English
A A A A A

Kötü Karakter: [Tembel]

Koloseliler 3:17-23
[17] Ve sözde, yahut işte, her ne yaparsanız, hepsini Rab İsanın ismile ve onun vasıtası ile Baba Allaha şükrederek yapın.[18] Ey kadınlar, Rabde lâyık olduğu üzre, kocalarınıza tâbi olun.[19] Ey erkekler, karılarınızı sevin, ve onlara karşı acı muamele etmeyin.[20] Ey çocuklar, her şeyde ana babalarınıza itaat edin, çünkü bu Rabde makbuldür.[21] Ey babalar, cesaretten düşmesinler diye, çocuklarınızı incitmeyin.[22] Ey kullar, her şeyde bedene göre olan efendilerinize, göze görünür hizmetle, insanı hoşnut edenler gibi değil, fakat yürek sadeliğile, Rabden korkarak itaat edin;[23] Rabden miras mükâfatını alacağınızı bilerek,

Vaiz 9:10
İşlemek için elinin bulduğu her ne ise, onu kuvvetinle işle; çünkü gitmekte olduğun ölüler diyarında iş ve düşünce, bilgi ve hikmet yoktur.

1 Timoteos 5:8
Fakat eğer biri, kendininkilere, ve bilhassa evi halkına bakmazsa, imanı inkâr etmiştir, ve imansızdan fenadır.

Yaratılış 2:15
Ve RAB Allah adamı aldı, baksın ve onu korusun diye Aden bahçesine koydu.

Luka 16:10
En azda sadık olan çokta dahi sadıktır; en azda sadakatsiz olan çokta dahi sadakatsizdir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 10:4
Gevşek elle işliyen, fakir olur; Fakat çalışkanların eli zengin eder.

Süleyman'ın Özdeyişleri 10:5
Yazın devşiren oğul akıllıdır; Biçim vaktinde uyuyan oğul utanç getirir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 12:11
Toprağını işliyen adam ekmeğe doyar; Fakat boş adamların ardınca gidenin anlayışı eksiktir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 12:24
Çalışkanların eli hâkim olur; Fakat haylaz adam angaryacı olur.

Süleyman'ın Özdeyişleri 13:4
Tembel adamın canı çeker, ve bir şey yoktur; Fakat çalışkanların canı semiz olur.

Süleyman'ın Özdeyişleri 14:23
Her emekte menfaat vardır; Fakat boş lakırdı yoksulluğa götürür.

Süleyman'ın Özdeyişleri 19:15
Tembellik insanı derin uykuya düşürür; Ve haylaz can aç kalır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 20:4
Tembel, kıştır diye çift sürmez; Ve biçme vakti arar ve bir şey bulmaz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 6:6
Ey tembel, karıncaya git; Onun yollarına bak da hikmetli ol;

Süleyman'ın Özdeyişleri 26:15
Tembel sahana elini daldırır; Onu tekrar ağzına götürmeğe üşenir.

Efesliler 5:15-17
[15] İmdi hikmetsizler gibi değil, fakat hikmetliler gibi nasıl yürüdüğünüze dikkatle bakın;[16] fırsatı satın alın, çünkü günler fenadır.[17] Bunun için akılsız olmayın, fakat Rabbin iradesi nedir anlayın.

Süleyman'ın Özdeyişleri 6:9-12
[9] Ne vakte kadar yatacaksın, ey tembel? Uykundan ne zaman kalkacaksın?[10] Biraz uyku, biraz uyuklama, Uyumak için biraz el kavuşturma;[11] Fakirlik sana bir uğru gibi, Ve yoksulluk sana bir akıncı gibi gelecek.[12] Söz iğriliğile dolaşan, Yaramaz adam, fasık adamdır;

2 Selanikliler 3:6-10
[6] İmdi, ey kardeşler, bizden kabul ettikleri talime göre değil, nizamsızca yürüyen her kardeşten çekinmenizi Rab İsa Mesihin ismile size tenbih ederiz.[7] Çünkü nasıl bize uymak lâzım olduğunu kendiniz bilirsiniz; çünkü aranızda nizamsız muamele etmedik;[8] ve meccanen kimseden ekmek yemedik, fakat birinize ağırlık olmamak için gece gündüz emek ve zahmetle işlemekte idik;[9] salâhiyetimiz olmadığından değil, fakat bize uyasınız diye, kendimizi size örnek vermek içindi.[10] Çünkü yanınızda olduğumuz zaman: Bir kimse işlemek istemezse, yemek de yemesin, diye tenbih ederdik.

Süleyman'ın Özdeyişleri 24:30-34
[30] Tembel adamın tarlasından, Ve anlayışı eksik adamın bağından geçtim;[31] İşte, her tarafında dikenler çıkmış, Yüzünü ısırganlar kaplamış, Ve taş duvarı yıkılmıştı.[32] Ve ben gördüm, derin düşündüm; Baktım, ibret aldım;[33] Biraz uyku, biraz uyuklama, Uyumak için biraz el kavuşturma;[34] Fakirlik sana bir uğru gibi, Ve yoksulluk sana bir akıncı gibi gelecektir.

Matta 25:24-29
[24] Ve bir talant almış olan da gelip dedi: Efendi, ben senin ekmediğin yerden biçer, ve saçmadığın yerden devşirir, sert bir adam olduğunu bilirdim.[25] Ve korktum, gidip toprakta senin talantını sakladım; işte, malın sende![26] Fakat efendisi cevap verip ona dedi: Kötü ve tembel hizmetçi, benim ekmediğim yerden biçtiğimi, saçmadığım yerden devşirdiğimi bilirdin.[27] Paramı bankacılara vermen gerekti; gelince malımı faizile geri alırdım.[28] Bundan dolayı, talantını ondan alıp on talantı olana verin.[29] Çünkü her kimin varsa, ona verilecektir ve ona artırılacaktır; kimin yok ise, elinde olanı bile alınacaktır.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey