A A A A A

Kötü Karakter: [Aacılık]


Elçilerin İşleri 8:23
Simun, Benim için Rabbe yalvarın da söylediklerinizden hiçbiri başıma gelmesin diye karşılık verdi.

Koloseliler 3:8-13
[8] Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil, hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın.[9] Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaradılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız;[10] eksiksiz bilgiye erişmek için Yaratıcısına benzer olmak üzere yenilenen yeni yaradılışı giyindiniz.[11] Bu yenilikte Grek ve Yahudi, sünnetli ve sünnetsiz, barbar, İskit, köle ve özgür ayrımı yoktur. Mesih her şeydir ve her şeydedir.[12] Öyleyse, Tanrının kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin.[13] Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rabbin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.

Vaiz 7:9
Çabuk öfkelenme, Çünkü öfke akılsızların bağrında barınır.

Efesliler 4:26
Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye, ihtiyaca göre, başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin.

Hezekiel 3:14
Ruh beni kaldırıp götürdü. RABbin güçlü eli üzerimde olduğu halde, üzüntüyle, öfkeyle gittim.

Yeşaya 38:17
Çektiğim bunca acı esenlik bulmam içindi. Beni sevdiğin için yıkım çukuruna düşmekten alıkoydun, Günahlarımı arkana attın.

Eyüp 7:11
Bu yüzden sessiz kalmayacak, İçimdeki sıkıntıyı dile getireceğim; Canımın acısıyla yakınacağım.

Eyüp 10:1
Yaşamımdan usandım, Özgürce yakınacak, İçimdeki acıyla konuşacağım.

Eyüp 21:25
Ötekiyse acı içinde ölür, İyilik nedir hiç tatmamıştır.

Markos 11:25
Yine Yeruşalime geldiler. İsa tapınakta gezinirken başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler Onun yanına gelip, Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun, bunları yapma yetkisini sana kim verdi? diye sordular.

Süleyman'ın Özdeyişleri 10:12
Nefret çekişmeyi azdırır, Sevgi her suçu bağışlar.

Süleyman'ın Özdeyişleri 14:10
Yürek kendi acısını bilir, Sevinciniyse kimse paylaşmaz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 15:1
Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır, Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 17:25
Akılsız çocuk babasına üzüntü, Annesine acı verir.

Romalılar 3:14
Ağızları lanet ve acı sözle doludur.

Matta 6:14-15
[14] Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar.[15] Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz.

Yakup 1:19-20
[19] Bunun için, her türlü pisliği ve her tarafa yayılmış olan kötülüğü üstünüzden sıyırıp atarak, içinize ekilmiş, canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü alçakgönüllülükle kabul edin.[20] Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın, sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz.

İbraniler 12:14-15
[14] Dikkat edin, kimse Tanrının lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin.[15] Kimse fuhuş yapmasın ya da ilk oğulluk hakkını bir yemeğe karşılık satan Esav gibi kutsal değerlere saygısızlık etmesin.

Efesliler 4:31-32
[31] Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrıya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.[32] Aranızda fuhuş, pislik ya da açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara yaraşmaz bu.

Turkish Bible 1989
Modern Translation (1989) : Colloquial version