English
A A A A A

Tanrı: [Tanrının sevgisi]

1 Korintliler 13:13
Şimdi ise, iman, ümit, sevgi, bu üçü kalıyor; ve bunların en büyüğü sevgidir.

1 Yuhanna 3:1
BAKIN, Allahın çocukları çağırılalım diye, Baba bize ne çeşit sevgi verdi; ve öyleyiz. Bu sebepten dünya bizi tanımıyor, çünkü onu tanımadı.

1 Yuhanna 4:7-8
[7] Ey sevgililer, birbirimizi sevelim, çünkü sevgi Allahtandır, ve her seven adam Allahtan doğmuştur, ve Allahı bilir.[8] Sevmiyen adam Allahı bilmez, çünkü Allah sevgidir.

1 Yuhanna 4:16-19
[16] Ve biz Allahın bize olan sevgisini biliriz ve ona inandık. Allah sevgidir, ve sevgide duran Allahta durur, ve Allah onda durur.[17] Hüküm gününde cesaretimiz olsun diye, sevgi bizimle bunda ikmal edilmiş olur; çünkü o nasılsa, biz de bu dünyada öyleyiz.[18] Sevgide korku yoktur; ancak kâmil sevgi korkuyu dışarı atar, çünkü korkuda işkence vardır; ve korkan adam sevgide ikmal edilmemiştir.[19] Biz seviyoruz, çünkü önce o bizi sevdi.

Galatyalılar 2:20
Mesih ile beraber haça gerildim; ve artık ben yaşamıyorum, fakat Mesih bende yaşıyor; ve şimdi bedende yaşadığım hayatı, beni seven ve benim uğruma kendisini teslim eden Allahın Oğluna olan imanla yaşıyorum.

Yeremya 29:11
Çünkü sizin için düşünmekte olduğum düşünceleri ben bilirim, RAB diyor, kötülük düşünceleri değil, ancak sonunuzda size ümit vermek için selâmet düşünceleridir.

Yeremya 31:3
RAB eskiden bana görünüp dedi: Evet, seni ebedî sevgi ile sevdim; bundan dolayı seni inayetle kendime çektim.

Yuhanna 3:16
Zira Allah dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlunu verdi; ta ki, ona iman eden her adam helâk olmasın, ancak ebedî hayatı olsun.

Yuhanna 15:13
Bir adamın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük sevgi kimsede yoktur.

Mezmurlar 86:15
Sen ise, ya Rab, rahîm ve rauf Allahsın, Çok sabırlısın, inayetin ve hakikatin çoktur.

Mezmurlar 136:26
Göklerin Allahına şükredin; Çünkü inayeti ebedîdir.

Romalılar 5:8
Fakat Allah bize olan kendi sevgisini bununla ispat ediyor ki, biz henüz günahkârlar iken, Mesih bizim için öldü.

Yasa'nın Tekrarı 7:9
Ve bil ki, Allahın RAB, Allah olan odur, kendisini sevenler, ve emirlerini tutanlar için bin nesle kadar ahdi ve inayeti koruyan,

Sefanya 3:17
Allahın RAB, kuvvetli Kurtarıcı, senin içindedir; senin için çok mesrur olacaktır; sevgisi içinde susacaktır; senin için terennümle coşacaktır.

Efesliler 2:4-5
[4] fakat Allah merhamette zengin olup bizi sevdiği çok sevgisinden ötürü,[5] hattâ suçlarımızla ölmüşken, bizi Mesih ile birlikte diriltti (inayetle kurtuldunuz),

1 Petrus 5:6-7
[6] İmdi vaktinde sizi yükseltsin diye, Allahın kudretli eli altında nefsinizi alçaltın;[7] bütün kaygınızı onun üzerine atın, çünkü o sizi kayırır.

Romalılar 8:37-39
[37] Fakat bizi sevenin vasıtası ile bunların hepsinde galiplerden üstünüz.[38] Zira eminim ki, ne ölüm, ne hayat, ne melekler, ne reislikler, ne şimdiki şeyler, ne gelecek şeyler, ne kudretler,[39] ne yükseklik, ne derinlik, ne başka bir mahlûk Rabbimiz Mesih İsada olan Allahın sevgisinden bizi ayırmağa kadir olacaktır.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey