A A A A A

Kötü Karakter: [Zorbalık]

1 Yuhanna 2:9
Nurda olduğunu söyliyen ve kardeşinden nefret eden şimdiye kadar karanlıktadır.

1 Yuhanna 3:15
Kardeşinden nefret eden her adam katildir; ve bilirsiniz ki hiç bir katilde, kendisinde duran ebedî hayat yoktur.

2 Timoteos 1:7
Çünkü Allah bize korkaklık ruhunu değil, fakat kudret ve sevgi ve nefsi zaptetme ruhunu vermiştir.

Yasa'nın Tekrarı 31:6
Kuvvetli olun ve yürekli olun, korkmayın, ve onların yüzlerinden yılmayın; çünkü seninle beraber yürüyen Allahın RABDİR; seni boşa çıkarmaz, ve seni bırakmaz.

Efesliler 4:29
Ağzınızdan hiç fena söz çıkmasın, fakat işitenlere inayet vermek üzre lâzım olan bünyan için iyi olan ne ise, onu söyleyin.

Efesliler 6:12
Çünkü güreşimiz kan ve ete karşı değildir, ancak riyasetlere karşı, hükûmetlere karşı, bu karanlığın dünya hükümdarlarına karşı, semaviyatta olan kötülüğün ruhî ordularına karşıdır.

Levililer 19:18
Öç almıyacaksın, ve kavmının oğullarına kin tutmıyacaksın; ve komşunu kendin gibi seveceksin; ben RAB'İM.

Matta 5:11
Benim uğruma insanlar size sitem edecekleri, eza eyliyecekleri, ve size karşı yalan yere her türlü fenalığı söyliyecekleri zaman, size ne mutlu!

Süleyman'ın Özdeyişleri 17:9
Sevgiyi arıyan suçu örter; Fakat işi diline dolaştıran yakın dostları ayırır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 22:10
Müstehziyi kov, kavga da dışarı çıkar; Çekişmenin de utancın da ardı kesilir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 24:16
Çünkü salih yedi kere düşer de, yine kalkar; Fakat felâkette kötüler yıkılırlar.

Mezmurlar 138:7
Sıkıntı içinde yürüsem, beni diriltirsin; Düşmanlarımın öfkesine karşı elini uzatırsın, Ve sağ elin beni kurtaracaktır.

Romalılar 2:1
BUNUN için, ey her hükmeden adam, mazur değilsin; çünkü başkasına hükmettiğin şeyde kendini mahkûm ediyorsun; çünkü sen, ey hükmeden, ayni şeyleri yapıyorsun.

Romalılar 12:18-19
[18] Mümkünse, bütün insanlarla elinizden geldiği kadar, selâmette olun.[19] Ey sevgililer, kendiniz için öç almayın, fakat Allahın gazabına yer verin; çünkü yazılmıştır: “Rab diyor: Öç benimdir, karşılığını ben vereceğim.”

Romalılar 12:20-21
[20] Fakat: “Eğer düşmanın acıkmışsa, ona yedir; eğer susamışsa, ona içir; çünkü bunu yapmakla onun başı üzerine ateş korları yığarsın.”[21] Kötülüğe yenilme, fakat kötülüğü iyilikle yen.

Luka 6:27-28
[27] Fakat, ey dinliyenler, size diyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik edin,[28] size lânet edenlere hayırdua edin, ve size hakaret edenler için dua edin.

Matta 5:44-45
[44] Fakat ben size derim: Düşmanlarınızı sevin, ve size eza edenler için dua edin ki,[45] siz göklerde olan Babanızın oğulları olasınız; zira o, güneşini kötülerin ve iyilerin üzerine doğdurur; ve salih olanlar ile olmıyanların üzerine yağmur yağdırır.

Yeşaya 41:11-13
[11] İşte, sana karşı alevlenenlerin hepsi utanacak ve rüsvay olacaklar; davacıların bir hiç olacak, ve yok olacaklar.[12] Onları, seninle çekişenleri, arıyacaksın ve bulmıyacaksın; sana karşı cenk eden adamlar bir hiçmiş gibi, ve olmıyan bir şeymiş gibi olacaklar.[13] Çünkü ben, Allahın RAB, sağ elini tutup sana diyeceğim: Korkma, ben sana yardım edeceğim.

Matta 5:38-41
[38] “Göz yerine göz, diş yerine diş,” denildiğini işittiniz.[39] Fakat ben size derim: Kötüye karşı koma; ve senin sağ yanağına kim vurursa, ona ötekini de çevir.[40] Ve eğer biri seninle mahkemeye gidip senin gömleğini almak isterse, ona abanı da bırak.[41] Ve kim seni bir mil gitmeğe zorlarsa, onunla iki mil git.

Mezmurlar ۳۴:۱۲-۱۸
[۱۲] Kimdir o adam ki, hayattan hoşlanır, İyilik görmek için uzun günler sever?[۱۳] Dilini şerden, Dudaklarını da hile ile söylemekten tut.[۱۴] Şerden sakın, ve iyilik et; Selâmeti ara, ve onun ardınca koş.[۱۵] RABBİN gözleri salihleredir, Kulakları onların feryatlarına açıktır.[۱۶] Onların anılmasını yeryüzünden kesip atmak için, RABBİN yüzü şer işliyenlere karşıdır.[۱۷] Salihler feryat ettiler, ve RAB işitti, Ve bütün sıkıntılarından onları azat etti.[۱۸] RAB yüreği kırık olanlara yakındır, Ve ruhu ezilmiş olanları kurtarır.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey