English
A A A A A

Kötü Karakter: [Aacılık]

Elçilerin İşleri 8:23
Çünkü seni öd acılığında ve sapıklık bağlarında görüyorum.

Koloseliler 3:8-13
[8] fakat şimdi siz de gazabı, hiddeti, fenalığı, iftirayı, ağzınızdan edepsizce sözleri, hepsini bertaraf edin;[9] eski adamı, işlerile beraber, üzerinizden atmış,[10] ve kendini yaratanın suretine göre bilgi için tazelenen yeni adamı giyinmiş olduğunuzdan, birbirinize yalan söylemeyin;[11] orada Yunanlı ve Yahudi, sünnetlilik ve sünnetsizlik, barbar, İskit, kul, azatlı yoktur; fakat Mesih her şeydir ve her şeydedir.[12] İmdi birbirinize karşı sabrederek, ve eğer birinin başkasına karşı bir şikâyeti varsa, Rabbin size bağışladığı gibi böylece siz de biri obirine bağışlıyarak,[13] Allahın mukaddes ve sevgili seçilmiş olanları gibi, merhamet yüreğini, iyiliği, alçak gönüllülüğü, hilmi, tahammülü,

Vaiz 7:9
Darılmakta ruhun tez olmasın, çünkü dargınlık akılsızların bağrında barınır.

Efesliler 4:26
Öfkelenin, ve günah işlemeyin; öfkenizin üzerine güneş batmasın,

Hezekiel 3:14
Ve Ruh beni yukarı kaldırdı; ve beni alıp götürdü; ve acılıkla, ruhumun kızgınlığı ile gittim; ve RABBİN eli üzerimde kuvvetli idi.

Yeşaya 38:17
İşte, bana çok acılık olması selâmetim içindi; Fakat canımı sevdiğin için çürüme çukurundan beni kurtardın; Çünkü bütün suçlarımı sırtının ardına attın.

Eyüp 7:11
Ben de dilimi tutmıyayım; Ruhumun sıkıntısı ile söyliyeyim; Canımın acılığı ile şekva edeyim.

Eyüp 10:1
HAYATIMDAN canım bıktı; İçimdeki şekvamı serbest bırakayım; Canımın acılığı ile söyliyeyim.

Eyüp 21:25
Ve ötekisi can acılığı içinde ölür, Ve iyiliği hiç tatmamıştır.

Markos 11:25
Ve duaya durduğunuz zaman, kimseye karşı bir şeyiniz varsa, ona bağışlayın ki, göklerde olan Babanız da size suçlarınızı bağışlasın.

Süleyman'ın Özdeyişleri 10:12
Kin kavgalar ayaklandırır; Fakat sevgi her suçu örter.

Süleyman'ın Özdeyişleri 14:10
Yürek kendi acılığını bilir; Sevincine de yabancı karışmaz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 15:1
YUMUŞAK cevap gazabı yatıştırır; Fakat sert söz öfkeyi kışkırtır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 17:25
Akılsız oğul babasına keder, Ve onu doğurana acılıktır.

Romalılar 3:14
Onların ağzı lânet ve acılıkla doludur;

Matta 6:14-15
[14] Çünkü insanlara suçlarını bağışlarsanız, semavî Babanız da size bağışlar.[15] Fakat siz insanlara suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz.

Yakup 1:19-20
[19] Ey sevgili kardeşlerim, bunu bilirsiniz. Fakat her adam işitmekte çabuk, söylemekte ağır, gazapta ağır olsun;[20] çünkü insanın gazabı Allahın salâhını husule getirmez.

İbraniler 12:14-15
[14] Herkesle beraber selâmetin, ve kimsenin onsuz Rabbi görmiyeceği kudsiyetin ardınca gidin;[15] dikkat edin ki kimse Allahın inayetinden mahrum kalmasın; bir acılık kökü yerden bitip sizi rahatsız etmesin, ve bununla bir çoğu kirlenmesin;

Efesliler 4:31-32
[31] Her kötülükle beraber her acılık, ve öfke, ve gazap, ve bağırış, ve küfür sizden kaldırılsın;[32] ve birbirinize lûtufkâr ve şefkatli olun; ve Allah sizi Mesihte bağışladığı gibi, birbirinize bağışlayın.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey