A A A A A

Hayat: [Güzellik]


1 Petrus 3:3-4
[3] Gizli olan iç varlığınız, sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu, Tanrının gözünde çok değerlidir.[4] Çünkü geçmişte umudunu Tanrıya bağlamış olan kutsal kadınlar da kocalarına bağımlı olarak böyle süslenirlerdi.

2 Korintliler 4:16
Bu nedenle cesaretimizi yitirmeyiz. Her ne kadar dış varlığımız harap oluyorsa da, iç varlığımız günden güne yenileniyor.

Efesliler 2:10
o zaman Mesihsiz, İsrailde vatandaşlıktan yoksun, vaade dayanan antlaşmalara yabancı, dünyada umutsuz ve tanrısızdınız.

Yaratılış 1:27
İşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak.

Yeşaya 40:8
Ot kurur, çiçek solar, Ama Tanrımızın sözü sonsuza dek durur.

Filipililer 4:8
Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünün.

Mezmurlar 139:14
Sana övgüler sunarım, Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. Ne harika işlerin var! Bunu çok iyi bilirim.

Romalılar 8:6
Benliğe dayanan düşünce ölüm, Ruha dayanan düşünceyse yaşam ve esenliktir.

Ezgiler Ezgisi 4:7
Tepeden tırnağa güzelsin, aşkım, Hiç kusurun yok.

Matta 6:28-29
[28] Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın! Ne çalışırlar, ne de iplik eğirirler.[29] Ama size şunu söyleyeyim, bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi.

1 Timoteos 2:9-10
[9] Kadının öğretmesine, erkeğe egemen olmasına izin vermiyorum; sakin olsun.[10] Çünkü önce Adem, sonra Havva yaratıldı; aldatılan da Adem değildi, kadın aldatılıp suç işledi.

1 Samuel 16:7
Ama RAB Samuele, Onun yakışıklı ve uzun boylu olduğuna bakma dedi, Ben onu reddettim. Çünkü RAB insanın gördüğü gibi görmez; insan dış görünüşe, RAB ise yüreğe bakar.

Vaiz 3:11
O her şeyi zamanında güzel yaptı. İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu. Yine de insan Tanrının yaptığı işi başından sonuna dek anlayamaz.

Galatyalılar 3:26-27
[26] Vaftizde Mesihle birleşenlerinizin hepsi Mesihi giyindi.[27] Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsada birsiniz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:15-18
[15] Daha değerlidir mücevherden, Dileyeceğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz.[16] Sağ elinde uzun ömür, Sol elinde zenginlik ve onur vardır.[17] Yolları sevinç yollarıdır, Evet, bütün yolları esenliğe çıkarır.[18] Bilgelik yaşam ağacıdır ona sarılanlara, Ne mutlu ona sımsıkı tutunanlara!

Hezekiel 28:17-18
[17] Güzelliğinden ötürü Gurura kapıldın, Görkeminden ötürü Bilgeliğini bozdun. Böylece seni yere attım, Kralların önünde seni yüzkarası yaptım.[18] İşlediğin pek çok günah Ve ticaretteki hileciliğin yüzünden Kutsal yerlerini kirlettin. Seni yakıp yok edecek Bir ateş çıkardım içinden, Bütün seyredenlerin gözü önünde Seni yeryüzünde küle çevirdim.

Yakup 1:23
Oysa mükemmel yasaya, özgürlük yasasına yakından bakıp ona bağlı kalan, unutkan dinleyici değil de etkin uygulayıcı olan kişi, yaptıklarıyla mutlu olacaktır.

Matta 23:28
Atalarımızın yaşadığı günlerde yaşasaydık, onlarla birlikte peygamberlerin kanına girmezdik diyorsunuz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 31:30
Çekicilik aldatıcı, güzellik boştur; Ama RABbe saygılı kadın övülmeye layıktır.

Turkish Bible 1989
Modern Translation (1989) : Colloquial version