A A A A A

İyi Karakter: [Kabul]


1 Korintliler 5:11-13
[11] Topluluğun dışında kalanları Tanrı yargılar. Kötü adamı aranızdan kovun![12] Sizden birinin öbürüne karşı bir davası varsa kutsallar önünde değil de, imansızlar önünde yargılanmaya cesaret eder mi?[13] Kutsalların dünyayı yargılayacağını bilmiyor musunuz? Madem dünyayı yargılayacaksınız, böyle önemsiz davaları görmeye yeterli değil misiniz?

1 Yuhanna 1:9
Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.

1 Petrus 3:8-9
[8] Kötülüğe kötülükle, sövgüye sövgüyle değil, tersine, kutsamayla karşılık verin. Çünkü kutsanmayı miras almak için çağrıldınız.[9] Şöyle ki, Yaşamdan zevk almak, İyi günler görmek isteyen, Dilini kötülükten, Dudaklarını yalandan uzak tutsun.

Yuhanna 3:16
Tanrı, Oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya Onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.

Süleyman'ın Özdeyişleri 13:20
Bilgelerle oturup kalkan bilge olur, Akılsızlarla dost olansa zarar görür.

Romalılar 2:11
Kutsal Yasayı bilmeden günah işleyenler Yasa olmadan da mahvolacaklar. Yasayı bilerek günah işleyenlerse Yasayla yargılanacaklar.

Romalılar 5:8
Böylece şimdi Onun kanıyla aklandığımıza göre, Onun aracılığıyla Tanrının gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir.

Romalılar 8:31
Öz Oğlunu bile esirgemeyip Onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, Onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı?

Romalılar 14:1-2
[1] İmanı zayıf olanı aranıza kabul edin, ama tartışmalı konulara girmeyin.[2] Biri her şeyi yiyebileceğine inanır; imanı zayıf olansa yalnız sebze yer.

İbraniler 10:24-25
[24] Bazılarının alıştığı gibi, bir araya gelmekten vazgeçmeyelim; o günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim.[25] Gerçeği öğrenip benimsedikten sonra, bile bile günah işlemeye devam edersek, günahlar için artık kurban kalmaz; geriye sadece yargının dehşetli beklenişi ve düşmanları yiyip bitirecek kızgın ateş kalır.

Yuhanna 6:35-37
[35] Ama ben size dedim ki, Beni gördünüz, yine de iman etmiyorsunuz.[36] Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam.[37] Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim.

Koloseliler 3:12-14
[12] Öyleyse, Tanrının kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin.[13] Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rabbin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.[14] Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin.

Matta 5:38-42
[38] Size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin.[39] Sizi bin adım yol yürümeye zorlayanla iki bin adım yürüyün.[40] Sizden bir şey dileyene verin, sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin.[41] Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin dendiğini duydunuz.[42] Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.

Matta 25:34-40
[34] Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz; susamıştım, bana içecek verdiniz; yabancıydım, beni içeri aldınız.[35] Çıplaktım, beni giydirdiniz; hastaydım, benimle ilgilendiniz; zindandaydım, yanıma geldiniz.[36] O vakit doğru kişiler Ona şu karşılığı verecek: Ya Rab, seni ne zaman aç görüp doyurduk, susuz görüp su verdik?[37] Ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık, ya da çıplak görüp giydirdik?[38] Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik?[39] Kral da onları şöyle yanıtlayacak: Size doğrusunu söyleyeyim, bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı, benim için yapmış oldunuz.[40] Sonra solundakilere şöyle diyecek: Ey lanetliler, çekilin önümden! İblisle melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin!

Romalılar 15:1-7
[1] İmanı güçlü olan bizler, kendimizi hoşnut etmeye değil, güçsüzlerin zayıflıklarını yüklenmeye borçluyuz.[2] Her birimiz komşusunu ruhça geliştirmek için komşusunun iyiliğini gözeterek onu hoşnut etsin.[3] Çünkü Mesih bile kendini hoşnut etmeye çalışmadı. Yazılmış olduğu gibi: Sana edilen hakaretlere ben uğradım.[4] Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için, sabırla ve Kutsal Yazıların verdiği cesaretle umudumuz olsun diye yazıldı.[5] Sabır ve cesaret kaynağı olan Tanrının, sizleri Mesih İsanın isteğine uygun olarak aynı düşüncede birleştirmesini dilerim.[6] Öyle ki, Rabbimiz İsa Mesihin Tanrısını ve Babasını birlik içinde hep bir ağızdan yüceltesiniz.[7] Bu nedenle, Mesih sizi kabul ettiği gibi, Tanrının yüceliği için birbirinizi kabul edin.

Romalılar 14:10-19
[10] Sen neden kardeşini yargılıyorsun? Ya sen, kardeşini neden küçümsüyorsun? Tanrının yargı kürsüsü önüne hepimiz çıkacağız.[11] Yazılmış olduğu gibi: Rab şöyle diyor: Varlığım hakkı için her diz önümde çökecek, Her dil Tanrı olduğumu açıkça söyleyecek.[12] Böylece her birimiz kendi adına Tanrıya hesap verecektir.[13] Onun için, artık birbirimizi yargılamayalım. Bunun yerine, hiçbir kardeşin yoluna sürçme ya da tökezleme taşı koymamaya kararlı olun.[14] Rab İsaya ait biri olarak kesinlikle biliyorum ki, hiçbir şey kendiliğinden murdar değildir. Ama bir şeyi murdar sayan için o şey murdardır.[15] Yediğin bir şey yüzünden kardeşin incinmişse, artık sevgi yolunda yürümüyorsun demektir. Mesihin, uğruna öldüğü kardeşini yediklerinle mahvetme![16] Size göre iyi olanın kötülenmesine fırsat vermeyin.[17] Çünkü Tanrının Egemenliği, yiyecek içecek sorunu değil, doğruluk, esenlik ve Kutsal Ruhta sevinçtir.[18] Mesihe bu yolda hizmet eden, Tanrıyı hoşnut eder, insanların da beğenisini kazanır.[19] Öyleyse kendimizi esenlik getiren ve karşılıklı gelişmemizi sağlayan işlere verelim.

Turkish Bible 1989
Modern Translation (1989) : Colloquial version