A A A A A

Kötü Karakter: [İntikam]

1 Petrus 3:9
kötülüğe karşı kötülükle, yahut hakarete karşı hakaretle ödemiyerek, fakat bilâkis hayırdua edin; çünkü berekete varis olasınız diye, bunun için çağırıldınız.

1 Selanikliler 5:15
Kimse fenalığa karşı birine fenalıkla ödemesin diye, dikkat edin; fakat birbiriniz hakkında ve bütün insanlar hakkında daima iyiliğin ardınca gidin.

2 Korintliler 13:11
Ve baki hoşça kalın, ey kardeşler. Kemale gayret edin; müteselli olun; ayni şeyi düşünün; selâmette olun; ve muhabbet ve selâmet Allahı sizinle beraber olacaktır.

2 Selanikliler 1:8
sizi sıkıştıranlara sıkıntı ile, ve size, sıkıntı çekenlere, bizimle beraber rahatla ödemek Allah indinde doğrudur.

Yasa'nın Tekrarı 32:35
Onların ayağı kaydığı zaman, Öç ve ceza benimdir; Çünkü onların musibet günü yakındır, Ve başlarına gelecek olan şeyler çabuk gelecektir.

İbraniler 10:30
Çünkü: “Öç benimdir, karşılığını ben vereceğim,” ve yine: “Rab kendi kavmına hükmedecektir,” diyeni biliriz.

Levililer 19:18
Öç almıyacaksın, ve kavmının oğullarına kin tutmıyacaksın; ve komşunu kendin gibi seveceksin; ben RAB'İM.

Markos 11:25
Ve duaya durduğunuz zaman, kimseye karşı bir şeyiniz varsa, ona bağışlayın ki, göklerde olan Babanız da size suçlarınızı bağışlasın.

Süleyman'ın Özdeyişleri 10:12
Kin kavgalar ayaklandırır; Fakat sevgi her suçu örter.

Süleyman'ın Özdeyişleri 20:22
Şerrin karşılığını ödiyeceğim, deme; RABBİ bekle, ve o seni kurtarır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 24:29
Bana ettiği gibi ona öylece ederim, Adama işine göre öderim, deme.

Romalılar 12:18-19
[18] Mümkünse, bütün insanlarla elinizden geldiği kadar, selâmette olun.[19] Ey sevgililer, kendiniz için öç almayın, fakat Allahın gazabına yer verin; çünkü yazılmıştır: “Rab diyor: Öç benimdir, karşılığını ben vereceğim.”

Romalılar 13:4
çünkü sana iyilik için Allahın hizmetçisidir. Fakat kötü olanı yaparsan, kork; çünkü kılıcı boş yere taşımıyor; çünkü Allahın hizmetçisidir, kötülük yapana gazap için intikamcıdır.

Matta 18:21-22
[21] O zaman Petrus gelip İsaya dedi: Ya Rab, kardeşim bana karşı kaç defa günah işlerse, ben ona bağışlıyayım? Yedi kereye kadar mı?[22] İsa ona dedi: Sana yedi kereye kadar değil, fakat yetmiş kere yediye kadar, diyorum.

Mezmurlar 94:1-2
[1] YA RAB, ey öçler Allahı, Ey öçler Allahı, nurunu saç.[2] Ey yerin hâkimi, kalk; Mağrur olanların cezalarını ver.

Matta 5:38-39
[38] “Göz yerine göz, diş yerine diş,” denildiğini işittiniz.[39] Fakat ben size derim: Kötüye karşı koma; ve senin sağ yanağına kim vurursa, ona ötekini de çevir.

Luka 6:27-28
[27] Fakat, ey dinliyenler, size diyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik edin,[28] size lânet edenlere hayırdua edin, ve size hakaret edenler için dua edin.

Efesliler 4:31-32
[31] Her kötülükle beraber her acılık, ve öfke, ve gazap, ve bağırış, ve küfür sizden kaldırılsın;[32] ve birbirinize lûtufkâr ve şefkatli olun; ve Allah sizi Mesihte bağışladığı gibi, birbirinize bağışlayın.

1 Petrus 2:21-23
[21] Çünkü bunun için çağırıldınız; zira Mesih dahi kendi izleri ardınca gidesiniz diye, size bir örnek bırakarak sizin için elem çekti;[22] o, günah işlemedi, ve onun ağzında hile bulunmadı;[23] tahkir olunduğunda ona karşı tahkir etmezdi; elem çektiğinde tehdit etmezdi; fakat doğruluk üzre hükmedene kendisini teslim ederdi;

Süleyman'ın Özdeyişleri 25:20-22
[20] Soğuk günde kaftan çıkaran adam, ve soda üzerinde sirke nasılsa, Dertli yüreğe nağmeler terennüm eden de öyledir.[21] Eğer düşmanın acıkmışsa, ona ekmek yedir; Ve eğer susamışsa, ona su içir;[22] Çünkü sen onun başına ateş korları yığarsın, Ve RAB sana öder.

Romalılar 12:17-21
[17] Kimseye kötülüğe karşı kötülük etmeyin. Bütün insanlar nazarında iyi şeylere dikkat edin.[18] Mümkünse, bütün insanlarla elinizden geldiği kadar, selâmette olun.[19] Ey sevgililer, kendiniz için öç almayın, fakat Allahın gazabına yer verin; çünkü yazılmıştır: “Rab diyor: Öç benimdir, karşılığını ben vereceğim.”[20] Fakat: “Eğer düşmanın acıkmışsa, ona yedir; eğer susamışsa, ona içir; çünkü bunu yapmakla onun başı üzerine ateş korları yığarsın.”[21] Kötülüğe yenilme, fakat kötülüğü iyilikle yen.

Matta 5:40-45
[40] Ve eğer biri seninle mahkemeye gidip senin gömleğini almak isterse, ona abanı da bırak.[41] Ve kim seni bir mil gitmeğe zorlarsa, onunla iki mil git.[42] Senden diliyene ver, senden ödünç istiyenden yüz çevirme.[43] “Sen komşunu sevecek” ve düşmanından nefret edeceksin, denildiğini işittiniz.[44] Fakat ben size derim: Düşmanlarınızı sevin, ve size eza edenler için dua edin ki,[45] siz göklerde olan Babanızın oğulları olasınız; zira o, güneşini kötülerin ve iyilerin üzerine doğdurur; ve salih olanlar ile olmıyanların üzerine yağmur yağdırır.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey