English
A A A A A

Kötü Karakter: [Vanity]

Vaiz 2:1-21
[1] BEN yüreğimde dedim: Haydi gel sevinçle seni deniyeyim; iyiliği de gör; ve işte, o da boş.[2] Gülme için: Deliliktir; sevinç için de: Neye yarar? dedim.[3] Ömürlerinin bütün günlerince gökler altında yapsınlar diye âdem oğulları için iyi olan ne idiğini görünciye kadar, yüreğim bana hikmetle yol gösterirken, bedenimi şarapla nasıl dinlendireyim, ve akılsızlığı nasıl ele alayım, diye yüreğimde araştırdım.[4] Büyük işler yaptım; kendime evler yaptım; kendim için bağlar diktim;[5] kendim için bahçeler ve korular yaptım, ve onlarda her çeşit meyva ağaçları diktim;[6] ağaç yetiştirilen ormanı sulamak için kendime su havuzları yaptım;[7] köleler ve cariyeler satın aldım, ve evimde doğmuş kölelerim vardı; hem de çok malım, sığırlarım ve davarım vardı, benden evel Yeruşalimde olanların hepsininkinden çoktu;[8] hem de kendim için gümüş ve altın, ve kıralların ve vilâyetlerin hazinesini topladım; ve erkek ve kadın hanendeler, ve âdem oğullarının zevk aldıkları şeyler, bir çok kadınlar edindim.[9] Böylece büyüdüm, ve benden evel Yeruşalimde olanların hepsinden daha büyük oldum; hikmetim de beni bırakmadı.[10] Ve istedikleri hiç bir şeyi gözlerimden esirgemedim; yüreğimi hiç bir sevinçten alıkoymadım; çünkü bütün emeğimden ötürü yüreğim seviniyordu; ve bütün emeğimden payım da bu oldu.[11] Ve ellerimin yapmış olduğu bütün işlere, ve yapmak için çektiğim emeğe dönüp baktım; ve işte, hepsi boş, ve yeli kavramağa çalışmaktı; ve güneş altında bir kazanç yoktu.[12] Ve hikmet, ve delilik ve akılsızlık göreyim diye dönüp baktım; çünkü kıraldan sonra gelen adam ne yapabilir? çoktan yapılmış olan şeyi![13] Ve gördüm ki, ışığın karanlığa üstünlüğü olduğu gibi hikmetin de akılsızlığa üstünlüğü var.[14] Hikmetli adamın gözleri başındadır, fakat akılsız karanlıkta yürüyor; böyle olmakla beraber anladım ki, hepsinin başına gelen şey birdir.[15] Ve yüreğimde dedim: Akılsızın başına ne geliyorsa, benim başıma da o gelecek; öyle ise niçin ben daha hikmetli oldum? Ve yüreğimde: Bu da boştur, dedim.[16] Çünkü akılsız adam gibi hikmetli adam için de ebedî anılma yoktur: çünkü gelecek günlerde her şey çoktan unutulmuş olacaktır. Hikmetli adam da nasıl akılsız gibi ölüyor![17] Ve hayattan nefret ettim, çünkü güneş altında yapılan iş bana kötü göründü; çünkü hepsi boş, ve yeli kavramağa çalışmaktır.[18] Ve güneş altında çektiğim bütün emeğimden nefret ettim, çünkü onu benden sonra gelecek adama bırakacağım.[19] Ve kim bilir, o hikmetli mi olacak, akılsız mı? ve güneş altında kendimi hikmetli gösterip çektiğim bütün emeğim üzerinde saltanat sürecek. Bu da boş.[20] Ve güneş altında çekmiş olduğum bütün emekten ötürü yüreğim bir şey ummasın diye yüz çevirdim.[21] Çünkü adam var ki, emeği hikmetle, ve bilgi ile ve muvaffakıyetle olur; fakat onda emek çekmemiş olan bir adama onu pay olarak bırakır. Bu da boş, ve büyük kötülük.

Vaiz 4:4
Ve her emeği ve iyi giden işi gördüm ki, bir kimsenin komşusu tarafından kıskanılması bundan dolayıdır. Bu da boş, ve yeli kavramağa çalışmaktır.

Vaiz 5:10
Gümüşü seven gümüşe, ve bolluğu seven mahsule doymaz; bu da boş.

Vaiz 6:2
Bir adam ki, Allah ona zenginlik, mal ve izzet verir, ve dilediği her şeyden canı için eksik bir şey yoktur, fakat onda yemeğe Allah kuvvet vermez, ancak onu bir yabancı yer; bu boştur, ve kötü bir derttir.

Yeremya 2:5
RAB şöyle diyor: Atalarınız bende ne haksızlık buldular da benden uzaklaştılar, ve boşluk ardınca gittiler, ve boş oldular?

Yeremya 4:30
Ve sen, harap olunca ne yapacaksın? erguvanî giyinsen de, altın süslerle bezensen de, gözlerini sürme ile büyütsen de, boşuna kendini güzelleştirirsin; âşıkların seni hor görüyorlar, canını arıyorlar.

Süleyman'ın Özdeyişleri 31:30
Letafet aldatıcıdır, ve güzellik boş şeydir; Fakat RABDEN korkan kadın övülür.

Mezmurlar 39:5-6
[5] İşte, günlerimi bir karış ettin; Ve ömrüm senin indinde bir hiç gibidir; Gerçek en iyi halinde herkes ancak bir soluktur. [ Sela[6] Gerçek herkes bir gölge gibi yürür; Gerçek boş yere rahatsız oluyorlar; Mal biriktirir ve onu kim toplıyacak, bilmez.

Mezmurlar 119:37
Boş şeye bakmaktan gözlerimi çevir; Kendi yolunda beni dirilt.

Romalılar 12:2
Ve bu âleme uymayın; fakat Allahın iyi ve makbul ve kâmil iradesi ne olduğunu farketmeniz için fikrinizin yenilenmesi ile değişilmiş olun.

1 Samuel 16:7
Fakat RAB Samuele dedi: Onun görünüşüne, ve boyunun uzunluğuna bakma; çünkü onu reddettim; çünkü RAB insanın gördüğü gibi görmez; çünkü insan yüze bakar, fakat RAB yüreğe bakar.

1 Timoteos 4:8
çünkü bedence idman az faidelidir; fakat takva şimdiki ve gelecek hayatın vadine malik olarak her şey için faidelidir.

Vaiz 1:1-2
[1] YERUŞALİMDE kıral olan Davudun oğlu Vaizin sözleri.[2] Boşların boşu, Vaiz diyor, boşların boşu, her şey boş.

Galatyalılar 5:16-26
[16] Fakat diyorum: Ruh ile yürüyün, ve bedenin arzusunu asla icra etmezsiniz.[17] Çünkü beden Ruha karşı, ve Ruh bedene karşı arzu eder; çünkü istediğiniz şeyleri yapmıyasınız diye, bunlar birbirine zıttırlar.[18] Fakat Ruh size kılavuzluk ediyorsa, şeriat altında değilsiniz.[19] Ve bedenin işleri bellidir; onlar zina, pislik, şehvet,[20] putperestlik, sihirbazlık, düşmanlıklar, münazaa, kıskançlık, gazaplar, çekişmeler, ayrılıklar, fırkalar,[21] hasetler, sarhoşluklar, sefahetler ve bunlara benzer şeylerdir; önce söylediğim gibi, bunlar hakkında önceden söyliyorum, bu gibi şeyleri yapanlar Allahın melekûtunu miras almıyacaklardır.[22] Fakat Ruhun semeresi sevgi, sevinç, selâmet, tahammül, lûtuf, iyilik, sadakat,[23] hilim, zaptı nefstir; bu gibi şeylere karşı şeriat yoktur.[24] Ve Mesih İsanın olanlar, ihtiras ve arzuları ile beraber bedeni haça gerdiler.[25] Eğer Ruh ile yaşıyorsak, Ruh ile de yürüyelim.[26] Birbirimize meydan okuyarak, birbirimize haset ederek, boş yere övünenler olmıyalım.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey