A A A A A

Matematik İşaretleri: [Sayı 3]


1 Timoteos 2:5
Ben bunun habercisi ve elçisi atandım -gerçeği söylüyorum, yalan söylemiyorum- uluslara imanı ve gerçeği öğretmeye atandım.

2 Timoteos 3:16
Ama sen her durumda ayık ol, sıkıntıya göğüs ger, müjdeci olarak işini yap, görevini tamamla.

Elçilerin İşleri 17:28
Nitekim, Onda yaşıyor ve hareket ediyoruz; Onda varız. Bazı ozanlarınızın belirttiği gibi, Biz de Onun soyundanız.

Koloseliler 2:9
Siz de her yönetim ve hükümranlığın başı olan Mesihte doluluğa kavuştunuz.

Yasa 3:14
Tanrı, Ben Benim dedi, İsraillilere de ki, Beni size Ben Benim diyen gönderdi.

Yaratılış 1:26
Onları kutsayarak, Verimli olun, çoğalın dedi, Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun.

İbraniler 4:12
Tanrının sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar.

Yuhanna 4:24
İsa, Seninle konuşan ben, Oyum dedi.

Levililer 19:28
Ölüler için bedeninizi yaralamayacak, dövme yaptırmayacaksınız. RAB benim.

Matta 12:40
Ninova halkı, yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar, Yunusun çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın, Yunustan daha üstün olan buradadır.

Vahiy 1:4
Ben Yuhannadan, Asya İlindeki yedi kiliseye selam! Var olan, var olmuş ve gelecek olandan, Onun tahtının önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa Mesihten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip Babası Tanrının hizmetinde kâhinler yapmış olan Mesihin olsun! Amin.

Titus 1:12
Kendilerinden biri, öz peygamberlerinden biri şöyle demiştir: Giritliler hep yalancıdır, azgın canavarlar, tembel oburlardır.

1 Korintliler 15:33
Ama biri çıkıp, Ölüler nasıl dirilecek? Nasıl bir bedenle gelecekler? diye sorabilir.

1 Yuhanna 5:7-9
[7] Şöyle ki, tanıklık edenler üçtür: Ruh, su ve kan. Bunların üçü de uyum içindedir.[8] İnsanların tanıklığını kabul ediyoruz, oysa Tanrının tanıklığı daha üstündür. Çünkü bu, Tanrının tanıklığıdır, kendi Oğluyla ilgili olarak yaptığı tanıklıktır.[9] Tanrının Oğluna inanan, yüreğinde Tanrının tanıklığına sahiptir. Tanrıya inanmayansa Onu yalancı durumuna düşürmüş olur. Çünkü Tanrının Oğluyla ilgili tanıklığına inanmamıştır.

Yuhanna 3:16-18
[16] Tanrı, Oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya Onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.[17] Ona iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrının biricik Oğlunun adına iman etmemiştir.[18] Yargı da şudur: Dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü.

Turkish Bible 1989
Modern Translation (1989) : Colloquial version