English
A A A A A

Ek: [Nefret]

Daniel 11:31
Ve onun tarafından kuvvetler kalkıp makdisi, hisarı, bozacaklar, ve daimî yakılan takdimeyi kaldıracaklar, ve harap edici mekruh şeyi kuracaklar.

Daniel 12:11
Ve daimî yakılan takdimenin kaldırıldığı, ve harap edici mekruh şeyin dikildiği vakitten başlıyarak bin iki yüz doksan gün olacak.

Yasa'nın Tekrarı 22:5
Kadının üzerinde erkek esvabı olmıyacak, ve erkek kadın esvabı giymiyecek; çünkü bu şeyleri yapan herkes Allahın RABBİN mekruhudur.

Yasa'nın Tekrarı 23:18
Kadın fuhşunun kazancını, yahut erkek fuhşunun ücretini, her hangi bir adak için Allahın RABBİN mabedine getirmiyeceksin; çünkü bunların ikisi de Allahın RABBE mekruh şeylerdir.

Yasa'nın Tekrarı 24:4
onu göndermiş olan evelki kocası, kadın murdar edildikten sonra, onu kendisine karı olarak tekrar alamaz; çünkü RABBİN önünde bu mekruh bir şeydir; ve Allahın RABBİN sana miras olarak vermekte olduğu memlekete suç işlettirmiyeceksin.

Yeşaya 1:13
Artık boş takdime getirmeyin; buhur bana mekruh şeydir; ay başı ve Sebt günü toplantıların çağırılmasına, fesat ile bayram toplantısına dayanamıyorum.

Levililer 7:18
Ve selâmet takdimeleri etinden üçüncü günde yenilirse, kabul olunmıyacak, ve onu takdim edene sayılmıyacak; mekruh şey olacak, ve ondan yiyen can günahını yüklenecek.

Levililer 18:22
Kadınla yatar gibi erkekle yatmıyacaksın; menfur şeydir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 11:1
HİLELİ terazi RABBE mekruhtur; Fakat doğru tartı onun makbulüdür.

Süleyman'ın Özdeyişleri 11:20
İğri yürekli adamlar RABBE mekruhturlar; Fakat yollarında kâmil olanlardan razı olur.

Süleyman'ın Özdeyişleri 12:22
Yalancı dudaklar RABBE mekruhtur; Fakat doğrulukla işliyenler onun makbulüdür.

Süleyman'ın Özdeyişleri 15:8
Kötülerin kurbanı RABBE mekruhtur; Fakat doğruların duası onun makbulüdür.

Süleyman'ın Özdeyişleri 15:26
Kötü tertipler RABBE mekruhtur; Fakat temiz adamların sözleri hoştur.

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:5
Yüreği mağrur olan her adam RABBE mekruhtur; Emin ol, o suçsuz tutulmaz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 17:15
Kötüyü suçsuz çıkaran ve salihi kötüliyen, Onların ikisi de RABBE mekruhtur.

Süleyman'ın Özdeyişleri 20:10
İki türlü tartı taşı, ve iki türlü ölçek, İkisi de RABBE mekruhtur.

Süleyman'ın Özdeyişleri 20:23
İki türlü tartı taşı RABBE mekruhtur; Ve hileli terazi iyi değildir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 28:9
Kim şeriati dinlemekten kulağını çevirirse, Onun duası da mekruhtur.

Vahiy 21:27
ve onun içine bayağı, yahut pislik yapan ve yalan söyliyen değil, ancak Kuzunun hayat kitabında yazılmış olanlar girecektir.

Markos 13:14
Ve harap edici mekruh şeyin lâyık olmıyan yerde dikildiğini gördüğünüz zaman (okuyan anlasın), o vakit Yahudiyede olanlar dağlara kaçsınlar;

Matta 24:15
İmdi Daniel peygamber vasıtası ile söylenmiş olan harap edici mekruh şeyin mukaddes yerde dikildiğini gördüğünüz zaman (okuyan anlasın),

Romalılar 1:26-27
[26] Bu sebepten Allah onları rezalet ihtiraslarına teslim etti, çünkü onların kadınları tabiî kullanışı tabiate muhalif olana çevirdiler;[27] ve ayni suretle erkekler de kadının tabiî kullanışını bırakarak şehvetlerinde birbirlerine kızıştılar, erkekler erkeklerle rüsvaylık ederek sapıklıklarına lâyık olan karşılığı aldılar.

Levililer 20:12-13
[12] Ve bir adam gelinile yatarsa, mutlaka ikisi de öldürüleceklerdir; rezalet ettiler; kanları kendi üzerlerinde olacaktır.[13] Ve bir adam kadınla yatar gibi erkekle yatarsa, ikisi menfur şey yapmışlardır; mutlaka öldürüleceklerdir; kanları kendi üzerlerinde olacaktır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 6:16-20
[16] RABBİN nefret ettiği altı şey vardır, Ve canına mekruh olan yedi şey vardır:[17] Yüksek gözler, yalancı dil, Ve suçsuz kanı döken eller;[18] Kötü düşünceler kuran yürek, Kötülüğe koşmak için acele eden ayaklar,[19] Yalan soluyan yalancı şahit, Ve kardeşler arasına düzensizlik salan.[20] Oğlum, babanın emrini koru, Ve ananın öğrettiğini bırakma;

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey