A A A A A

İyi Karakter: [Hesap verebilirlik]


Romalılar 14:12
Böylece her birimiz kendi adına Tanrıya hesap verecektir.

Romalılar 1:20
Ölümsüz Tanrının yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler.

Süleyman'ın Özdeyişleri 27:17
Demir demiri biler, İnsan da insanı...

Yakup 5:16
Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir.

Romalılar 2:12
Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar Yasayı işitenler değil, yerine getirenlerdir.

Luka 12:47-48
[47] Oysa bilmeden dayağı hak eden davranışlarda bulunan, az dayak yiyecek. Kime çok verilmişse, ondan çok istenecek. Kime çok şey emanet edilmişse, kendisinden daha fazlası istenecektir.[48] Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı!

1 Selanikliler 5:11
Bunun için şimdi yaptığınız gibi, birbirinizi yüreklendirip ruhça geliştirin.

Yakup 4:17
Dinleyin şimdi ey zenginler, başınıza gelecek felaketlerden ötürü feryat edip ağlayın.

Romalılar 4:15
Yasa, Tanrının gazabına yol açar. Ama yasanın olmadığı yerde yasaya karşı gelmek de söz konusu değildir.

1 Timoteos 1:10
Bir zamanlar Ona küfreden, zalim ve küstah biri olduğum halde bana merhamet edildi. Çünkü ne yaptıysam bilgisizlikten ve imansızlıktan yaptım.

Matta 12:36
Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız.

Luka 12:48
Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı!

Hezekiel 18:20
Ölecek olan günah işleyen kişidir. Oğul babasının suçundan sorumlu tutulamaz, baba da oğlunun suçundan sorumlu tutulamaz. Doğru kişi doğruluğunun, kötü kişi kötülüğünün karşılığını alacaktır.

Efesliler 5:21
Mesihe duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun.

İbraniler 10:25
Gerçeği öğrenip benimsedikten sonra, bile bile günah işlemeye devam edersek, günahlar için artık kurban kalmaz; geriye sadece yargının dehşetli beklenişi ve düşmanları yiyip bitirecek kızgın ateş kalır.

Hezekiel 33:8
Kötü kişiye, Ey kötü kişi, kesinlikle öleceksin dediğim zaman, onu uyarmaz, kötü yolundan döndürmek için konuşmazsan, o kişi günahı içinde ölecek; ama onun kanından seni sorumlu tutacağım.

Matta 12:36-37
[36] Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız.[37] Bunun üzerine bazı din bilginleri ve Ferisiler, Öğretmenimiz, senden doğaüstü bir belirti görmek istiyoruz dediler.

Galatyalılar 6:1-2
[1] Kardeşler, eğer biri suç işlerken yakalanırsa, ruhsal olan sizler, böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın.[2] Birbirinizin yükünü taşıyın, böylece Mesihin Yasasını yerine getirirsiniz.

İbraniler 10:24
Bazılarının alıştığı gibi, bir araya gelmekten vazgeçmeyelim; o günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim.

Mezmurlar 51:5
Nitekim suç içinde doğdum ben, Günah içinde annem bana hamile kaldı.

1 Yuhanna 2:2
O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır.

2 Korintliler 5:10
Çünkü bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü, yaptıklarımızın karşılığını almak için hepimiz Mesihin yargı kürsüsü önüne çıkmak zorundayız.

2 Korintliler 4:17-18
[17] Çünkü geçici, hafif sıkıntılarımız bize, ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır.[18] Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır.

Efesliler 4:25
Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine, kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin; böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şeyi olsun.

Galatyalılar 6:2
Birbirinizin yükünü taşıyın, böylece Mesihin Yasasını yerine getirirsiniz.

Elçilerin İşleri 14:17
Ne var ki, Antakya ve Konyadan gelen bazı Yahudiler, halkı kendi taraflarına çekerek Pavlusu taşladılar; onu ölmüş sanarak kentin dışına sürüklediler.

2 Korintliler 2:6
Böyle birine çoğunluğun verdiği bu ceza yeterlidir.

1 Samuel 16:7
Ama RAB Samuele, Onun yakışıklı ve uzun boylu olduğuna bakma dedi, Ben onu reddettim. Çünkü RAB insanın gördüğü gibi görmez; insan dış görünüşe, RAB ise yüreğe bakar.

1 Korintliler 1:10
Mesih bölündü mü? Sizin için çarmıha gerilen Pavlus muydu? Pavlusun adıyla mı vaftiz edildiniz?

2 Krallar 12:4-5
[4] Yoaş kâhinlere şöyle dedi: RABbin Tapınağı için yapılan bağışları: Nüfus sayımından elde edilen geliri, kişi başına düşen vergiyi ve halkın gönüllü olarak RABbin Tapınağına sunduğu paraları toplayın.[5] Her kâhin bunları hazine görevlilerinden alsın. Tapınağın neresinde yıkık bir yer varsa, onarılsın.

Mezmurlar 82:1
Tanrı yerini aldı tanrısal kurulda, Yargısını açıklıyor ilahların ortasında:

Mezmurlar 82:6
Siz ilahlarsınız diyorum, Yüceler Yücesinin oğullarısınız hepiniz!

Eyüp 1:6-12
[6] Bir gün ilahi varlıklar RABbin huzuruna çıkmak için geldiklerinde, Şeytan da onlarla geldi.[7] RAB Şeytana, Nereden geliyorsun? dedi. Şeytan, Dünyada gezip dolaşmaktan diye yanıtladı.[8] RAB, Kulum Eyüpe bakıp da düşündün mü? dedi, Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz, doğru bir adamdır. Tanrıdan korkar, kötülükten kaçınır.[9] Şeytan, Eyüp Tanrıdan boşuna mı korkuyor? diye yanıtladı.[10] Onu, ev halkını, sahip olduğu her şeyi sen çitle çevirip korumadın mı? Elleriyle yaptığı her şeyi bereketli kıldın. Sürüleri bütün ülkeye yayıldı.[11] Ama elini uzatır da sahip olduğu her şeyi yok edersen, yüzüne karşı sövecektir.[12] RAB Şeytana, Peki dedi, Sahip olduğu her şeyi senin eline bırakıyorum, yalnız kendisine dokunma. Böylece Şeytan RABbin huzurundan ayrıldı.

Eyüp 2:1-7
[1] Başka bir gün ilahi varlıklar RABbin huzuruna çıkmak için geldiklerinde Şeytan da RABbin huzuruna çıkmak için onlarla gelmişti.[2] RAB Şeytana, Nereden geliyorsun? dedi. Şeytan, Dünyada gezip dolaşmaktan diye yanıtladı.[3] RAB, Kulum Eyüpe bakıp da düşündün mü? dedi, Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz, doğru bir adamdır. Tanrıdan korkar, kötülükten kaçınır. Onu boş yere yok etmek için beni kışkırttın, ama o doğruluğunu hâlâ sürdürüyor.[4] Cana can! diye yanıtladı Şeytan, İnsan canı için her şeyini verir.[5] Elini uzat da, onun etine, kemiğine dokun, yüzüne karşı sövecektir.[6] RAB, Peki dedi, Onu senin eline bırakıyorum. Yalnız canına dokunma.[7] Böylece Şeytan RABbin huzurundan ayrıldı. Eyüpün bedeninde tepeden tırnağa kadar kötü çıbanlar çıkardı.

1 Tarihler 28:8
Şimdi, Tanrımızın önünde, RABbin topluluğu olan bütün İsrailin gözü önünde size sesleniyorum: Tanrınız RABbin bütün buyruklarına uymaya dikkat edin ki, bu verimli ülkeyi mülk edinip sonsuza dek çocuklarınıza miras olarak veresiniz.

Turkish Bible 1989
Modern Translation (1989) : Colloquial version