A A A A A

Hayat: [Hayvanlar]


Yaratılış 1:21
Akşam oldu, sabah oldu ve beşinci gün oluştu.

Yaratılış 1:30
Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı.

Yakup 3:7
İnsan soyu, her tür yabanıl hayvanı, kuşu, sürüngeni ve deniz yaratığını evcilleştirmiş ve evcilleştirmektedir.

Yeremya 8:7
Gökteki leylek bile Belli mevsimlerini bilir. Kumru da kırlangıç da turna da Göç etme zamanını gözetir. Oysa halkım buyruklarımı bilmez.

Eyüp 35:11
Yeryüzündeki hayvanlardan çok bize öğretir Ve bizi gökteki kuşlardan daha bilge kılar.

Luka 3:6
Ve bütün insanlar Tanrının sağladığı kurtuluşu görecektir.

Luka 12:24
Kargalara bakın! Ne eker, ne biçerler; ne kilerleri, ne ambarları vardır. Tanrı yine de onları doyurur. Siz kuşlardan çok daha değerlisiniz!

Matta 6:26
Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel Babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz?

Süleyman'ın Özdeyişleri 12:10
Doğru kişi hayvanıyla ilgilenir, Ama kötünün sevecenliği bile zalimcedir.

Mezmurlar 104:21
Genç aslan av peşinde kükrer, Tanrıdan yiyecek ister.

Yaratılış 2:19-20
[19] RAB Tanrı yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümünü topraktan yaratmıştı. Onlara ne ad vereceğini görmek için hepsini Ademe getirdi. Adem her birine ne ad verdiyse, o canlı o adla anıldı.[20] Adem bütün evcil ve yabanıl hayvanlara, gökte uçan kuşlara ad koydu. Ama kendisi için uygun bir yardımcı bulunmadı.

Yaratılış 9:2-3
[2] Yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümü sizden korkup ürkecek. Yeryüzündeki bütün canlılar, denizdeki bütün balıklar sizin yönetiminize verilmiştir.[3] Bütün canlılar size yiyecek olacak. Yeşil bitkiler gibi, hepsini size veriyorum.

Yaratılış 1:24-28
[24] Tanrı, İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım dedi, Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.[25] Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.[26] Onları kutsayarak, Verimli olun, çoğalın dedi, Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun.[27] İşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak.[28] Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere -soluk alıp veren bütün hayvanlara- yiyecek olarak yeşil otları veriyorum. Ve öyle oldu.

Süleyman'ın Özdeyişleri 6:6-8
[6] Ey tembel kişi, git, karıncalara bak, Onların yaşamından bilgelik öğren.[7] Başkanları, önderleri ya da yöneticileri olmadığı halde,[8] Yazın erzaklarını biriktirirler, Yiyeceklerini toplarlar biçim mevsiminde.

Mezmurlar 8:6-9
[6] Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın, Her şeyi ayaklarının altına serdin;[7] Davarları, sığırları, Yabanıl hayvanları,[8] Gökteki kuşları, denizdeki balıkları, Denizde kıpırdaşan bütün canlıları.[9] Ey Egemenimiz RAB, Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!

Eyüp 12:7-10
[7] Ama şimdi sor hayvanlara, sana öğretsinler, Gökte uçan kuşlara sor, sana anlatsınlar,[8] Toprağa söyle, sana öğretsin, Denizdeki balıklara sor, sana bilgi versinler.[9] Hangisi bilmez Bunu RABbin yaptığını?[10] Her yaratığın canı, Bütün insanlığın soluğu Onun elindedir.

Yeşaya 11:6-9
[6] Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak, Parsla oğlak birlikte yatacak, Buzağı, genç aslan ve besili sığır yanyana duracak, Onları küçük bir çocuk güdecek.[7] İnekle ayı birlikte otlayacak, Yavruları bir arada yatacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek.[8] Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak, Sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak.[9] Kutsal dağımın hiçbir yerinde Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa, Dünya da RABbin bilgisiyle dolacak.

Vaiz 3:18-21
[18] İnsanlara gelince, Tanrı hayvan olduklarını görsünler diye insanları sınıyor diye düşündüm.[19] Çünkü insanların başına gelen hayvanların da başına geliyor. Aynı sonu paylaşıyorlar. Biri nasıl ölüyorsa, öbürü de öyle ölüyor. Hepsi aynı soluğu taşıyor. İnsanın hayvandan üstünlüğü yoktur. Çünkü her şey boş.[20] İkisi de aynı yere gidiyor; topraktan gelmiş, toprağa dönüyor.[21] Kim biliyor insan ruhunun yukarıya çıktığını, hayvan ruhunun aşağıya, yeraltına indiğini?

Mezmurlar 148:7-12
[7] Yeryüzünden RABbe övgüler sunun, Ey deniz canavarları, bütün enginler,[8] Şimşek, dolu, kar, bulutlar, Onun buyruğuna uyan fırtınalar,[9] Dağlar, bütün tepeler, Meyve ağaçları, sedir ağaçları,[10] Yabanıl ve evcil hayvanlar, Sürüngenler, uçan kuşlar,[11] Yeryüzünün kralları, bütün halklar, Önderler, yeryüzünün bütün yöneticileri,[12] Delikanlılar, genç kızlar, Yaşlılar, çocuklar!

Turkish Bible 1989
Modern Translation (1989) : Colloquial version