A A A A A

Tanrı: [Tanrı'nın İsimleri]

Yasa 3:14-15
[14] Ve Allah Musaya dedi: Ben, BEN OLANIM; ve dedi: İsrail oğullarına böyle diyeceksin: Beni size BEN'İM gönderdi[15] Ve yine Allah Musaya dedi: İsrail oğullarına böyle diyeceksin: Atalarınızın Allahı, İbrahimin Allahı, İshakın Allahı, Yakubun Allahı Yehova beni size gönderdi; ebediyen ismim bu, ve devirden devre anılmam budur.

Yasa 20:7
Allahın RABBİN ismini boş yere ağza almıyacaksın; çünkü RAB kendi ismini boş yere ağza alanı suçsuz tutmıyacaktır.

Yasa 34:14
(çünkü başka ilâha secde kılmıyacaksın; çünkü ismi Kıskanç olan RAB kıskanç bir Allahtır);

Yaratılış 1:1
BAŞLANGIÇTA Allah gökleri ve yeri yarattı.

Yaratılış 17:1
VE Abram doksan dokuz yaşında iken, RAB Abrama göründü; ve ona dedi: Ben Kadîr Allahım; benim önümde yürü, ve kâmil ol.

Yeşaya 7:14
Bunun için Rab kendisi size bir alâmet verecek; işte, kız gebe kalacak, ve bir oğul doğuracak, ve onun adını İmmanuel koyacak.

Yeşaya 42:8
Ben Yehovayım, ismim odur; ve izzetimi bir başkasına, ve hamdimi oyma putlara vermiyeceğim.

Yeşaya 45:5
RAB benim, ve başkası yoktur; benden başka Allah yoktur. Sen beni tanımazken, sana kuşak bağladım ki,

Yeşaya 55:6
RABBİ bulunabilirken arayın; yakınken onu çağırın;

Yeremya 16:21
Bunun için, onlara tanıtacağım, işte, bu defa elimi ve ceberrutumu onlara tanıtacağım; ve bilecekler ki, ismim Yehovadır.

Yuhanna 1:1
KELÂM başlangıçta var idi, ve Kelâm Allah nezdinde idi, ve Kelâm Allah idi.

Yuhanna 14:6
İsa ona dedi: Yol ve hakikat ve hayat benim; ben vasıta olmadıkça, Babaya kimse gelmez.

Hakimler 13:18
Ve RABBİN meleği ona dedi: Niçin adımı soruyorsun? çünkü o vasfa gelmez.

Levililer 19:12
Ve benim ismimle yalan yere and etmiyeceksiniz, ve Allahının ismini bozmıyacaksın; ben RAB'İM.

Matta 6:9
İmdi siz şöyle dua edin: Ey göklerde olan Babamız, İsmin mukaddes olsun;

Matta 28:19
İmdi, siz gidip bütün milletleri şakirt edin, onları Baba ve Oğul ve Ruhülkudüs ismile vaftiz eyleyin;

Elçilerin İşleri 4:12
Ve başka hiç birinde kurtuluş yoktur; çünkü gök altında adamlar arasında verilmiş başka bir isim yoktur ki, onunla kurtulabilelim.

Süleyman'ın Özdeyişleri 18:10
RABBİN ismi kuvvetli kuledir; Salih onun içine koşar, ve emin olur.

Süleyman'ın Özdeyişleri 30:4
Kim göklere çıktı ve indi? Kim yeli avuçlarına topladı? Kim suları esvaba sarıp bağladı? Kim yerin bütün sonlarını tayin etti? Eğer biliyorsan, onun adı nedir, oğlunun adı ne?

Mezmurlar 61:8
Böylece senin ismine daima terennüm edeyim, Ta ki, her gün adaklarımı ödiyeyim.

Vahiy 1:8
Var olan ve var olmuş olan ve gelecek olan, her şeye kadir olan Rab Allah diyor: Alfa ve Omega benim.

Romalılar 8:15
Çünkü yine korku için kulluk ruhunu almadınız; fakat oğulluk ruhunu aldınız, ve onunla: Abba, Baba, diye çağırırız.

Mezmurlar 20:7-8
[7] Bazıları cenk arabaları ve bazıları atları, Fakat biz, Allahımız RABBİN ismini anarız.[8] Onlar iğildiler ve düştüler; Biz ise kalktık ve dikildik.

Filipililer 2:10-11
[10] ta ki İsanın isminde bütün göktekiler ve yerdekiler ve yer altındakiler diz çöksün,[11] ve Baba Allahın izzeti için her dil İsa Mesih Rabdir diye ikrar etsin.

Yasa 3:13-15
[13] Ve Musa Allaha dedi: İşte, ben İsrail oğullarına geldiğim zaman, onlara: Atalarınızın Allahı beni size gönderdi, dersem, ve onlar bana: Onun ismi nedir? derlerse, onlara ne diyeyim?[14] Ve Allah Musaya dedi: Ben, BEN OLANIM; ve dedi: İsrail oğullarına böyle diyeceksin: Beni size BEN'İM gönderdi[15] Ve yine Allah Musaya dedi: İsrail oğullarına böyle diyeceksin: Atalarınızın Allahı, İbrahimin Allahı, İshakın Allahı, Yakubun Allahı Yehova beni size gönderdi; ebediyen ismim bu, ve devirden devre anılmam budur.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey