adamı da şer günü için.

İbraniler 10:36
Çünkü Allahın iradesini yaptıktan sonra vade nail olmanız için sabra ihtiyacınız vardır.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey