A A A A A

Hayat: [Evlat Edinme]


1 Samuel 1:27
Bu çocuk için yakarmıştım; RAB dileğimi yerine getirdi.

2 Korintliler 6:18
Size çok güveniyor, sizinle çok övünüyorum. Teselliyle doluyum. Bütün sıkıntılar arasında sevincim sonsuzdur.

Yasa'nın Tekrarı 10:18
Öksüzlerin, dul kadınların hakkını gözetir. Yabancıları sever, onlara yiyecek, giyecek sağlar.

Hoşea 14:3
Asur kurtaramaz bizi, Savaş atlarına binmeyeceğiz. Artık ellerimizle yaptığımıza Tanrımız demeyeceğiz, Çünkü öksüz sende merhamet bulur.

Yeşaya 40:31
RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, Yürür ama yorulmazlar.

Yakup 1:27
Toplandığınız yere altın yüzüklü, şık giyimli bir adamla kirli giysiler içinde yoksul bir adam geldiğinde, şık giyimliye ilgiyle, Sen şuraya, iyi yere otur, yoksula da, Sen orada dur ya da Ayaklarımın dibine otur derseniz, aranızda ayrım yapmış, kötü düşünceli yargıçlar gibi davranmış olmuyor musunuz?

Yeremya 29:11
Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum diyor RAB. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.

Matta 25:40
Sonra solundakilere şöyle diyecek: Ey lanetliler, çekilin önümden! İblisle melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin!

Süleyman'ın Özdeyişleri 13:12
Ertelenen umut hayal kırıklığına uğratır, Yerine gelen dilekse yaşam verir.

Mezmurlar 82:3
Zayıfın, öksüzün davasını savunun, Mazlumun, yoksulun hakkını arayın.

Mezmurlar 146:9
RAB garipleri korur, Öksüze, dul kadına yardım eder, Kötülerin yolunuysa saptırır.

Mezmurlar 68:5-6
[5] Kutsal konutundaki Tanrı, Öksüzlerin babası, dul kadınların savunucusudur.[6] Tanrı kimsesizlere ev verir, Tutsakları özgürlüğe ve gönence kavuşturur, Ama başkaldıranlar kurak yerde oturur.

Süleyman'ın Özdeyişleri 31:8-9
[8] Ağzını hakkını savunamayan için, Kimsesizin davasını gütmek için aç.[9] Ağzını aç ve adaletle yargıla, Mazlumun, yoksulun hakkını savun.

Yuhanna 1:12-13
[12] Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrının çocukları olma hakkını verdi.[13] Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrıdan doğdular.

Galatyalılar 4:4-5
[4] Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlunu gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım.[5] Oğullar olduğunuz için Tanrı öz Oğlunun Abba! Baba! diye seslenen Ruhunu yüreklerinize gönderdi.

Romalılar 8:14-17
[14] Tanrının Ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrının oğullarıdır.[15] Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, Abba, Baba! diye sesleniriz.[16] Ruhun kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrının çocukları olduğumuza tanıklık eder.[17] Eğer Tanrının çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız. Mesihle birlikte yüceltilmek üzere Mesihle birlikte acı çekiyorsak, Tanrının mirasçılarıyız, Mesihle ortak mirasçılarız.

Mezmurlar 10:14-18
[14] Oysa sen sıkıntı ve acı çekenleri görürsün, Yardım etmek için onları izlersin; Çaresizler sana dayanır, Öksüzün yardımcısı sensin.[15] Kötünün, haksızın kolunu kır, Sormadık hesap kalmasın yaptığı kötülükten.[16] RAB sonsuza dek kral kalacak, Uluslar Onun ülkesinden temizlenecek.[17] Mazlumların dileğini duyarsın, ya RAB, Yüreklendirirsin onları, Kulağın hep üzerlerinde;[18] Öksüze, düşküne hakkını vermek için, Bir daha dehşet saçmasın ölümlü insan.

Turkish Bible 1989
Modern Translation (1989) : Colloquial version