English
A A A A A

Kötü Karakter: [Gurur]

Galatyalılar 6:4
Fakat herkes kendi işini temyiz etsin, ve o zaman başkası için değil, ancak kendisi için övünmesi olur.

Yeşaya 2:12
Çünkü bütün gururlu ve yüksek olanlara karşı, ve bütün yükseltilmiş olanlara karşı, (ve onlar alçaltılacaktır)

Yeşaya 23:9
Her izzetin gururunu bozmak, dünyanın bütün itibarlı adamlarını hakarete düşürmek için, bu işi orduların RABBİ tasarladı.

Yakup 4:6
Fakat daha büyük inayet veriyor. Bunun için diyor: “Allah mağrurlara karşı durur, fakat alçak gönüllülere lûtfeder.”

Yakup 4:10
Rabbin huzurunda alçalın, ve sizi yükseltecektir.

Yeremya 9:23
RAB şöyle diyor: Hikmetli adam hikmeti ile övünmesin, ve yiğit kendi gücü ile övünmesin, zengin adam zenginliğile övünmesin;

Matta 2:3
Kıral Hirodes bunu işitince, bütün Yeruşalimle beraber yüreği oynadı.

Süleyman'ın Özdeyişleri 8:13
RAB korkusu şerden nefret etmektir; Kibirden, ve gururdan, ve şer yolundan, Ve iğri sözden nefret ederim.

Süleyman'ın Özdeyişleri 11:2
Gurur gelince utanç da gelir; Fakat hikmet alçak gönüllüler iledir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 13:10
Kibirden ancak kavga çıkar; Fakat iyi öğüdü dinliyenin yanında hikmet vardır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:5
Yüreği mağrur olan her adam RABBE mekruhtur; Emin ol, o suçsuz tutulmaz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:18-19
[18] Kırgından önce kibir, Ve düşmeden önce mağrur ruh gelir.[19] Hakirlerle alçak gönüllü olmak, Kibirli adamlarla çapul malı paylaşmaktan iyidir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 18:12
Kırgından önce insanın yüreği kibirlenir; Ve alçak gönüllülük izzetten önce gelir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 21:4
Yüksek bakış, ve kibirli yürek, Kötülerin çerağı, günahtır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 21:24
Kibir taşkınlığı ile davranan Şişkin ve kibirli adamın adı müstehzidir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 25:27
Çok bal yemek iyi değildir; Kendi izzetlerini aramak da insanlara ağırdır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 26:12
Kendi gözünde hikmetli olan adam gördün mü? Ondan ziyade akılsızdan bir şey umulur.

Süleyman'ın Özdeyişleri 27:2
Kendi ağzın değil, seni başkası övsün; Kendi dudakların değil, yabancı övsün.

Süleyman'ın Özdeyişleri 29:23
Adamın kibri kendini alçaltır; Fakat alçak gönüllü adam izzet bulur;

Mezmurlar 10:4
Kötü, mağrur yüzü ile: Allah aramaz, der. Allah yoktur — işte, onun bütün düşünceleri...

Mezmurlar 138:6
Çünkü RAB yüksek ise de, alçak gönüllülere bakar; Fakat kibirliyi uzaktan tanır.

Romalılar 12:3
Çünkü aranızda olan her adama bana verilen inayet ile diyorum, kendisi hakkında düşünmek lâzım geldiğinden fazla düşünmesin; fakat Allahın herkese tevzi ettiği iman miktarına göre, itidal ile düşünsün.

Romalılar 12:16
Birbirinize karşı ayni fikirde olun. Yüksek şeyler düşünmeyin, fakat hor görülenlere tenezzül edin. Kendi kendinize ukalâ olmayın.

1 Korintliler 13:4
Sevgi çok sabreder, lûtufla muamele eder, sevgi haset etmez; sevgi övünmez, kibirlenmez;

Daniel 5:20
Fakat yüreği yükselip, ruhu taşkınlığa kadar katılaşınca, kırallık tahtından indirildi, ve izzeti üzerinden alındı;

Galatyalılar 6:1-3
[1] EY kardeşler, siz ki, ruhanîsiniz, eğer bir adam bir suçta tutulursa, böyle birini hilim ruhu ile ıslâh edin; sen de imtihan olunmıyasın diye, kendini sakın.[2] Birbirinizin ağırlıklarını taşıyın, ve böylece Mesihin şeriatini tamamlayın.[3] Çünkü bir kimse bir şey değilken, kendini bir şey sanırsa, kendi kendini aldatır.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey