English
A A A A A

Kötü Karakter: [Yargılayıcı]

1 Korintliler 4:5
Böylece Rab gelinciye kadar, vaktinden evel bir şeye hükmetmeyin; karanlığın gizli şeylerini o aydınlatacak, ve yüreklerin muratlarını belli edecektir; ve o zaman her adamın methi Allahtan olacaktır.

1 Korintliler 11:31
Fakat eğer kendi kendimizi farketseydik, mahkûm olmazdık.

2 Korintliler 5:10
Çünkü Mesihin hüküm kürsüsü önünde hepimizin görünmesi gerektir; ta ki herkes, gerek iyi gerek kötü, yaptığı şeylere göre bedende yapılan şeyleri alsın.

2 Petrus 2:4
Çünkü eğer Allah günah işlediklerinde melekleri esirgemiyip fakat hüküm için hıfzolunmak üzre onları cehenneme atıp karanlık zincirlerine teslim etti ise;

Elçilerin İşleri 17:31
çünkü Allah bir gün tespit eyledi, o günde tayin ettiği adam vasıtası ile, dünyaya adaletle hükmedecektir; onu ölülerden kıyam ettirerek bütün insanlara teminat verdi.

Vaiz 12:14
Çünkü iyi olsun kötü olsun, her gizli şeyle beraber her işi Allah hükme götürecektir.

İbraniler 9:27
Ve insanlara bir defa ölmek, ve ondan sonra hükmolunmak mukadder olduğu gibi,

Yuhanna 12:48
Beni reddedip sözlerimi kabul etmiyene hükmeden biri vardır; benim söylediğim sözdür ki, son günde ona hükmedecektir.

Matta 12:36
Ve ben size derim: İnsanlar söyliyecekleri her boş söz için hüküm gününde hesap vereceklerdir.

Matta 24:36
Fakat o gün ve saat hakkında ne göklerin melekleri, ne de Oğul, yalnız Babadan başka kimse bir şey bilmez.

Mezmurlar 50:4
Kavmını muhakeme etsin diye, Göklere ve yere yukarıdan çağırıyor:

Mezmurlar 96:13
Çünkü o geliyor, çünkü yere hükmetmeğe geliyor; Dünyaya adaletle ve kavmlara kendi hakikati ile hükmedecek.

Vahiy 21:4
ve gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek; ve artık ölüm olmıyacak; ve artık matem ve ağlayış ve acı da olmıyacak; çünkü evelki şeyler geçtiler, dedi.

Romalılar 2:16
onların vicdanı birlikte şehadet ederek ve düşünceleri aralarında kendilerini itham ve yahut müdafaa eyliyerek şeriatin işi yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler.

Hezekiel 7:7-8
[7] Sıra sana geldi, memlekette oturan; vakit geldi, gün yakın; dağlar üzerinde sevinçle bağırış günü değil, velvele günü.[8] Senin üzerine kızgınlığımı şimdi, yakında dökeceğim, ve sana karşı öfkemi sonuna erdireceğim, ve kendi yollarına göre sana hükmedeceğim; ve bütün mekruh işlerini senin üzerine getireceğim.

Vahiy 20:11-15
[11] Büyük beyaz bir taht, ve onun üzerinde oturanı gördüm; onun yüzünden yer ve gök kaçtılar; ve onlar için bir yer bulunmadı.[12] Ve ölüleri, büyükleri ve küçükleri, tahtın önünde durmakta gördüm; ve kitaplar açıldı; ve hayat kitabı olan başka bir kitap açıldı; ve kitaplarda yazılmış olan şeylerden kendi işlerine göre ölülere hükmolundu.[13] Ve deniz kendisinde olan ölüleri verdi; ve ölüm ve ölüler diyarı kendilerinde olan ölüleri verdiler; ve her birine kendi işlerine göre hükmolundu.[14] Ve ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldılar. Ateş gölü, ikinci ölüm budur.[15] Ve her kim hayat kitabında yazılmamış bulundu ise, ateş gölüne atıldı.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey