English
A A A A A

Ek: [Bolluk]

1 Timoteos 5:8
Fakat eğer biri, kendininkilere, ve bilhassa evi halkına bakmazsa, imanı inkâr etmiştir, ve imansızdan fenadır.

2 Korintliler ९:८
Ve her şeyde, her vakitte, her iyi iş için tam kifayetiniz olarak artasınız diye, Allah size her inayeti artırmağa kadirdir;

Yasa'nın Tekrarı ๒๙:๑๒
ta ki, Allahın RABBİN ahdine, ve Allahın RABBİN bugün seninle yapmakta olduğu yeminine giresin;

Efesliler 3:20
Bizde âmil olan kudrete göre, istediğimizden yahut düşündüğümüzden daha çok ziyade yapabilene,

Yasa 34:6
Ve RAB onun önünden geçti, ve: Yehova, Yehova, çok acıyan ve lûtfeden, geç öfkelenen ve inayeti ve hakikati çok olan,

Yakup 1:17
Her iyi atiye ve her kâmil mevhibe, indinde değişiklik yahut döneklik gölgesi olmıyan nurlar Babasından, yukarıdan, iner.

Yuhanna 10:10
Hırsız, ancak çalıp öldürmek ve telef etmek için gelir. Ben onlarda hayat olsun, çok hayat olsun diye geldim.

Luka 6:38
verin, size de verilecektir; sizin kucağınıza güzelce basılmış, ve silkelenmiş, taşkın, iyi ölçekle verilecektir; zira hangi ölçekle ölçerseniz, o ölçekle size ölçülecektir.

Luka 6:45
İyi adam yüreğinin iyi hazinesinden iyi şey çıkarır; ve kötü adam yüreğinin kötü hazinesinden kötü şey çıkarır; çünkü ağız yüreğin taşmasından söyler.

Matta 6:33
Fakat önce onun melekûtunu ve salâhını arayın; ve bütün bu şeyler size artırılacaktır.

Filipililer 4:19
Ve Allahım her ihtiyacınızı kendi zenginliğine göre izzetle Mesih İsada dolduracaktır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:5-10
[5] Bütün yüreğinle RABBE güven, Ve kendi anlayışına dayanma;[6] Bütün yollarında onu tanı, O da senin yollarını doğrultur.[7] Kendi gözünde hikmetli olma; RABDEN kork, ve şerden ayrıl;[8] Senin bedenine şifa, Ve kemiklerine ilik olacaktır.[9] Malınla, ve bütün mahsulünün turfandası ile, RABBİ taziz et;[10] Böylece ambarların bol bol dolar, Ve teknelerin yeni şarapla taşar.

Mezmurlar 23:5
Hasımlarım karşısında önüme sofra kurarsın; Başımı yağla meshedersin; Kâsem taşkındır.

Mezmurlar 36:8
Evinin yağı ile bol bol doyacaklar; Ve senin zevklerinin ırmağından onlara içireceksin.

Mezmurlar 37:11
Fakat halimler dünyayı miras alacaklar, Ve selâmet bolluğunda lezzet bulacaklardır.

Mezmurlar 65:11
İyiliklerinle yıla çelenk takarsın; Ve senin izlerin yağ damlatır.

Mezmurlar 72:16
Yerde, dağlar başında, buğday bolluğu olsun; Semeresi Libnan gibi dalgalansın; Ve şehirden olanlar yerin otu gibi çiçeklensin.

Romalılar 15:13
İmdi, Ruhülkudüsün kudretile ümitte artmanız için ümit Allahı sizi iman etmekte bütün sevinç ve selâmetle doldursun.

Mezmurlar 66:8-12
[8] Ey kavmlar, Allahımızı takdis edin, Ve hamdinin sesini işittirin;[9] Canımızı hayatta tutan, Ayağımızı da sarsılmağa bırakmıyan odur.[10] Çünkü sen bizi denedin, ey Allah; Gümüş tasfiye olunur gibi, bizi tasfiye ettin.[11] Bizi tuzağa götürdün; Belimize ağır yük vurdun.[12] İnsanı başımıza bindirdin; Ateşe ve suya girdik; Fakat bizi bolluğa çıkardın.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey