A A A A A

Gizemler: [Kader]


Vaiz 6:10
Söz çoğaldıkça anlam azalır, Bunun kime yararı olur?

Habakkuk 2:3
Bu olayların zamanı gelmedi henüz. Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir. Gecikiyormuş gibi görünse de bekle olacakları, Kesinlikle olacak, gecikmeyecek.

Yeşaya 46:10
Sonu ta başlangıçtan, Henüz olmamış olayları çok önceden bildiren, Tasarım gerçekleşecek, İstediğim her şeyi yapacağım diyen benim.

Yeşaya 55:11
Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek, İstemimi yerine getirecek, Yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır.

Yeremya 1:5
Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım seni. Doğmadan önce seni ayırdım, Uluslara peygamber atadım.

Yeremya 17:10
Ben RAB, herkesi davranışlarına, Yaptıklarının sonucuna göre ödüllendirmek için Yüreği yoklar, düşünceyi denerim.

Yuhanna 16:33
Bunları size, bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim!

Çölde Sayım 23:19
Tanrı insan değil ki, Yalan söylesin; İnsan soyundan değil ki, Düşüncesini değiştirsin. O söyler de yapmaz mı? Söz verir de yerine getirmez mi?

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:3
Yapacağın işleri RABbe emanet et, O zaman tasarıların gerçekleşir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 19:20-24
[20] Öğüde kulak ver, terbiyeyi kabul et ki, Ömrünün kalan kısmı boyunca bilge olasın.[21] İnsan yüreğinde çok şey tasarlar, Ama gerçekleşen, RABbin amacıdır.[22] İnsandan istenen vefadır, Yoksul olmak yalancı olmaktan yeğdir.[23] RAB korkusu Doygun ve dertsiz bir yaşama kavuşturur.[24] Tembel sahana daldırdığı elini Ağzına geri götürmek bile istemez.

Mezmurlar 37:37
Yetkin adamı gözle, doğru adama bak, Çünkü yarınlar barışseverindir.

Mezmurlar 138:8
Ya RAB, her şeyi yaparsın benim için. Sevgin sonsuzdur, ya RAB, Elinin eserini bırakma!

Vahiy 20:12
Tahtın önünde duran küçük büyük, ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı.

Romalılar 12:2
Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrının iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.

Romalılar 8:28-29
[28] Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun.[29] Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti.

Efesliler 2:8-9
[8] Çünkü biz Tanrının yapıtıyız, Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsada yaratıldık.[9] Bunun için, öteki uluslardan doğan sizler bir zamanlar ne olduğunuzu anımsayın: Bedende elle yapılmış sünnete sahip olup sünnetli diye anılanların sünnetsiz dedikleri sizler,

1 Petrus 2:8-9
[8] Ama siz seçilmiş soy, Kralın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrının öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrının erdemlerini duyurmak için seçildiniz.[9] Bir zamanlar halk değildiniz, ama şimdi Tanrının halkısınız. Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, şimdiyse merhamete eriştiniz.

1 Korintliler 2:7-9
[7] Tanrının saklı bilgeliğinden gizemli biçimde söz ediyoruz. Zamanın başlangıcından önce Tanrının bizim yüceliğimiz için belirlediği bu bilgeliği bu çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı. Anlasalardı yüce Rabbi çarmıha germezlerdi.[8] Yazılmış olduğu gibi, Tanrının kendisini sevenler için hazırladıklarını Hiçbir göz görmedi, Hiçbir kulak duymadı, Hiçbir insan yüreği kavramadı.[9] Oysa Tanrı Ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü Ruh her şeyi, Tanrının derin düşüncelerini bile araştırır.

Yeremya 29:11-14
[11] Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum diyor RAB. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.[12] O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim.[13] Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız.[14] Kendimi size buldurtacağım diyor RAB. Sizi eski gönencinize kavuşturacağım. Sizi sürdüğüm bütün yerlerden ve uluslardan toplayacağım diyor RAB. Ve sizi sürgün ettiğim yerden geri getireceğim.

Turkish Bible 1989
Modern Translation (1989) : Colloquial version