English
A A A A A

Tanrı: [Buyruklarını]

Markos 10:19
Emirleri bilirsin: “Katletmiyesin; Zina etmiyesin; Çalmıyasın; Yalan şehadet etmiyesin; Gadretmiyesin; Babana ve anana hürmet et.”

Luka 18:20
Sen emirleri bilirsin: “Zina etmiyesin; Katletmiyesin; Çalmıyasın; Yalan şehadet etmiyesin; Babana ve anana hürmet et.”

Matta 22:34-40
[34] Ve Ferisiler, İsanın Sadukileri susturduğunu işittikleri zaman, bir araya toplandılar.[35] Onlardan bir fakih, İsayı deniyerek ondan sordu:[36] Ey Muallim, şeriatte büyük emir hangisidir?[37] İsa ona dedi: “Allahın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün fikrinle seveceksin.”[38] Büyük ve birinci emir budur.[39] Ve buna benziyen ikincisi şudur: “Komşunu kendin gibi seveceksin.”[40] Bütün şeriat ve peygamberler bu iki emre bağlıdır.

Romalılar 13:9
Çünkü: “Zina etmiyeceksin; katletmiyeceksin; çalmıyacaksın; tamah etmiyeceksin;” ve eğer başka bir emir varsa, o da bu sözde icmal olunur: “Komşunu kendin gibi seveceksin.”

Matta 19:16-19
[16] Ve işte, biri İsaya gelip dedi: Ey muallim, ebedî hayatım olsun diye ne iyilik yapayım?[17] Ve İsa ona dedi: İyilik için neden bana soruyorsun? İyi olan biri vardır; fakat sen hayata girmek istiyorsan, emirleri tut.[18] O, İsaya: Hangilerini? dedi. İsa da: “Katletmiyeceksin; zina etmiyeceksin; çalmıyacaksın; yalan şehadet etmiyeceksin;[19] babana ve anana hürmet edeceksin;” ve, “Komşunu kendin gibi seveceksin,” dedi.

Matta 22:36-40
[36] Ey Muallim, şeriatte büyük emir hangisidir?[37] İsa ona dedi: “Allahın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün fikrinle seveceksin.”[38] Büyük ve birinci emir budur.[39] Ve buna benziyen ikincisi şudur: “Komşunu kendin gibi seveceksin.”[40] Bütün şeriat ve peygamberler bu iki emre bağlıdır.

Matta 10:17-22
[17] Fakat insanlardan sakının; çünkü onlar sizi meclislere verecekler, ve havralarında sizi dövecekler;[18] evet, onlara ve Milletlere şehadet için benim yüzümden valilerin ve kıralların önüne götürüleceksiniz.[19] Fakat onlar sizi ele verdikleri zaman, nasıl veya ne söyliyeceğinizden kaygı çekmeyin; çünkü ne söyliyeceğiniz o saatte size verilecektir.[20] Zira söyliyen siz değilsiniz, fakat sizde söyliyen Babanızın Ruhudur.[21] Ve kardeş kardeşi, ve baba çocuğunu ölüme teslim edecek, ve çocuklar ana babalarına karşı kalkacaklar, ve onları öldüreceklerdir.[22] Ve benim ismimden ötürü herkes sizden nefret edecekler. Fakat sona kadar dayanan, kurtulacak olan odur.

Romalılar 13:8-14
[8] Birbirinizi sevmekten başka, kimseye bir şey borçlu olmayın; çünkü diğerini seven şeriati itmam etmiştir.[9] Çünkü: “Zina etmiyeceksin; katletmiyeceksin; çalmıyacaksın; tamah etmiyeceksin;” ve eğer başka bir emir varsa, o da bu sözde icmal olunur: “Komşunu kendin gibi seveceksin.”[10] Sevgi komşuya kötülük etmez; imdi sevgi şeriatin itmamıdır.[11] Ve bunu yapın; çünkü zamanı bilirsiniz, ki, zaten sizin için uykudan uyanmak saatidir; çünkü şimdi kurtuluşumuz iman ettiğimiz vakitte olduğundan daha yakındır.[12] Gece ilerledi, ve gündüz yaklaştı; imdi karanlık işlerini üzerimizden atalım, ve nur silâhlarını kuşanalım.[13] Maskaralık ve sarhoşlukla değil, fuhşiyat ve yolsuzlukla değil, niza ve hasetle değil, gündüzdeki gibi iyi hal ile hareket edelim.[14] Fakat Rab İsa Mesihi giyin, ve şehvetler için bedenin tedarikini görmeyin.

Markos 12:28-34
[28] Yazıcılardan biri gelip onları mubahase ederken işitti; ve onlara iyi cevap verdiğini bilerek: Hep emirlerin birincisi hangisidir? diye, ona sordu.[29] İsa cevap verdi: Birincisi, “Dinle, ey İsrail; Allahımız Rab bir olan Rabdir.[30] Ve Rab Allahını bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün fikrinle, ve bütün kuvvetinle seveceksin.”[31] İkincisi bu: “Komşunu kendin gibi seveceksin.” Bunlardan daha büyük başka emir yoktur.[32] Yazıcı ona dedi: Çok iyi, Muallim, hakikat üzre dedin ki, o, birdir; ondan başkası yoktur;[33] ve onu bütün yürekle, bütün anlayışla, bütün kuvvetle sevmek, ve komşuyu kendi gibi sevmek, bütün yakılan takdimelerden ve kurbanlardan üstündür.[34] İsa da onun akıllıca cevap verdiğini gördüğü vakit, kendisine dedi: Allahın melekûtundan uzak değilsin. Artık kimse ondan sormağa cesaret etmedi.

Yasa 34:28
Ve orada RAB ile kırk gün kırk gece kaldı; ekmek yemedi ve su içmedi. Ve ahdin sözlerini, on emri levhalar üzerine yazdı.

Yasa'nın Tekrarı 4:13
Ve yapasınız diye size emrettiği ahdini, on emirleri size bildirdi; ve onları iki taş levha üzerine yazdı.

Yasa'nın Tekrarı 10:4
Ve toplantı gününde RABBİN dağda ateşin içinden size söylediği on emri, levhalar üzerine evelki yazıya göre yazdı; ve RAB onları bana verdi.

Yasa'nın Tekrarı 5:7-22
[7] Karşımda başka ilâhların olmıyacaktır.[8] Kendin için oyma put, yukarda göklerde olanın, yahut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmıyacaksın;[9] onlara iğilmiyeceksin, ve onlara ibadet etmiyeceksin; çünkü ben, senin Allahın RAB, benden nefret edenlerden babalar günahını çocuklar üzerinde, üçüncü ve dördüncü nesil üzerinde arıyan,[10] ve beni seven ve emirlerimi tutanların binlercesine inayet eden kıskanç bir Allahım.[11] Allahın RABBİN ismini boş yere ağza almıyacaksın; çünkü RAB kendi ismini boş yere ağza alanı suçsuz tutmıyacaktır.[12] Sebt gününü takdis etmek için, Allahın RAB sana emrettiği gibi onu tut.[13] Altı gün işliyeceksin ve bütün işini yapacaksın;[14] fakat yedinci gün Allahın RABBE Sebttir; sen, ve oğlun, ve kızın, ve kölen, ve cariyen, ve öküzün, ve eşeğin, ve hiç bir hayvanın, ve kapılarında olan garibin, hiç bir iş yapmıyacaksınız; ta ki, kölen ve cariyen, senin gibi istirahat etsinler.[15] Ve Mısır diyarında köle olduğunu ve Allahın RABBİN seni oradan kudretli elle ve uzanmış kolla çıkardığını hatırlıyacaksın; bunun için Allahın RAB Sebt gününü tutmağı sana emretti.[16] Allahın RABBİN sana emrettiği gibi babana ve anana hürmet et; ta ki, ömrün uzun olsun, ve Allahın RABBİN sana vermekte olduğu toprakta sana iyilik olsun.[17] Katletmiyeceksin.[18] Ve zina etmiyeceksin.[19] Ve çalmıyacaksın.[20] Ve komşuna karşı yalan şehadet etmiyeceksin.[21] Ve komşunun karısına göz atmıyacaksın; ve komşunun evine, tarlasına ve kölesine, ve cariyesine, ve öküzüne, ve eşeğine, ve komşunun hiç bir şeyine tamah etmiyeceksin.[22] RAB bu sözleri bütün cemaatinize, dağda ateşin, bulutun, ve koyu karanlığın içinden, büyük sesle söyledi; ve başka bir şey demedi. Ve bunları iki taş levha üzerine yazdı, ve onları bana verdi.

Yasa'nın Tekrarı 6:21
oğluna diyeceksin: Biz Mısırda Firavunun köleleri idik; ve RAB bizi Mısırdan kudretli elle çıkardı;

Yasa'nın Tekrarı 10:1-5
[1] Ovakit RAB bana dedi: Kendin için evelkiler gibi iki taş levha yon, ve dağa yanıma çık, ve kendin için ağaçtan bir sandık yap.[2] Ve parçaladığın evelki levhalar üzerinde olan sözleri bu levhalar üzerine yazacağım, ve onları sandığa koyacaksın.[3] Ve akasya ağacından sandık yaptım, ve iki taş levhayı evelkiler gibi yondum, ve dağa çıktım, ve iki levha elimde idi.[4] Ve toplantı gününde RABBİN dağda ateşin içinden size söylediği on emri, levhalar üzerine evelki yazıya göre yazdı; ve RAB onları bana verdi.[5] Ve dönüp dağdan indim, ve levhaları yapmış olduğum sandığa koydum; ve onlar RABBİN bana emrettiği gibi oradadır.

Yasa 20:1-17
[1] VE Allah bütün bu sözleri söyliyip dedi:[2] Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Allahın Yehova ben im.[3] Karşımda başka ilâhların olmıyacaktır.[4] Kendin için oyma put, yukarda göklerde olanın, yahut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmıyacaksın;[5] onlara iğilmiyeceksin; ve onlara ibadet etmiyeceksin; çünkü ben, senin Allahın RAB, benden nefret edenlerden babalar günahını çocuklar üzerinde, üçüncü nesil üzerinde, ve dördüncü nesil üzerinde arıyan,[6] ve beni seven ve emirlerimi tutanların binlercesine inayet eden, kıskanç bir Allahım.[7] Allahın RABBİN ismini boş yere ağza almıyacaksın; çünkü RAB kendi ismini boş yere ağza alanı suçsuz tutmıyacaktır.[8] Sebt gününü takdis etmek için onu hatırında tut.[9] Altı gün işliyeceksin, ve bütün işini yapacaksın;[10] fakat yedinci gün Allahın RABBE Sebttir; sen ve oğlun ve kızın, kölen ve cariyen ve hayvanların, ve kapılarında olan garibin, hiç bir iş yapmıyacaksın;[11] çünkü RAB gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı, ve yedinci günde istirahat etti; bunun için RAB Sebt gününü mubarek kıldı, ve onu takdis etti.[12] Babana ve anana hürmet et, ta ki, Allahın RABBİN sana vermekte olduğu toprakta ömrün uzun olsun.[13] Katletmiyeceksin.[14] Zina etmiyeceksin.[15] Çalmıyacaksın.[16] Komşuna karşı yalan şehadet etmiyeceksin.[17] Komşunun evine tama etmiyeceksin; komşunun karısına, yahut kölesine, yahut cariyesine, yahut öküzüne, yahut eşeğine, yahut komşunun hiç bir şeyine tama etmiyeceksin.

Yasa 24:12
Ve RAB Musaya dedi: Dağa, yanıma çık, ve orada bulun; ve taş levhalarını, ve yazdığım şeriat ve emirleri öğretmek için onları sana vereceğim.

Yasa 34:10-29
[10] Ve dedi: İşte ben ahdediyorum; bütün senin kavmının önünde, bütün dünyada ve bütün milletlerde yapılmamış olan hârikalar yapacağım; ve arasında bulunduğun bütün kavm RABBİN işini görecek; çünkü seninle yaptığım şey heybetlidir.[11] Bugün sana emrettiğim şeyi tut; işte ben, Amorî, ve Kenânlı, ve Hittî, ve Perizzî, ve Hivî, ve Yebusîleri senin önünden kovarım.[12] Gitmekte olduğun memlekette oturanlarla ahdetmekten kendini sakın, ta ki, aranızda tuzak olmasın;[13] fakat onların mezbahlarını yıkacaksınız, ve onların dikili taşlarını parçalıyacaksınız, ve onların Aşerlerini keseceksiniz[14] (çünkü başka ilâha secde kılmıyacaksın; çünkü ismi Kıskanç olan RAB kıskanç bir Allahtır);[15] ta ki, diyarda oturanlarla ahdetmiyesin, ve onların ilâhlarına tâbi olarak zina etmesinler, ve onların ilâhlarına kurban kesmesinler, ve biri seni davet edip sen de onun kurbanından yemiyesin;[16] ve onların kızlarından oğullarına almıyasın, ve onların kızları kendi ilâhlarına tâbi olup zina etmekle, senin oğullarını kendi ilâhlarına tâbi kılarak senin oğullarına zina ettirmesinler.[17] Kendin için dökme ilâhlar yapmıyacaksın.[18] Mayasız ekmek bayramını tutacaksın. Sana emrettiğim gibi Abib ayında, muayyen vakitte, yedi gün mayasız ekmek yiyeceksin; çünkü Mısırdan Abib ayında çıktın.[19] Bütün ilk doğanlar benimdir; ve inekten ve koyundan, bütün hayvanlarının ilk doğan erkeklerin hepsi benimdir.[20] Ve eşeğin ilk doğanı için bir kuzu fidye vereceksin; ve eğer fidye vermiyeceksen, o zaman onun boynunu kıracaksın. Oğullarının bütün ilk doğanları için fidye vereceksin. Ve kimse önümde eli boş görünmiyecek.[21] Altı gün işliyeceksin, ve yedinci günde rahat edeceksin; ekim ve biçim vaktinde rahat edeceksin.[22] Ve buğday biçiminin turfandaları zamanında kendine haftalar bayramını, ve senenin sonunda devşirme bayramını yapacaksın.[23] Bütün erkeklerin senede üç kere, İsrailin Allahı Rab Yehovanın önünde görünecekler.[24] Çünkü senin önünden milletler kovacağım, ve senin hudutlarını genişleteceğim; ve senede üç kere RABBİN önünde görünmek için çıktığın zaman, kimse senin diyarına göz atmıyacak.[25] Kurbanımın kanını mayalı ekmekle arzetmiyeceksin; ve fısıh bayramının kurbanı sabaha kadar kalmıyacak.[26] Kendi toprağının turfandalarının ilkini, senin Allahın RABBİN evine getireceksin. Oğlağı anasının südünde pişirmiyeceksin.[27] Ve RAB Musaya dedi: Bu sözleri yaz; çünkü seninle ve İsraille bu sözlere göre ahdettim.[28] Ve orada RAB ile kırk gün kırk gece kaldı; ekmek yemedi ve su içmedi. Ve ahdin sözlerini, on emri levhalar üzerine yazdı.[29] Ve Musa Sina dağından indiği zaman vaki oldu ki, dağdan inerken şehadetin iki levhası kendi elinde idi; ve Musa RAB ile söyleştiğinden yüzünün derisi parladığını bilmiyordu.

Yasa'nın Tekrarı 6:4-9
[4] Dinle, ey İsrail: Allahımız RAB bir olan RABDİR;[5] ve Allahın RABBİ bütün yüreğinle, ve bütün canınla, ve bütün kuvvetinle seveceksin.[6] Ve bugün sana emretmekte olduğum bu sözler senin yüreğinde olacaklar;[7] ve onları oğullarının zihnine iyice koyacaksın, ve evinde oturduğun, ve yolda yürüdüğün, ve yattığın, ve kalktığın zaman bunlar hakkında konuşacaksın.[8] Ve onları alâmet olarak elinin üzerine bağlıyacaksın, ve onlar gözlerinin arasında alın bağı olacaklar.[9] Ve onları evinin kapı süveleri üzerine, ve kapılarının üzerine yazacaksın.

Yasa 20:2-17
[2] Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Allahın Yehova ben im.[3] Karşımda başka ilâhların olmıyacaktır.[4] Kendin için oyma put, yukarda göklerde olanın, yahut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmıyacaksın;[5] onlara iğilmiyeceksin; ve onlara ibadet etmiyeceksin; çünkü ben, senin Allahın RAB, benden nefret edenlerden babalar günahını çocuklar üzerinde, üçüncü nesil üzerinde, ve dördüncü nesil üzerinde arıyan,[6] ve beni seven ve emirlerimi tutanların binlercesine inayet eden, kıskanç bir Allahım.[7] Allahın RABBİN ismini boş yere ağza almıyacaksın; çünkü RAB kendi ismini boş yere ağza alanı suçsuz tutmıyacaktır.[8] Sebt gününü takdis etmek için onu hatırında tut.[9] Altı gün işliyeceksin, ve bütün işini yapacaksın;[10] fakat yedinci gün Allahın RABBE Sebttir; sen ve oğlun ve kızın, kölen ve cariyen ve hayvanların, ve kapılarında olan garibin, hiç bir iş yapmıyacaksın;[11] çünkü RAB gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı, ve yedinci günde istirahat etti; bunun için RAB Sebt gününü mubarek kıldı, ve onu takdis etti.[12] Babana ve anana hürmet et, ta ki, Allahın RABBİN sana vermekte olduğu toprakta ömrün uzun olsun.[13] Katletmiyeceksin.[14] Zina etmiyeceksin.[15] Çalmıyacaksın.[16] Komşuna karşı yalan şehadet etmiyeceksin.[17] Komşunun evine tama etmiyeceksin; komşunun karısına, yahut kölesine, yahut cariyesine, yahut öküzüne, yahut eşeğine, yahut komşunun hiç bir şeyine tama etmiyeceksin.

Yasa 31:18
Ve Sina dağında, Musa ile söyleşmeği bitirince, şehadetin iki levhasını, Allahın parmağı ile yazılmış taş levhaları ona verdi.

Yuhanna 14:15
Eğer beni seviyorsanız, emirlerimi tutarsınız.

Matta 19:18
O, İsaya: Hangilerini? dedi. İsa da: “Katletmiyeceksin; zina etmiyeceksin; çalmıyacaksın; yalan şehadet etmiyeceksin;

Yuhanna 15:10
Eğer emirlerimi tutarsanız, benim sevgimde durursunuz; nasıl ki, ben Babamın emirlerini tuttum, ve onun sevgisinde duruyorum.

Matta 5:17
Sanmayın ki, ben şeriati yahut peygamberleri yıkmağa geldim; ben yıkmağa değil, fakat tamam etmeğe geldim.

Yasa 32:15
Ve Musa döndü, ve şehadetin iki levhası elinde olarak dağdan indi; levhaların iki tarafı yazılı idi; bir yüzü ve obir yüzü yazılı idi.

Yuhanna 15:12-17
[12] Benim emrim şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin.[13] Bir adamın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük sevgi kimsede yoktur.[14] Eğer size emrettiğim şeyleri yaparsanız, benim dostlarımsınız.[15] Artık size kul demem; çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez; fakat size dost dedim; çünkü Babamdan işittiğim bütün şeyleri size bildirdim.[16] Siz beni seçmediniz, ben ise sizi seçtim, ve gidip meyva veresiniz ve meyvanız dursun diye sizi tayin ettim ki, benim ismimle Babadan her ne dilerseniz size versin.[17] Birbirinizi sevesiniz diye bu şeyleri size emrediyorum.

Yasa 32:16
Ve levhalar Allahın işi idiler, ve levhalar üzerine oyulmuş yazı Allah yazısı idi.

Yasa 34:27
Ve RAB Musaya dedi: Bu sözleri yaz; çünkü seninle ve İsraille bu sözlere göre ahdettim.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey