English
A A A A A

Kötü Karakter: [Öfke]

Efesliler 4:26-31
[26] Öfkelenin, ve günah işlemeyin; öfkenizin üzerine güneş batmasın,[27] ne de İblise yer verin.[28] Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin, fakat daha ziyade kendi ellerile iyi olanı işliyerek çalışsın, ta ki ihtiyacı olana verecek bir şeyi olsun.[29] Ağzınızdan hiç fena söz çıkmasın, fakat işitenlere inayet vermek üzre lâzım olan bünyan için iyi olan ne ise, onu söyleyin.[30] Ve kurtuluş günü için onda mühürlendiğiniz Allahın Ruhülkudüsünü mahzun etmeyin.[31] Her kötülükle beraber her acılık, ve öfke, ve gazap, ve bağırış, ve küfür sizden kaldırılsın;

Yakup 1:19-20
[19] Ey sevgili kardeşlerim, bunu bilirsiniz. Fakat her adam işitmekte çabuk, söylemekte ağır, gazapta ağır olsun;[20] çünkü insanın gazabı Allahın salâhını husule getirmez.

Süleyman'ın Özdeyişleri 29:11
Akılsız bütün öfkesini ortaya döker; Hikmetli adam ise, onu tutar ve susturur.

Vaiz 7:9
Darılmakta ruhun tez olmasın, çünkü dargınlık akılsızların bağrında barınır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 15:1
YUMUŞAK cevap gazabı yatıştırır; Fakat sert söz öfkeyi kışkırtır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 15:18
Öfkeli adam çekişme çıkarır; Fakat geç öfkelenen, kavgayı yatıştırır.

Koloseliler 3:8
fakat şimdi siz de gazabı, hiddeti, fenalığı, iftirayı, ağzınızdan edepsizce sözleri, hepsini bertaraf edin;

Yakup 4:1-2
[1] ARANIZDA cenkler ve kavgalar neredendir? azalarınızda cenkleşen zevklerinizden değil mi?[2] Arzu ediyorsunuz ve elde etmiyorsunuz. Öldürüyorsunuz, ve haset ediyorsunuz, ve nail olamıyorsunuz; kavga ediyorsunuz ve cenk ediyorsunuz; elde etmiyorsunuz, çünkü dilemiyorsunuz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:32
Geç öfkelenen adam yiğitten iyidir; Ve nefsine hâkim olan, şehir alan adamdan iyidir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 22:24
Öfkeli olan adamla arkadaşlık etme; Ve kızıcı adamla gitme;

Matta 5:22
Fakat ben size derim: Kardeşine kızan her adam hükme müstahak olacaktır; ve kardeşine: Raka, derse, Millet meclisinin hükmüne müstahak olacaktır; ve kim: Ahmak, derse, cehennem ateşine müstahak olacaktır.

Mezmurlar 37:8-9
[8] Hiddetten çekin, öfkeyi bırak; Üzülme, o ancak şerre götürür.[9] Çünkü şerirler kesilip atılacak; Fakat RABBİ bekliyenler, dünyayı miras alacaklardır.

Mezmurlar 7:11
Allah âdil bir hâkimdir, Evet, bir Allah ki, her gün gazap eder.

2 Krallar 11:9-10
[9] Ve yüzbaşılar kâhin Yehoyadanın emrettiği her şeye göre yaptılar; ve her biri, kendi adamlarını, Sebt günü girenlerle Sebt günü çıkanları aldı, ve kâhin Yehoyadaya geldiler.[10] Ve kâhin kıral Davudun RAB evinde bulunan mızraklarını ve kalkanlarını yüzbaşılara verdi,

2 Krallar 17:18
Ve İsraile karşı RAB çok öfkelendi, ve onları gözü önünden kaldırdı, ancak tek başına Yahuda sıptından başkası kalmadı.

Süleyman'ın Özdeyişleri 14:29
Geç öfkelenen adamın anlayışı çoktur; Fakat dar ruhlu adam sefaheti üstün tutar.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey