A A A A A

Kilise: [Tanrı'ya şükür]

İbraniler 13:15
İmdi onun vasıtası ile Allaha daima hamt kurbanını, yani, onun ismini ikrar eden dudakların meyvasını takdim edelim.

Daniel 2:20
Daniel cevap verip dedi: Allahın ismi ezelden ebede kadar mubarek olsun; çünkü hikmet ve ceberrut onundur.

Mezmurlar 22:3
Sen ise kuddûssun, Ey sen, İsrailin tehlillerinde sakin olan.

Mezmurlar 34:1
Davudun Mezmurudur, o zaman ki Abimelek önünde kendisini deli gösterdi ve onun tarafından kovulup gitti. HER zaman RABBE sena edeceğim; Onun tehlili daima ağzımda olacaktır.

2 Samuel 22:50
Bunun için, ya RAB, milletler arasında sana şükrederim, Ve senin ismine terennüm eylerim.

Mezmurlar 100:4
Kapılarına şükranla, Avlularına hamt ile girin; Ona şükredin, ismini takdis edin.

Efesliler 1:6
bizi evelden kendisi için İsa Mesih vasıtası ile oğulluğa takdir etti;

Efesliler 5:19
birbirinize mezmurlar, ilâhiler ve ruhanî nağmeler söyliyerek yüreğinizde Rabbe terennüm ve taganni ederek,

Mezmurlar 150:6
Bütün nefes sahipleri RABBE hamdetsin. RABBE hamdedin.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey