A A A A A

Ek: [İş]

Koloseliler 3:23
Rabden miras mükâfatını alacağınızı bilerek,

Efesliler 4:28
Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin, fakat daha ziyade kendi ellerile iyi olanı işliyerek çalışsın, ta ki ihtiyacı olana verecek bir şeyi olsun.

Yuhanna 6:27
Fani olan yiyecek için değil, fakat ebedî hayata baki olan yiyecek için çalışın, onu size İnsanoğlu verecektir; çünkü Baba Allah ona mührünü basmıştır.

Galatyalılar 6:4-5
[4] Fakat herkes kendi işini temyiz etsin, ve o zaman başkası için değil, ancak kendisi için övünmesi olur.[5] Çünkü herkes kendi yükünü taşıyacaktır.

Mezmurlar 90:17
Ve Allahımız Rabbin nimeti üzerimizde olsun; Ve ellerimizin işini üzerimizde pekiştir; Evet, ellerimizin işini pekiştir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 12:11
Toprağını işliyen adam ekmeğe doyar; Fakat boş adamların ardınca gidenin anlayışı eksiktir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 13:4
Tembel adamın canı çeker, ve bir şey yoktur; Fakat çalışkanların canı semiz olur.

Filipililer 4:13
Beni kuvvetlendirende her şeyi yapabilirim.

Koloseliler 3:24
her ne yaparsanız, insanlara değil, Rabbe yapar gibi candan işleyin; Rab Mesihe kulluk ediyorsunuz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 12:24
Çalışkanların eli hâkim olur; Fakat haylaz adam angaryacı olur.

Süleyman'ın Özdeyişleri 14:23
Her emekte menfaat vardır; Fakat boş lakırdı yoksulluğa götürür.

Yaratılış 2:3
Ve Allah yedinci günü mubarek kıldı, ve onu takdis etti; çünkü Allah yaratıp yaptığı bütün işten o günde istirahat etti.

Luka 1:37
Zira Allahtan olan bir söz hükümsüz kalmaz.

1 Timoteos 5:8
Fakat eğer biri, kendininkilere, ve bilhassa evi halkına bakmazsa, imanı inkâr etmiştir, ve imansızdan fenadır.

Yeremya 29:11
Çünkü sizin için düşünmekte olduğum düşünceleri ben bilirim, RAB diyor, kötülük düşünceleri değil, ancak sonunuzda size ümit vermek için selâmet düşünceleridir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 6:10-12
[10] Biraz uyku, biraz uyuklama, Uyumak için biraz el kavuşturma;[11] Fakirlik sana bir uğru gibi, Ve yoksulluk sana bir akıncı gibi gelecek.[12] Söz iğriliğile dolaşan, Yaramaz adam, fasık adamdır;

2 Timoteos 2:6
Emek veren çiftçinin önce semerelerden hissedar olması lâzımdır.

Yaratılış 2:15
Ve RAB Allah adamı aldı, baksın ve onu korusun diye Aden bahçesine koydu.

Titus 2:7-8
[7] Muhalif olan kimse, hakkımızda söyliyecek fena bir şeyi olmıyarak utansın diye, senin taliminde hulûs, ve vekar,[8] ve mahkûm edilemez sağlam sözle her şeyde kendini iyi işlerde örnek göster.

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:3
Kendi işlerini RABBE bırak, Ve niyetlerin yerine gelir.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey