English
A A A A A

Tanrı: [Zaman]

2 Korintliler 6:2
(çünkü diyor: “Makbul vakitte seni işittim, Ve kurtarış gününde sana yardım ettim;” makbul vakit işte, şimdidir; kurtuluş günü işte, şimdidir);

1 Yuhanna 2:17
Ve dünya ve onun şehveti geçer, fakat Allahın iradesini yapan ebediyen durur.

Vaiz 3:11
O her şeyi vaktinde güzel yaptı; onların yüreğine de ebediyeti koydu, fakat şöyle ki, insan Allahın yaptığı işi baştan sona kadar bulup çıkaramaz.

Yeremya 29:11
Çünkü sizin için düşünmekte olduğum düşünceleri ben bilirim, RAB diyor, kötülük düşünceleri değil, ancak sonunuzda size ümit vermek için selâmet düşünceleridir.

Yuhanna 3:16
Zira Allah dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlunu verdi; ta ki, ona iman eden her adam helâk olmasın, ancak ebedî hayatı olsun.

Yuhanna 9:4
Beni gönderenin işlerini gündüzken işlemek bize gerektir; gece geliyor, o zaman hiç kimse işliyemez.

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:9
Adamın yüreği kendi yolunu tasarlar; Fakat onun adımını RAB kılavuzlar.

Süleyman'ın Özdeyişleri 21:5
Çalışkan adamın düşünceleri ancak berekete götürür; Fakat acele eden her adam yoksulluğa koşar.

Süleyman'ın Özdeyişleri 27:1
YARINKİ günle övünme; Çünkü gün ne doğuracak bilmezsin.

Mezmurlar 31:15
Vakitlerim senin elindedir; Düşmanlarımın elinden ve kovalayıcılarımdan beni azat et.

Mezmurlar 90:12
Günlerimizi saymağı bize şöyle öğret ki, Hikmet yüreği edinelim.

Romalılar 13:11
Ve bunu yapın; çünkü zamanı bilirsiniz, ki, zaten sizin için uykudan uyanmak saatidir; çünkü şimdi kurtuluşumuz iman ettiğimiz vakitte olduğundan daha yakındır.

Ester 4:14
Çünkü bu vakitte sen bütün bütün susarsan, Yahudilere yardım ve kurtuluş başka yerden çıkacaktır, fakat sen ve babanın evi yok olacaksınız; ve kim bilir, belki böyle bir vakit için kırallığa ermişsindir?

Markos 13:32-33
[32] Fakat o gün yahut o saat hakkında, ne gökteki melekler, ne de Oğul, Babadan başka kimse bir şey bilmez.[33] Sakının, uyanık durun, dua edin; zira o vakit ne zamandır bilmezsiniz.

2 Petrus 3:8-9
[8] Fakat, ey sevgililer, şu bir şeyi unutmayın ki Rabbin indinde bir gün bin yıl, ve bin yıl bir gün gibidir.[9] Bazılarının gecikmek zannettikleri gibi Rab vadi hakkında gecikmez, fakat bazılarının helâk olmalarını istemiyerek ancak bütün insanlar tövbeye dönsünler diye, sizin hakkınızda tahammül ediyor.

Koloseliler 4:5-6
[5] Fırsatı satın alarak, dışarda olanlara karşı hikmetle yürüyün.[6] Her adama nasıl cevap vermek lâzımdır bilesiniz diye, sözünüz tuzla terbiye edilmiş olarak daima lûtufla olsun.

Efesliler 5:15-17
[15] İmdi hikmetsizler gibi değil, fakat hikmetliler gibi nasıl yürüdüğünüze dikkatle bakın;[16] fırsatı satın alın, çünkü günler fenadır.[17] Bunun için akılsız olmayın, fakat Rabbin iradesi nedir anlayın.

1 Selanikliler 5:1-3
[1] FAKAT, ey kardeşler, vakitler ve anlar hakkında size yazılmasına ihtiyacınız yoktur.[2] Çünkü, kendiniz sıhhatle bilirsiniz ki Rabbin günü, gece hırsız nasıl gelirse, öyle gelir.[3] Selâmet ve emniyet dedikleri zaman, gebe kadına ağrı geldiği gibi, onlara anî helâk gelecektir; ve asla kurtulmıyacaklardır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 6:6-8
[6] Ey tembel, karıncaya git; Onun yollarına bak da hikmetli ol;[7] Onun üzerine baş, Gözcü, ve hükümdar yokken,[8] Yazın ekmeğini hazırlar, Biçim zamanında yiyeceğini toplar.

Yakup 4:13-17
[13] Gelin şimdi: Bugün yahut yarın filân şehre gideceğiz, ve orada bir yıl geçireceğiz, ve alış veriş edeceğiz, ve kazanacağız, diyenler;[14] sizler ki yarın ne olacağını bilmezsiniz. Hayatınız nedir? Biraz vakit görünen ve ondan sonra görünmez olan bir buğusunuz.[15] Bunun yerine siz: Eğer Rab dilerse, yaşıyacağız, ve bunu ve şunu yapacağız, demelisiniz.[16] Fakat şimdi küstahlıklarınızla övünüyorsunuz; bu gibi her övünme kötüdür.[17] İmdi iyi olan şeyi yapmağı bilip de yapmıyana günahtır.

Vaiz 3:1-8
[1] HER şeyin zamanı, ve gökler altında her işin vakti var;[2] doğmanın vakti var, ve ölmenin vakti var; dikimin vakti var, ve dikilmiş olanı sökmenin vakti var;[3] öldürmenin vakti var, ve şifa vermenin vakti var; yıkmanın vakti var, ve bina etmenin vakti var;[4] ağlamanın vakti var, ve gülmenin vakti var; dövünmenin vakti var, ve oynamanın vakti var;[5] taşları atmanın vakti var, ve taşları devşirmenin vakti var; kucaklaşmanın vakti var, ve kucaklaşmadan çekinmenin vakti var;[6] aramanın vakti var, ve yitirmenin vakti var; saklamanın vakti var, ve atmanın vakti var;[7] yırtmanın vakti var, ve dikiş dikmenin vakti var; susmanın vakti var, ve söylemenin vakti var;[8] sevmenin vakti var, ve nefret etmenin vakti var; cengin vakti var, ve barışıklığın vakti var.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey