English
A A A A A

Kötü Karakter: [Korku]

Yeşaya 35:4
Yürekleri korkak olanlara diyin: Kuvvetlenin, korkmayın; işte Allahınız! öç, Allahın karşılığı, geliyor; o kendisi geliyor, ve sizi kurtaracak.

Yuhanna 14:27
Size selâmet bırakıyorum; benim selâmetimi size veriyorum; ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın, ve korkmasın.

Yeşu 1:9
Sana emretmedim mi? Kuvvetli ol ve yürekli ol; korkma ve yılgınlığa düşme; çünkü yürüyeceğin her yerde Allahın RAB seninle beraberdir.

Matta 6:34
Bundan dolayı, yarın için kaygı çekmeyin; zira yarınki gün kendisi için kaygı çekecektir. Kendi derdi güne yeter.

Yeşaya 43:1
VE şimdi, ey Yakub, seni yaratan, ve ey İsrail, sana şekil veren RAB şöyle diyor: Korkma, çünkü seni fidye ile kurtardım; seni adınla çağırdım, sen benimsin.

Mezmurlar 23:4
Ölüm gölgesi vadisinde gezsem bile, Şerden korkmam; çünkü sen benimle berabersin; Senin çomağın, senin değneğin — onlar bana teselli verir.

Mezmurlar 34:4
RABBİ aradım, ve bana cevap verdi, Ve bütün korkularımdan beni azat etti.

Mezmurlar 94:19
İçimde kaygıların çokluğunda, Senin tesellilerin canımı ferahlandırıyor.

Romalılar 8:38-39
[38] Zira eminim ki, ne ölüm, ne hayat, ne melekler, ne reislikler, ne şimdiki şeyler, ne gelecek şeyler, ne kudretler,[39] ne yükseklik, ne derinlik, ne başka bir mahlûk Rabbimiz Mesih İsada olan Allahın sevgisinden bizi ayırmağa kadir olacaktır.

Mezmurlar 27:1
Davudun Mezmurudur. NURUM ve kurtuluşum RABDİR, Kimden korkayım? Hayatımın kudreti RABDİR, Kimden yılayım?

1 Petrus 5:6-7
[6] İmdi vaktinde sizi yükseltsin diye, Allahın kudretli eli altında nefsinizi alçaltın;[7] bütün kaygınızı onun üzerine atın, çünkü o sizi kayırır.

Mezmurlar 118:6
RAB benimledir, ve ben korkmam; İnsan bana ne yapabilir?

2 Timoteos 1:7
Çünkü Allah bize korkaklık ruhunu değil, fakat kudret ve sevgi ve nefsi zaptetme ruhunu vermiştir.

Mezmurlar 115:11
Ey RABDEN korkanlar, RABBE güvenin; Onların yardımı ve kalkanı odur.

Mezmurlar 103:17
Fakat RABBİN inayeti ezelden ebede kadar kendisinden korkanlar üzerindedir; Ve adaleti oğulların oğullarınadır;

Mezmurlar 112:1
RABBE hamdedin. RABDEN korkana, Onun emirlerinden büyük zevk alana ne mutlu!

Yasa'nın Tekrarı 31:6
Kuvvetli olun ve yürekli olun, korkmayın, ve onların yüzlerinden yılmayın; çünkü seninle beraber yürüyen Allahın RABDİR; seni boşa çıkarmaz, ve seni bırakmaz.

1 Tarihler 28:20
Ve Davud oğlu Süleymana dedi: Kuvvetli ol, ve yürekli ol, ve yap; korkma, ve yılgınlığa düşme; çünkü RAB Allah, benim Allahım seninle beraberdir; RAB evinin hizmeti işinin hepsi bitmeden evel seni boşa çıkarmaz, ve seni bırakmaz.

Mezmurlar 56:3-4
[3] Korkum gününde sana güvenirim.[4] Allaha (onun sözünü sena ederim), Allaha güvendim, korkmam; İnsan bana ne edebilir?

Yeşaya 41:10-13
[10] sen korkma, çünkü ben seninle beraberim; etrafına bakınma, çünkü Allahın benim; seni pekiştireceğim; evet, sana yardım edeceğim; evet, adaletimin sağ elile sana destek olacağım.[11] İşte, sana karşı alevlenenlerin hepsi utanacak ve rüsvay olacaklar; davacıların bir hiç olacak, ve yok olacaklar.[12] Onları, seninle çekişenleri, arıyacaksın ve bulmıyacaksın; sana karşı cenk eden adamlar bir hiçmiş gibi, ve olmıyan bir şeymiş gibi olacaklar.[13] Çünkü ben, Allahın RAB, sağ elini tutup sana diyeceğim: Korkma, ben sana yardım edeceğim.

Yeşaya 54:4
Korkma, çünkü utanmıyacaksın; ve sıkılma, çünkü yüzün kızarmıyacak; çünkü gençliğinin utancını unutacaksın, ve dulluğunun rüsvaylığını artık anmıyacaksın.

Matta 10:28
Bedeni öldürüp de canı öldürmeğe kudreti olmıyanlardan korkmayın; ancak daha ziyade cehennemde hem bedeni, hem canı helâk etmeğe kudreti olandan korkun.

Romalılar 8:15
Çünkü yine korku için kulluk ruhunu almadınız; fakat oğulluk ruhunu aldınız, ve onunla: Abba, Baba, diye çağırırız.

1 Korintliler 16:13
Uyanık olun, imanda sabit olun, erkekçe davranın, kuvvetli olun.

İbraniler 13:5-6
[5] Gidişiniz para sevgisinden beri olsun; sizde olan şeylerle kanaat edin; çünkü kendisi dedi: “Seni hiç boşa çıkarmam, ve seni hiç bırakmam.”[6] Şöyle ki biz cesaret ederek diyoruz: “Rab bana yardımcıdır, korkmam, İnsan bana ne yapar?”

1 Yuhanna 4:18
Sevgide korku yoktur; ancak kâmil sevgi korkuyu dışarı atar, çünkü korkuda işkence vardır; ve korkan adam sevgide ikmal edilmemiştir.

1 Petrus 3:13-14
[13] Eğer iyi işe gayretli olursanız, size kötülük edecek olan kimdir?[14] Fakat salâh için elem çekseniz bile, size ne mutlu! Onların korktuğundan korkmayın ve sıkılmayın;

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey