A A A A A

Tanrı: [Buyruklarını]


Markos 10:19
Adam, Öğretmenim, bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum dedi.

Luka 18:20
Adam bu sözleri duyunca çok üzüldü. Çünkü son derece zengindi.

Matta 22:34-40
[34] İsa ona şu karşılığı verdi: Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin.[35] İşte ilk ve en önemli buyruk budur.[36] İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: Komşunu kendin gibi seveceksin.[37] Kutsal Yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.[38] Ferisiler toplu haldeyken İsa onlara şunu sordu: Mesihle ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur? Onlar da, Davutun Oğlu dediler.[39] İsa şöyle dedi: O halde nasıl oluyor da Davut, Ruhtan esinlenerek Ondan Rab diye söz ediyor? Şöyle diyor Davut:[40] Rab Rabbime dedi ki, Ben düşmanlarını Ayaklarının altına serinceye dek Sağımda otur.

Romalılar 13:9
Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, başkasının malına göz dikmeyeceksin buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa, şu sözde özetlenmiştir: Komşunu kendin gibi seveceksin.

Matta 19:16-19
[16] Hangi buyrukları? diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi: Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin ve Komşunu kendin gibi seveceksin.[17] Genç adam, Bunların hepsini yerine getirdim dedi, Daha ne eksiğim var?[18] İsa ona, Eğer eksiksiz olmak istiyorsan, git, varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver; böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle dedi.[19] Genç adam bu sözleri işitince üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı.

Matta 22:36-40
[36] İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: Komşunu kendin gibi seveceksin.[37] Kutsal Yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.[38] Ferisiler toplu haldeyken İsa onlara şunu sordu: Mesihle ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur? Onlar da, Davutun Oğlu dediler.[39] İsa şöyle dedi: O halde nasıl oluyor da Davut, Ruhtan esinlenerek Ondan Rab diye söz ediyor? Şöyle diyor Davut:[40] Rab Rabbime dedi ki, Ben düşmanlarını Ayaklarının altına serinceye dek Sağımda otur.

Matta 10:17-22
[17] Sizleri mahkemeye verdiklerinde, neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek.[18] Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan Babanızın Ruhu olacak.[19] Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babaya başkaldırıp onları öldürtecek.[20] Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır.[21] Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Size doğrusunu söyleyeyim, İnsanoğlu gelinceye dek İsrailin bütün kentlerini dolaşmış olmayacaksınız.[22] Öğrenci öğretmeninden, köle efendisinden üstün değildir.

Romalılar 13:8-14
[8] Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven, Kutsal Yasayı yerine getirmiş olur.[9] Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, başkasının malına göz dikmeyeceksin buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa, şu sözde özetlenmiştir: Komşunu kendin gibi seveceksin.[10] Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek Kutsal Yasayı yerine getirmektir.[11] Bunu, yaşadığınız zamanın bilincinde olarak yapın. Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şu anda kurtuluşumuz ilk iman ettiğimiz zamankinden daha yakındır.[12] Gece ilerledi, gündüz yaklaştı. Bunun için karanlığın işlerini üzerimizden atıp ışığın silahlarını kuşanalım.[13] Çılgınca eğlenceye ve sarhoşluğa, fuhşa ve sefahate, çekişmeye ve kıskançlığa kapılmayalım. Gün ışığında olduğu gibi, saygın bir yaşam sürelim.[14] Rab İsa Mesih'i kuşanın. Benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin.

Markos 12:28-34
[28] Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.[29] İkincisi de şudur: Komşunu kendin gibi seveceksin. Bunlardan daha büyük buyruk yoktur.[30] Din bilgini İsaya, İyi söyledin, öğretmenim dedi. Tanrı tektir ve Ondan başkası yoktur demekle doğruyu söyledin.[31] İnsanın Tanrıyı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendi gibi sevmesi, bütün yakmalık sunulardan ve kurbanlardan daha önemlidir.[32] İsa onun akıllıca yanıt verdiğini görünce, Sen Tanrının Egemenliğinden uzak değilsin dedi. Bundan sonra kimse Ona soru sormaya cesaret edemedi.[33] İsa tapınakta öğretirken şunu sordu: Nasıl oluyor da din bilginleri, Mesih, Davutun Oğludur diyorlar?[34] Davutun kendisi, Kutsal Ruhtan esinlenerek şöyle demişti: Rab Rabbime dedi ki, Ben düşmanlarını Ayaklarının altına serinceye dek Sağımda otur.

Yasa 34:28
Musa orada kırk gün kırk gece RABle birlikte kaldı. Ağzına ne ekmek koydu, ne de su. Antlaşma sözlerini, on buyruğu taş levhaların üzerine yazdı.

Yasa'nın Tekrarı 4:13
RAB uymanızı buyurduğu antlaşmayı, yani On Buyruku size açıkladı. Onları iki taş levha üstüne yazdı.

Yasa'nın Tekrarı 10:4
RAB dağda toplandığınız gün ateşin içinden size bildirdiği On Buyruku, daha önce yaptığı gibi, bu levhalara yazdı ve bana verdi.

Yasa'nın Tekrarı 5:7-22
[7] Benden başka tanrın olmayacak.[8] Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın.[9] Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrıyım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım.[10] Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm.[11] Tanrın RABbin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü RAB, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır.[12] Tanrın RABbin buyruğu uyarınca Şabat Gününü tut ve kutsal say.[13] Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın.[14] Ama yedinci gün bana, Tanrın RABbe Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, öküzün, eşeğin ya da herhangi bir hayvanın, aranızdaki yabancılar dahil, hiçbir iş yapmayacaksınız. Öyle ki, senin gibi erkek ve kadın kölelerin de dinlensinler.[15] Mısırda köle olduğunu ve Tanrın RABbin seni oradan güçlü ve kudretli eliyle çıkardığını anımsayacaksın. Tanrın RAB bu yüzden Şabat Gününü tutmanı buyurdu.[16] Tanrın RABbin buyruğu uyarınca annene babana saygı göster. Öyle ki, ömrün uzun olsun ve Tanrın RABbin sana vereceği ülkede üzerine iyilik gelsin.[17] Adam öldürmeyeceksin.[18] Zina etmeyeceksin.[19] Çalmayacaksın.[20] Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.[21] Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.[22] RAB bu sözleri dağda ateşin, bulutun, koyu karanlığın içinden bütün topluluğunuza yüksek sesle söyledi. Başka bir şey eklemedi. Sonra bunları iki taş levha üstüne yazıp bana verdi.

Yasa'nın Tekrarı 6:21
Gözlerimizin önünde Mısıra, firavuna, ailesine karşı belirtiler, büyük ve korkunç işler yaptı.

Yasa'nın Tekrarı 10:1-5
[1] O zaman RAB bana, Öncekiler gibi iki taş levha kes ve dağa, yanıma çık dedi, Ağaçtan bir sandık yap.[2] Parçaladığın önceki levhalara yazılı buyrukları yeni levhalara yazacağım. Sonra onları sandığa koyacaksın.[3] Böylece akasya ağacından bir sandık yaptım. Öncekiler gibi iki taş levha kestim. İki levhayı da alıp dağa çıktım.[4] RAB dağda toplandığınız gün ateşin içinden size bildirdiği On Buyruku, daha önce yaptığı gibi, bu levhalara yazdı ve bana verdi.[5] Sonra dönüp dağdan indim. RABbin buyruğu uyarınca, levhaları yaptığım sandığa koydum. Orada duruyorlar.

Yasa 20:1-17
[1] Tanrı şöyle konuştu:[2] Seni Mısırdan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın RAB benim.[3] Benden başka tanrın olmayacak.[4] Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın.[5] Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrıyım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım.[6] Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm.[7] Tanrın RABbin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü RAB, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır.[8] Şabat Gününü kutsal sayarak anımsa.[9] Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın.[10] Ama yedinci gün bana, Tanrın RABbe Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil, hiçbir iş yapmayacaksınız.[11] Çünkü ben, RAB yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat Gününü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim.[12] Annene babana saygı göster. Öyle ki, Tanrın RABbin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun.[13] Adam öldürmeyeceksin.[14] Zina etmeyeceksin.[15] Çalmayacaksın.[16] Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.[17] Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.

Yasa 24:12
RAB Musaya, Dağa, yanıma gel dedi, Burada bekle, halkın öğrenmesi için üzerine yasalarla buyrukları yazdığım taş levhaları sana vereceğim.

Yasa 34:10-29
[10] RAB, Senin halkınla bir antlaşma yapıyorum dedi, Onların önünde dünyada ve öteki uluslar arasında görülmemiş harikalar yapacağım. Arasında yaşadığın halk neler yapabileceğimi görecek. Senin için korkunç şeyler yapacağım.[11] Bugün sana verdiğim buyruğu tut. Amor, Kenan, Hitit, Periz, Hiv ve Yevus halklarını senin önünden kovacağım.[12] Gideceğin ülkedeki insanlarla antlaşma yapmaktan kaçın. Çünkü bu senin için bir tuzak olur.[13] Onların sunaklarını yıkacak, dikili taşlarını parçalayacak, Aşera putlarını keseceksiniz.[14] Başka ilahlara tapmayacaksınız. Çünkü ben adı Kıskanç bir RABbim, kıskanç bir Tanrıyım.[15] Ülke halkıyla herhangi bir antlaşma yapmayın. Yoksa onlar başka ilahlara gönül verir, kurban keserken sizi de çağırırlar; siz de gider yersiniz.[16] Kızlarını oğullarınıza alırsınız. Kızlar başka ilahlara gönül verirken oğullarınızı da artlarından sürükler.[17] Dökme putlar yapmayacaksınız.[18] Size buyurduğum gibi, Aviv ayının belirli günlerinde yedi gün mayasız ekmek yiyerek Mayasız Ekmek Bayramını kutlayacaksınız. Çünkü Mısırdan Aviv ayında çıktınız.[19] Bütün ilk doğanlar benimdir; ister sığır, ister davar olsun, ilk doğan erkek hayvanlarınızın tümü bana aittir.[20] İlk doğan sıpanın bedelini bir kuzuyla ödeyin. Bedelini ödemeyecekseniz, sıpanın boynunu kıracaksınız. Bütün ilk doğan oğullarınızın bedelini ödemelisiniz. Kimse huzuruma eli boş çıkmasın.[21] Altı gün çalışacak, yedinci gün dinleneceksiniz. Ekim, biçim vakti bile olsa dinleneceksiniz.[22] İlk buğday biçiminde Haftalar Bayramı, yıl sonunda da Ürün Devşirme Bayramı yapacaksınız.[23] Bütün erkekleriniz yılda üç kez İsrailin Tanrısı ben Egemen RABbin huzuruna çıkacaklar.[24] Öteki ulusları önünüzden kovacak, sınırlarınızı genişleteceğim. Yılda üç kez Tanrınız RABbin önüne çıktığınız zaman, kimse ülkenize göz dikemeyecek.[25] Evinizde maya bulunduğu sürece bana kurban kesmeyeceksiniz. Fısıh kurbanı sabaha bırakılmayacak.[26] Toprağınızın seçme ilk ürünlerini Tanrınız RABbin Tapınağına getireceksiniz. Oğlağı anasının sütünde haşlamayacaksınız.[27] RAB Musaya, Bunları yaz dedi, Çünkü seninle ve İsraillilerle bu sözlere dayanarak antlaşma yaptım.[28] Musa orada kırk gün kırk gece RABle birlikte kaldı. Ağzına ne ekmek koydu, ne de su. Antlaşma sözlerini, on buyruğu taş levhaların üzerine yazdı.[29] Musa elinde iki antlaşma levhasıyla Sina Dağından indi. RABle konuştuğu için yüzü ışıldıyordu, ama kendisi bunun farkında değildi.

Yasa'nın Tekrarı 6:4-9
[4] Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RABdir.[5] Tanrınız RABbi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz.[6] Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun.[7] Onları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin.[8] Bir belirti olarak onları ellerinize bağlayın, alın sargısı olarak takın.[9] Evlerinizin kapı sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın. yalnız ve yalnız RAB veya RAB Tanrımızdır, RAB tektir.

Yasa 20:2-17
[2] Seni Mısırdan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın RAB benim.[3] Benden başka tanrın olmayacak.[4] Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın.[5] Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrıyım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım.[6] Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm.[7] Tanrın RABbin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü RAB, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır.[8] Şabat Gününü kutsal sayarak anımsa.[9] Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın.[10] Ama yedinci gün bana, Tanrın RABbe Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil, hiçbir iş yapmayacaksınız.[11] Çünkü ben, RAB yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat Gününü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim.[12] Annene babana saygı göster. Öyle ki, Tanrın RABbin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun.[13] Adam öldürmeyeceksin.[14] Zina etmeyeceksin.[15] Çalmayacaksın.[16] Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.[17] Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.

Yasa 31:18
Tanrı Sina Dağı'nda Musa'yla konuşmasını bitirince, üzerine eliyle antlaşma koşullarını yazdığı iki taş levhayı ona verdi.

Yuhanna 14:15
Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz.

Matta 19:18
İsa ona, Eğer eksiksiz olmak istiyorsan, git, varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver; böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle dedi.

Yuhanna 15:10
Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Babamın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi...

Matta 5:17
Kutsal Yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.

Yasa 32:15
Musa döndü, elinde antlaşma koşulları yazılı iki taş levhayla dağdan indi. Levhaların ön ve arka iki yüzü de yazılıydı.

Yuhanna 15:12-17
[12] Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin.[13] Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur.[14] Size buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım olursunuz.[15] Artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü Babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim.[16] Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki, benim adımla Babadan ne dilerseniz size versin.[17] Size şu buyruğu veriyorum: Birbirinizi sevin!

Yasa 32:16
Onları Tanrı yapmıştı, üzerlerindeki oyma yazılar Onun yazısıydı.

Yasa 34:27
RAB Musaya, Bunları yaz dedi, Çünkü seninle ve İsraillilerle bu sözlere dayanarak antlaşma yaptım.

Turkish Bible 1989
Modern Translation (1989) : Colloquial version