A A A A A

Ek: [Kırık kalp]

1 Korintliler 13:7
her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye sabreder.

1 Petrus 5:7
bütün kaygınızı onun üzerine atın, çünkü o sizi kayırır.

1 Samuel 16:7
Fakat RAB Samuele dedi: Onun görünüşüne, ve boyunun uzunluğuna bakma; çünkü onu reddettim; çünkü RAB insanın gördüğü gibi görmez; çünkü insan yüze bakar, fakat RAB yüreğe bakar.

2 Korintliler 5:7
(çünkü görünüşle değil, iman ile yürüyoruz);

2 Korintliler 12:9
Ve bana dedi: İnayetim sana yeter; çünkü kuvvetim zayıflıkta tamam olur. İmdi çok hazzederek zayıflıklarımla daha ziyade övüneceğim, ta ki, Mesihin kuvveti benim üzerime konsun.

İbraniler 13:5
Gidişiniz para sevgisinden beri olsun; sizde olan şeylerle kanaat edin; çünkü kendisi dedi: “Seni hiç boşa çıkarmam, ve seni hiç bırakmam.”

Yeşaya 6:1
KIRAL Uzziyanın öldüğü yıl, Rabbi yüce ve yüksek bir taht üzerinde oturmakta gördüm; ve etekleri mabedi dolduruyordu.

Yeşaya 41:10
sen korkma, çünkü ben seninle beraberim; etrafına bakınma, çünkü Allahın benim; seni pekiştireceğim; evet, sana yardım edeceğim; evet, adaletimin sağ elile sana destek olacağım.

Yeşaya 57:15
Çünkü yüksek ve yükselmiş, ebediyette sakin ve ismi Kuddûs olan şöyle diyor: Ben yüksek ve mukaddes yerde otururum, ve alçak gönüllülerin ruhunu diriltmek, ve ezilmişlerin yüreğini diriltmek için, ezilmiş ve alçak gönüllü adamla beraberim.

Yeremya 29:11
Çünkü sizin için düşünmekte olduğum düşünceleri ben bilirim, RAB diyor, kötülük düşünceleri değil, ancak sonunuzda size ümit vermek için selâmet düşünceleridir.

Yuhanna 3:16
Zira Allah dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlunu verdi; ta ki, ona iman eden her adam helâk olmasın, ancak ebedî hayatı olsun.

Yuhanna 12:40
“Onların gözlerini kör etti, ve yüreklerini katılaştırdı ki, Gözlerile görmesinler, ve yüreklerile anlamasınlar, Ve dönmesinler, Ben de onlara şifa vermiyeyim.”

Yuhanna 14:1
YÜREĞİNİZ sıkılmasın; Allaha iman edin, bana da iman edin.

Yuhanna 14:27
Size selâmet bırakıyorum; benim selâmetimi size veriyorum; ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın, ve korkmasın.

Yuhanna 16:33
Bende selâmetiniz olsun diye size bu şeyleri söyledim. Dünyada sıkıntınız vardır; fakat cesur olun; ben dünyayı yendim.

Luka 24:38
Ve onlara dedi: Neden şaşırıyorsunuz? Niçin yüreğinizde düşünceler doğuyor?

Markos 11:23
Doğrusu size derim: Kim bu dağa: Kalk, denize atıl, diyecek olur, ve yüreğinde şüphe bulunmaz, ancak her dediğinin olacağına iman ederse, kendisine olacaktır.

Matta 5:8
Ne mutlu yüreği temiz olanlara; çünkü onlar Allahı görecekler.

Matta 11:28
Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin, ve size ben rahat veririm.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:5
Bütün yüreğinle RABBE güven, Ve kendi anlayışına dayanma;

Mezmurlar 34:18
RAB yüreği kırık olanlara yakındır, Ve ruhu ezilmiş olanları kurtarır.

Mezmurlar 51:17
Allahın kurbanları kırılmış ruhtur; Ey Allah, kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin.

Mezmurlar 55:22
Yükünü RABBE bırak, ve o sana destek olur; Salihi asla sarsılmağa bırakmaz.

Mezmurlar 147:3
Yürekleri kırık olanları iyi eder, Ve yaralarını sarar.

Vahiy 21:4
ve gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek; ve artık ölüm olmıyacak; ve artık matem ve ağlayış ve acı da olmıyacak; çünkü evelki şeyler geçtiler, dedi.

Romalılar 8:28
Ve Allahı sevenlere, kendi muradına göre davet olunanlara, bütün şeylerin birlikte iyilik için işlediğini biliriz.

Romalılar 12:2
Ve bu âleme uymayın; fakat Allahın iyi ve makbul ve kâmil iradesi ne olduğunu farketmeniz için fikrinizin yenilenmesi ile değişilmiş olun.

Süleyman'ın Özdeyişleri 4:23
Tuttuğun her şeyden ziyade kendi yüreğini koru; Çünkü hayatın kaynakları ondandır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:5-6
[5] Bütün yüreğinle RABBE güven, Ve kendi anlayışına dayanma;[6] Bütün yollarında onu tanı, O da senin yollarını doğrultur.

1 Korintliler 6:19-20
[19] Yahut bilmez misiniz ki bedeniniz Allahtan aldığınız sizde olan Ruhülkudüsün mabedidir? ve kendi kendinizin değilsiniz;[20] çünkü paha ile satın alındınız; bunun için Allahı bedeninizde taziz edin.

Filipililer 4:6-7
[6] Hiç bir şeyde kaygı çekmeyin, fakat her şeyde istekleriniz, Allaha dua ve yalvarışla, şükranla bildirilsin.[7] Ve Allahın her anlayışın çok üstünde olan selâmeti Mesih İsada yüreklerinizi ve düşüncelerinizi muhafaza edecektir.

Matta 11:28-30
[28] Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin, ve size ben rahat veririm.[29] Boyunduruğumu takının, ve benden öğrenin; zira ben halim ve alçak gönüllüyüm; ve canlarınıza rahat bulursunuz.[30] Çünkü boyunduruğum kolay, ve yüküm hafiftir.

Mezmurlar 34:1-22
[1] Davudun Mezmurudur, o zaman ki Abimelek önünde kendisini deli gösterdi ve onun tarafından kovulup gitti. HER zaman RABBE sena edeceğim; Onun tehlili daima ağzımda olacaktır.[2] Canım RAB ile övünür; Hakirler işitir, ve sevinirler.[3] Benimle beraber RABBİ tazim edin, Ve ismini birlikte yükseltelim.[4] RABBİ aradım, ve bana cevap verdi, Ve bütün korkularımdan beni azat etti.[5] Ona baktılar da nurlu oldular; Ve yüzleri kızarmıyacaktır.[6] Bu hakir çağırdı, ve RAB işitti, Ve bütün sıkıntılarından onu kurtardı.[7] RABBİN meleği ondan korkanların çevresinde Ordu kurar, ve onları kurtarır.[8] Tadın ve görün; RAB ne iyidir, Ne mutludur ona sığınan adam![9] RABDEN korkun, ey onun mukaddesleri, Çünkü ondan korkanların eksiği olmaz.[10] Genç aslanlar aç ve muhtaç olurlar; Fakat RABBİ arıyanlara hiç bir iyilik eksik olmaz.[11] Gelin, ey çocuklar, beni dinleyin; RAB korkusunu size öğreteyim.[12] Kimdir o adam ki, hayattan hoşlanır, İyilik görmek için uzun günler sever?[13] Dilini şerden, Dudaklarını da hile ile söylemekten tut.[14] Şerden sakın, ve iyilik et; Selâmeti ara, ve onun ardınca koş.[15] RABBİN gözleri salihleredir, Kulakları onların feryatlarına açıktır.[16] Onların anılmasını yeryüzünden kesip atmak için, RABBİN yüzü şer işliyenlere karşıdır.[17] Salihler feryat ettiler, ve RAB işitti, Ve bütün sıkıntılarından onları azat etti.[18] RAB yüreği kırık olanlara yakındır, Ve ruhu ezilmiş olanları kurtarır.[19] Salihin dertleri çoktur; Fakat RAB hepsinden onu azat eder.[20] Bütün kemiklerini tutar; Onlardan hiç biri kırılmaz.[21] Kötüyü şer öldürür; Ve salihten nefret edenler mahkûm olur.[22] RAB kullarının canını kurtarır; Ve ona sığınanların hiç biri mahkûm olmaz.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey