English
A A A A A

Kilise: [Katılan Kilisesi]

İbraniler 10:24-25
[24] ve bazılarının âdet edindiği gibi, toplanmalarımızı terketmiyelim, fakat günün yaklaştığını gördüğünüz nispette, birbirimizi o derece ziyade teşvik ederek,[25] sevgi ve iyi işlere tahrik için birbirimize dikkat edelim.

Matta 18:20
Çünkü iki veya üç kişi nerede benim ismimle bir araya toplanmış olurlarsa, ben orada onların ortasındayım.

Koloseliler 3:16
Birbirinize mezmurlarla, ilâhilerle, ruhanî nağmelerle talim ve nasihat ederek, yüreklerinizde Allaha lûtufla terennüm ederek, Mesihin kelâmı sizde zenginlikle, bütün hikmetle dursun.

Efesliler 4:11-13
[11] Hepimiz iman ve Allahın Oğlu bilgisi birliğine, kâmil insana, Mesihin dolgunluk kametinin ölçüsüne erişinciye kadar,[12] mukaddeslerin kemal bulması için, hizmetin icrası için, Mesihin bedeninin bünyanı için,[13] bazılarını resul, ve bazılarını peygamber, ve bazılarını incil vaizi, ve bazılarını çoban ve muallim olmak üzre kendisi verdi,

Elçilerin İşleri 2:42
Resullerin taliminde ve müşareketinde, ekmek kırmakta ve dualarda devam ediyorlardı.

Romalılar 10:17
Öyle ise, iman işitmekten, ve işitmek Mesihin kelâmı vasıtası ile olur.

Matta 16:18
Ben de sana derim ki: Sen Petrussun, ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım; ve ölüler diyarının kapıları onu yenmiyecektir.

Elçilerin İşleri 9:31-32
[31] İmdi bütün Yahudiyede, Galilede, ve Samiriyede kilise bina olunarak selâmette idi; ve Rab korkusunda ve Ruhülkudüsün tesellisinde yürüyerek çoğalıyordu.[32] Ve vaki oldu ki, Petrus her tarafı dolaşırken Liddada oturan mukaddeslere de indi.

Matta 6:33
Fakat önce onun melekûtunu ve salâhını arayın; ve bütün bu şeyler size artırılacaktır.

Yakup 1:22
Ve kendi kendinizi aldatarak sözün yalnız işiticileri değil, fakat işleyicileri olun.

2 Timoteos 4:2
kelâmı vâzet, vakitli vakitsiz sıkıştır, bütün tahammül ve talim ile tazir et, tekdir et, teşvik et.

Matta 28:19-20
[19] İmdi, siz gidip bütün milletleri şakirt edin, onları Baba ve Oğul ve Ruhülkudüs ismile vaftiz eyleyin;[20] size emrettiğim her şeyi tutmalarını onlara öğretin; ve işte, ben bütün günler, dünyanın sonuna kadar, sizinle beraberim.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey