English
A A A A A

Kötü Karakter: [Kıskançlık]

1 Korintliler 3:3
çünkü henüz cismanîsiniz; zira mademki aranızda kıskançlık ve çekişme vardır, cismanî değil misiniz? ve insana göre yürümiyor musunuz?

1 Korintliler 10:13
İnsanî olandan başka bir tecrübeye tutulmadınız; fakat Allah sadıktır, iktidarınızdan ziyade denenmenize izin vermiyecektir; fakat dayanabilesiniz diye tecrübe ile beraber kurtuluş yolunu da yapacaktır.

1 Korintliler 13:4
Sevgi çok sabreder, lûtufla muamele eder, sevgi haset etmez; sevgi övünmez, kibirlenmez;

Vaiz 4:4
Ve her emeği ve iyi giden işi gördüm ki, bir kimsenin komşusu tarafından kıskanılması bundan dolayıdır. Bu da boş, ve yeli kavramağa çalışmaktır.

Yakup 4:11
Ey kardeşler, birbirinizi yermeyin. Kardeşini yeren, yahut kardeşine hükmeden, şeriati yerer ve şeriate hükmeder; fakat eğer şeriate hükmedersen, sen şeriatin işleyicisi değil, fakat hâkimi olursun.

Süleyman'ın Özdeyişleri 14:30
Rahat yürek bedenin hayatıdır; Fakat kıskançlık kemiklerin çürüklüğüdür.

Süleyman'ın Özdeyişleri 27:4
Kızgınlık gaddardır, öfke de sel gibidir; Fakat kıskançlığın önünde kim durabilir?

Mezmurlar 143:8-9
[8] Sabahlayın inayetini bana işittir; Çünkü ben sana güveniyorum; Gideceğim yolu bana bildir; Çünkü canımı sana yükseltiyorum.[9] Düşmanlarımdan beni azat et, ya RAB; Sana sığınıyorum.

Romalılar 12:21
Kötülüğe yenilme, fakat kötülüğü iyilikle yen.

Yakup 4:2-3
[2] Arzu ediyorsunuz ve elde etmiyorsunuz. Öldürüyorsunuz, ve haset ediyorsunuz, ve nail olamıyorsunuz; kavga ediyorsunuz ve cenk ediyorsunuz; elde etmiyorsunuz, çünkü dilemiyorsunuz.[3] Diliyorsunuz ve almıyorsunuz, çünkü zevklerinizde sarfetmek için fena yolda diliyorsunuz.

Galatyalılar 5:22-23
[22] Fakat Ruhun semeresi sevgi, sevinç, selâmet, tahammül, lûtuf, iyilik, sadakat,[23] hilim, zaptı nefstir; bu gibi şeylere karşı şeriat yoktur.

1 Petrus 2:9
Fakat sizi karanlıktan kendisinin şaşılacak nuruna çağıranın faziletlerini ilân edesiniz diye, siz seçme nesil, mülûkâne kâhinlik, mukaddes millet, has kavmsınız;

1 Korintliler 1:27-29
[27] fakat Allah, hikmetlileri utandırmak için, dünyanın akılsız şeylerini seçti; ve Allah, kudretli şeyleri utandırmak için, dünyanın zayıf şeylerini seçti;[28] ve Allah, olan şeyleri iptal etmek için, olmıyan şeyleri, dünyanın âdi ve hor görünen şeylerini, seçti;[29] şöyle ki, beşerden hiç biri Allahın huzurunda övünmesin.

Filipililer 2:3
Hiç bir şeyi fırkacılıkla, ne de boş övünmekle yapmıyarak, fakat alçak gönülle, her biri diğerini kendinden üstün sayarak,

Mezmurlar 37:1-3
[1] Davudun Mezmurudur. KÖTÜLÜK edenler için üzülme, Ne de fesat işliyenlerin haline imren.[2] Zira onlar ot gibi çabuk biçilecekler, Ve yeşil sebze gibi solacaklardır.[3] RABBE güven ve iyilik et; Memlekette otur, ve onun sadakati ile beslen.

Yakup 3:14-16
[14] Fakat yüreğinizde acı haset ve fırkacılık varsa, övünmeyin ve hakikate karşı yalan söylemeyin.[15] Bu hikmet yukarıdan inen değil, fakat dünyevî, nefsanî, şeytani hikmettir.[16] Çünkü nerede haset ve fırkacılık varsa, orada karışıklık ve her kötü iş vardır.

Ezgiler Ezgisi 8:6-7
[6] Beni kendi yüreğin üzerine bir mühür gibi, Kolunun üzerine bir mühür gibi koy; Çünkü sevgi ölüm gibi kuvvetlidir; Kıskançlık ölüler diyarı gibi serttir; Onun alevleri, ateşin alevleri, Yakıp bitiren alev.[7] Sevgiyi büyük sular söndüremez, Ve ırmaklar onu bastıramaz; Bir insan sevgiye bedel evinin bütün malını verse, Büsbütün hor görülür.

Yakup 4:7-8
[7] İmdi Allaha tâbi olun; fakat İblise karşı durun, ve sizden kaçacaktır.[8] Allaha yaklaşın, ve size yaklaşacaktır. Ey günahkârlar, ellerinizi temizleyin, ve ey iki fikirliler, yüreklerinizi saf kılın.

Galatyalılar 5:14-15
[14] Çünkü bütün şeriat bir sözde, yani, şunda tamamlanır: “Kendi komşunu kendin gibi seveceksin.”[15] Fakat birbirinizi ısırıyor ve yiyorsanız, sakının ki, birbiriniz tarafından telef edilmiyesiniz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 6:34
Çünkü kıskançlık erkeği kızdırır; Ve öç gününde acımaz.

Koloseliler 1:11
kendi izzetinin kudretine göre, her sabır ve tahammül için sevinçle bütün kudrette kuvvetlenerek,

Hezekiel 16:42
Böylece sana olan gazabımı yatıştıracağım, ve kıskançlığım senden kalkacak, ve susacağım, ve artık öfkelenmiyeceğim.

1 Timoteos 3:10
Ve bunlar önce tecrübe edilsinler; kusursuz iseler, sonra şemmaslık etsinler.

İbraniler 10:36
Çünkü Allahın iradesini yaptıktan sonra vade nail olmanız için sabra ihtiyacınız vardır.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey