A A A A A

Ek: [Dövmeler]

Levililer 19:28
Ölüler için bedeninizde yara açmıyacaksınız, kendinize dövme işaret koymıyacaksınız; ben RAB'İM.

1 Korintliler 6:18-20
[18] Zinadan kaçın. İnsanın işlediği her günah bedenden hariçtir; fakat zina eden kendi bedenine karşı günah işler.[19] Yahut bilmez misiniz ki bedeniniz Allahtan aldığınız sizde olan Ruhülkudüsün mabedidir? ve kendi kendinizin değilsiniz;[20] çünkü paha ile satın alındınız; bunun için Allahı bedeninizde taziz edin.

Vahiy 19:16
Ve esvabı üzerinde ve kalçası üzerinde: KIRALLARIN KIRALI VE RABLERİN RABBİ, diye yazılmış bir isim vardır.

1 Korintliler 10:23-31
[23] Her şey caizdir; fakat her şey faideli değildir. Her şey caizdir; fakat her şey bina etmez.[24] Herkes kendisinin iyiliğini değil, fakat başkasınınkini arasın.[25] Vicdan için hiç bir şey tahkik etmiyerek kasaplar çarşısında satılan her şeyi yiyin;[26] çünkü: “Yeryüzü ve onun doluluğu Rabbindir.”[27] Eğer iman etmiyenlerden biri sizi çağırır, ve gitmek isterseniz, vicdan için hiç bir şey tahkik etmiyerek önünüze konulan her şeyi yiyin.[28] Fakat eğer biri size: Bu bir kurban etidir, derse, o haber veren için ve vicdan için yemeyin;[29] vicdan diyorum, senin değil, ötekinin vicdanı; çünkü niçin benim hürriyetime başka vicdanla hükmolunuyor?[30] Eğer şükrederek hissemi alıyorsam, şükrettiğim şeyden dolayı niçin takbih olunuyorum?[31] İmdi gerek yer, gerek içer, ve her ne yaparsanız, her şeyi Allahın izzeti için yapın.

Efesliler 5:10
Rabbe makbul olan şey nedir, onu temyiz ederek nurun çocukları gibi yürüyün;

Yasa'nın Tekrarı 14:1
SİZ Allahınız RABBİN oğullarısınız; ölü için bedeninizde yara açmıyacaksınız, ve gözlerinizin arasını tüysüz kılmıyacaksınız.

1 Korintliler 3:16-17
[16] Bilmez misiniz ki Allahın mabedisiniz, ve Allahın Ruhu sizde durur?[17] Eğer bir kimse Allahın mabedini bozarsa, Allah onu bozacaktır; çünkü Allahın mabedi mukaddestir; o mabet sizsiniz.

1 Korintliler 9:27
fakat bedenime cefa verip onu köle ederim; ta ki, başkalara vâzettikten sonra, ben kendim merdut olmıyayım.

Romalılar 12:1
İMDİ, ey kardeşler, bedenlerinizi diri, mukaddes, Allaha makbul kurban olarak takdim etmenizi Allahın rahmetleri için size yalvarırım; ruhanî ibadetiniz budur.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey