English
A A A A A

Melekler ve Şeytanlar: [Koruyucu Melekler]

1 Korintliler 4:9
Çünkü Allah biz resulleri ölüme mahkûm olanlar gibi sonuncular olarak teşhir etti, sanırım; çünkü dünyaya, meleklere ve insanlara bir temaşa olduk.

1 Yuhanna 4:1
EY sevgililer, her ruha inanmayın, fakat Allahtan mıdır diye, ruhları imtihan edin; çünkü dünyaya çok yalancı peygamberler çıkmışlardır.

Elçilerin İşleri 8:26
Fakat Rabbin bir meleği Filipusa söyliyip dedi: Kalk, Yeruşalimden Gazaya inen yola, cenuba doğru git; orası çöldür.

Elçilerin İşleri 12:15
Ona: Çıldırmışsın, dediler. Fakat kız böyle olduğunu iddia etti. Onlar da: Onun meleğidir, dediler.

Koloseliler 2:18
İstiyerek alçak gönüllülük edip meleklere ibadet eden, görmüş olduğu şeylerde kalan, kendi cismanî aklı ile boş yere kabaran ve Başı sıkı tutmıyan bir kimse, sizi mükâfatınızdan mahrum etmesin.

Daniel 9:21
evet, ben daha duada söylemekte iken, başlangıçta rüyette görmüş olduğum Cebrail kişi, akşam takdimesi vakitlerinde tez uçarak yanıma geldi.

Hoşea 10:13
Kötülük ektiniz, fesat biçtiniz; yalanın meyvasını yediniz; çünkü kendi yoluna, yiğitlerinin çokluğuna güvendin.

Hoşea 12:1
EFRAİM yel otlanıyor, ve şark yelinin ardına düşüyor; yalanları ve soygunu bütün gün artırıyor; ve Aşurla ahit kesiyor, ve Mısıra yağ götürülüyor.

İbraniler 1:14
Hepsi kurtuluşu miras alacak olanlara hizmet için gönderilen hizmetçi ruhlar değil midirler?

İbraniler 13:2
Misafirperverliği unutmayın; çünkü bazıları bilmiyerek bununla melekler misafir ettiler.

Yahuda 1:6-9
[6] Ve kendilerinin reisliğini hıfzetmemis, fakat kendi meskenlerini terketmiş olan melekleri büyük günün hükmü için ebedî bağlarla karanlık altında sakladı.[7] Nitekim onlarla ayni surette zina etmiş ve başka beden ardına düşmüş olan Sodom ve Gomorra ve onların etrafındaki şehirleri ebedî ateş cezasını çekmekte olarak örnek gösterirler.[8] Fakat bunlar da ayni surette hulya ederek bedeni murdar ediyorlar, ve hâkimiyeti hiçe sayıyorlar, ve izzetlere sövüyorlar.[9] Fakat baş melek Mikael İblise muhalefet ederek, Musanın cesedi hakkında mücadele ederken, ona karşı söverek bir hüküm getirmeğe cesaret etmedi; fakat: Rab seni azarlasın, dedi.

Luka 16:22
Ve vaki oldu ki, fakir öldü, ve melekler tarafından İbrahimin kucağına götürüldü; ve zengin de ölüp gömüldü.

Matta 18:10
Bu küçüklerden birini hor görmekten sakının; zira size derim ki, göklerde onların melekleri daima göklerde olan Babamın yüzünü görürler.

Mezmurlar 34:7
RABBİN meleği ondan korkanların çevresinde Ordu kurar, ve onları kurtarır.

Mezmurlar 91:11
Çünkü bütün yollarında seni tutsunlar diye, Meleklerine senin için emredecektir.

Mezmurlar 103:20
Ey kelâmının sesini işitip kelâmını icra eden, Kudreti zorlu melekleri, RABBİ takdis edin.

Vahiy 5:11
Ve gördüm, ve tahtın ve canlı mahlûkların ve ihtiyarların etrafında çok meleklerin sesini işittim, ve onların sayısı on binlerce on binler, ve binlerce binler idi;

Vahiy 19:10
Ve kendisine secde kılmak için ayaklarının önüne kapandım. Ve bana dedi: Sakın etme; ben senin ve kendilerinde İsa şehadeti olan kardeşlerinin kapı yoldaşıyım; Allaha secde kıl; çünkü İsa şehadeti peygamberlik ruhudur.

Zekeriya 5:9
Ve gözlerimi kaldırıp baktım, ve işte, iki kadın çıktı, ve yel onların kanatlarında idi; ve leylek kanatları gibi kanatları vardı; ve efayı yerle gökler arasına kaldırdılar.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey