English
A A A A A

Tanrı: [Names of God]

Yasa 3:14-15
[14] God said to Moses, "I AM WHO I AM." And he said, "Say this to the people of Israel, 'I AM has sent me to you.'"[15] God also said to Moses, "Say this to the people of Israel, 'The LORD, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you.' This is my name forever, and thus I am to be remembered throughout all generations.

Yasa 20:7
Allahın RABBİN ismini boş yere ağza almıyacaksın; çünkü RAB kendi ismini boş yere ağza alanı suçsuz tutmıyacaktır.

Yasa 34:14
(çünkü başka ilâha secde kılmıyacaksın; çünkü ismi Kıskanç olan RAB kıskanç bir Allahtır);

Yaratılış 1:1
BAŞLANGIÇTA Allah gökleri ve yeri yarattı.

Yaratılış 17:1
VE Abram doksan dokuz yaşında iken, RAB Abrama göründü; ve ona dedi: Ben Kadîr Allahım; benim önümde yürü, ve kâmil ol.

Yeşaya 7:14
Bunun için Rab kendisi size bir alâmet verecek; işte, kız gebe kalacak, ve bir oğul doğuracak, ve onun adını İmmanuel koyacak.

Yeşaya 42:8
Ben Yehovayım, ismim odur; ve izzetimi bir başkasına, ve hamdimi oyma putlara vermiyeceğim.

Yeşaya 45:5
RAB benim, ve başkası yoktur; benden başka Allah yoktur. Sen beni tanımazken, sana kuşak bağladım ki,

Yeşaya 55:6
RABBİ bulunabilirken arayın; yakınken onu çağırın;

Yeremya 16:21
Bunun için, onlara tanıtacağım, işte, bu defa elimi ve ceberrutumu onlara tanıtacağım; ve bilecekler ki, ismim Yehovadır.

Yuhanna 1:1
KELÂM başlangıçta var idi, ve Kelâm Allah nezdinde idi, ve Kelâm Allah idi.

Yuhanna 14:6
İsa ona dedi: Yol ve hakikat ve hayat benim; ben vasıta olmadıkça, Babaya kimse gelmez.

Hakimler 13:18
Ve RABBİN meleği ona dedi: Niçin adımı soruyorsun? çünkü o vasfa gelmez.

Levililer 19:12
Ve benim ismimle yalan yere and etmiyeceksiniz, ve Allahının ismini bozmıyacaksın; ben RAB'İM.

Matta 6:9
İmdi siz şöyle dua edin: Ey göklerde olan Babamız, İsmin mukaddes olsun;

Matta 28:19
İmdi, siz gidip bütün milletleri şakirt edin, onları Baba ve Oğul ve Ruhülkudüs ismile vaftiz eyleyin;

Elçilerin İşleri 4:12
Ve başka hiç birinde kurtuluş yoktur; çünkü gök altında adamlar arasında verilmiş başka bir isim yoktur ki, onunla kurtulabilelim.

Süleyman'ın Özdeyişleri 18:10
RABBİN ismi kuvvetli kuledir; Salih onun içine koşar, ve emin olur.

Süleyman'ın Özdeyişleri 30:4
Kim göklere çıktı ve indi? Kim yeli avuçlarına topladı? Kim suları esvaba sarıp bağladı? Kim yerin bütün sonlarını tayin etti? Eğer biliyorsan, onun adı nedir, oğlunun adı ne?

Mezmurlar 61:8
Böylece senin ismine daima terennüm edeyim, Ta ki, her gün adaklarımı ödiyeyim.

Vahiy 1:8
Var olan ve var olmuş olan ve gelecek olan, her şeye kadir olan Rab Allah diyor: Alfa ve Omega benim.

Romalılar 8:15
Çünkü yine korku için kulluk ruhunu almadınız; fakat oğulluk ruhunu aldınız, ve onunla: Abba, Baba, diye çağırırız.

Mezmurlar 20:7-8
[7] Bazıları cenk arabaları ve bazıları atları, Fakat biz, Allahımız RABBİN ismini anarız.[8] Onlar iğildiler ve düştüler; Biz ise kalktık ve dikildik.

Filipililer 2:10-11
[10] ta ki İsanın isminde bütün göktekiler ve yerdekiler ve yer altındakiler diz çöksün,[11] ve Baba Allahın izzeti için her dil İsa Mesih Rabdir diye ikrar etsin.

Yasa 3:13-15
[13] Ve Musa Allaha dedi: İşte, ben İsrail oğullarına geldiğim zaman, onlara: Atalarınızın Allahı beni size gönderdi, dersem, ve onlar bana: Onun ismi nedir? derlerse, onlara ne diyeyim?[14] Ve Allah Musaya dedi: Ben, BEN OLANIM; ve dedi: İsrail oğullarına böyle diyeceksin: Beni size BEN'İM gönderdi[15] Ve yine Allah Musaya dedi: İsrail oğullarına böyle diyeceksin: Atalarınızın Allahı, İbrahimin Allahı, İshakın Allahı, Yakubun Allahı Yehova beni size gönderdi; ebediyen ismim bu, ve devirden devre anılmam budur.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey