A A A A A

Ek: [Yetenek]

Efesliler 2:10
Çünkü Allahın önceden hazırladığı iyi işlerde yürüyelim diye, bunlar için Mesih İsada yaratılmış olarak onun eseriyiz.

Yasa 35:10
Ve aranızda hikmetli adamların hepsi gelsinler, ve RABBİN emrettiği her şeyi yapsınlar;

Yakup 1:17
Her iyi atiye ve her kâmil mevhibe, indinde değişiklik yahut döneklik gölgesi olmıyan nurlar Babasından, yukarıdan, iner.

Süleyman'ın Özdeyişleri 22:29
İşinde gayretli adamı görüyor musun? o kıralların önünde duracaktır; Tanılmıyan adamların önünde durmıyacaktır.

Yeremya 4:4-5
[4] Kendinizi RAB için sünnet edin, ve yüreğinizin gulfesini atın, ey sizler, Yahuda erleri, ve Yeruşalimde oturanlar; yoksa işlerinizin kötülüğü yüzünden kızgınlığım ateş gibi çıkıp yanacak, ve söndüren olmıyacak.[5] Yahudada bildirin, ve Yeruşalimde işittirin; ve diyin: Memlekette boru çalın; yüksek sesle bağırın, ve diyin: Toplanın da duvarlı şehirlere girelim.

1 Korintliler 12:5-6
[5] Ve hizmetlerin çeşitleri var, ve ayni Rabdir.[6] Ve işlerin çeşitleri var, fakat hepsinde her şeyi işliyen ayni Allahtır,

1 Petrus 4:10-11
[10] her biri nasıl mevhibe aldı ise, birbirinize Allahın çeşit çeşit inayetinin iyi kâhyaları gibi o mevhibe ile hizmet edin;[11] eğer biri söyliyorsa, Allahın vahiylerine göre söylesin; eğer biri hizmet ediyorsa, Allahın tedarik ettiği kuvvetten olarak hizmet etsin, ta ki İsa Mesih vasıtası ile Allah her şeyde taziz olunsun; izzet ve kudret ebetler ebedince onundur. Amin.

Yasa 31:3-5
[3] ve onu hikmette, ve anlayışta, ve bilgide, ve her çeşit sanatta, Allahın Ruhu ile doldurdum;[4] ta ki, hünerli işleri düşünsün; altında ve gümüşte ve tunçta işlesin,[5] ve kakılacak taşları oymakta, ve ağaç oymakta, her çeşit sanatta işlesin.

Matta 5:14-16
[14] Dünyanın ışığı sizsiniz. Dağ üzerindeki şehir gizlenemez.[15] İnsanlar da ışık yakıp kile altına komazlar, ancak onu şamdana korlar; ve evde bulunanların hepsini aydınlatır.[16] Sizin ışığınız insanların önünde böyle parlasın da, sizin iyi işlerinizi görsünler, ve göklerde olan Babanıza hamdetsinler.

Matta 6:1-4
[1] SAKININ, insanlara salâhınızı onların önünde gösteriş için yapmayın; yoksa göklerde olan Babanızın önünde karşılığınız olmaz.[2] İmdi, sen sadaka verdiğin zaman, ikiyüzlü adamların insanlardan hürmet görmek için, havralarda ve sokaklarda yaptıkları gibi, önünde boru öttürme. Doğrusu size derim: Onlar karşılıklarını aldılar.[3] Fakat sadaka verdiğin zaman, sol elin sağ elinin ne yaptığını bilmesin de,[4] sadakan gizlide olsun; gizlide gören Baban da sana ödiyecektir.

Romalılar 12:3-8
[3] Çünkü aranızda olan her adama bana verilen inayet ile diyorum, kendisi hakkında düşünmek lâzım geldiğinden fazla düşünmesin; fakat Allahın herkese tevzi ettiği iman miktarına göre, itidal ile düşünsün.[4] Çünkü bir bedende çok azamız olup bütün azanın işi ayni olmadığı gibi,[5] böylece biz çok olup Mesihte bir bedeniz, ve her birimiz diğerlerinin azasıyız.[6] Ve bize verilen inayete göre farklı mevhibelerimiz olup, eğer peygamberlikse, iman nisbetine göre,[7] eğer hizmet ise, hizmette, eğer öğretense, öğretmekte olsun;[8] yahut eğer nasihat edense, nasihatte bulunsun; ihsan eden, cömertlikle, riyaset eden, gayretle, merhamet eden, sevinç ile yapsın.

1 Korintliler 12:1-11
[1] İMDİ ruhanî mevhibelere gelince, ey kardeşler, sizin cahil kalmanızı istemem.[2] Bilirsiniz ki, siz putperestken, dilsiz putlara sizi götürdükleri gibi götürüldünüz.[3] Bunun için size bildiririm ki hiç kimse Allahın Ruhu ile söyliyerek: İsa lânetlidir, demez; ve hiç kimse Ruhülkudüsle değilse: İsa Rabdir, diyemez.[4] Ve mevhibelerin çeşitleri var, fakat ayni Ruhtur.[5] Ve hizmetlerin çeşitleri var, ve ayni Rabdir.[6] Ve işlerin çeşitleri var, fakat hepsinde her şeyi işliyen ayni Allahtır,[7] Fakat herkese Ruhun izharı menfaat için veriliyor.[8] Çünkü kimine Ruh vasıtası ile hikmet kelâmı, ve diğerine ayni Ruha göre ilim kelâmı,[9] başkasına ayni Ruhla iman; ve diğerine ayni Ruhla şifa mevhibeleri,[10] ve diğerine kudretli işler yapmak; ve diğerine peygamberlik; ve diğerine ruhların temyizi; başkasına dillerin cinsleri; ve diğerine dillerin tercümesi veriliyor;[11] fakat murat ettiği gibi, herkese ayrı ayrı tevzi ederek hep bunları bir ve ayni Ruh işliyor.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey