A A A A A

Melekler ve Şeytanlar: [Melekler]


Yaratılış 2:1
Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı.

Koloseliler 1:16
Bedenin, yani kilisenin başı Odur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan Odur.

Eyüp 38:1-7
[1] RAB kasırganın içinden Eyüpü şöyle yanıtladı:[2] Bilgisizce sözlerle Tasarımı karartan bu adam kim?[3] Şimdi erkek gibi kuşağını beline vur da, Ben sorayım, sen anlat.[4] Ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin? Anlıyorsan söyle.[5] Kim saptadı onun ölçülerini? Kuşkusuz biliyorsun! Kim çekti ipi üzerine?[6] Neyin üstüne yapıldı temelleri? Kim koydu köşe taşını,[7] Sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken, İlahi varlıklar sevinçle çığrışırken?

Luka 20:35-36
[35] İsa onlara şöyle dedi: Nasıl oluyor da, Mesih Davutun Oğludur diyorlar?[36] Çünkü Davutun kendisi Mezmurlar Kitabında şöyle diyor: Rab Rabbime dedi ki, Ben düşmanlarını Ayaklarının altına serinceye dek Sağımda otur.

Vahiy 4:8
Dört yaratığın her birinin altışar kanadı vardı. Yaratıkların her yanı, kanatlarının alt tarafı bile gözlerle kaplıydı. Gece gündüz durup dinlenmeden şöyle diyorlar: Kutsal, kutsal, kutsaldır, Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, Var olmuş, var olan ve gelecek olan.

Matta 22:30
Ben İbrahimin Tanrısı, İshakın Tanrısı ve Yakupun Tanrısıyım diyor. Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısıdır.

2 Samuel 14:17
Kral, Sana bir soru soracağım, benden gerçeği saklama dedi. Kadın, Efendim kral, buyur diye karşılık verdi.

Luka 15:10
Bunlardan küçüğü babasına, Baba dedi, Malından payıma düşeni ver bana. Baba da servetini iki oğlu arasında paylaştırdı.

Vahiy 14:6
Bundan sonra göğün ortasında uçan başka bir melek gördüm. Yeryüzünde yaşayanlara -her ulusa, her oymağa, her dile, her halka- iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan Müjdeyi getiriyordu.

Eyüp 4:15-18
[15] Önümden bir ruh geçti, Tüylerim ürperdi.[16] Durdu, ama ne olduğunu seçemedim. Bir suret duruyordu gözümün önünde, Çıt çıkmazken bir ses duydum:[17] Tanrı karşısında insan doğru olabilir mi? Kendisini yaratanın karşısında temiz çıkabilir mi?[18] Bakın, Tanrı kullarına güvenmez, Meleklerinde hata bulur da,

Yeşaya 14:12-14
[12] Ey parlak yıldızfö, seherin oğlu, Göklerden nasıl da düştün! Ey ulusları ezip geçen, Nasıl da yere yıkıldın![13] İçinden, Göklere çıkacağım dedin, Tahtımı Tanrının yıldızlarından daha yükseğe koyacağım; İlahların toplandığı dağda, Safonun doruğunda oturacağım.[14] Bulutların üstüne çıkacak, Kendimi Yüceler Yücesiyle eşit kılacağım.

Yahuda 1:6
Yetkilerinin sınırı içinde kalmayıp kendilerine ayrılan yeri terk etmiş olan melekleri, büyük yargı günü için çözülmez bağlarla bağlayarak karanlığa hapsetti.

1 Petrus 3:21-22
[21] Göğe çıkmış olan Mesih Tanrı'nın sağındadır. Bütün melekler, yetkiler ve güçler O'na bağlı kılınmıştır.[22] Mesih bedence acı çektiğine göre, siz de aynı düşünceyle silahlanın. Çünkü bedence acı çekmiş olan, günaha sırt çevirmiştir.

1 Petrus 1:12
Bu nedenle zihinlerinizi eyleme hazırlayın, ayık olun. Umudunuzu tümüyle İsa Mesihin görünmesiyle size sağlanacak olan lütfa bağlayın.

İbraniler 12:22
Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en tien duisende engele,

Vahiy 5:11-12
[11] Toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge; en hulle getal was tien duisende van tien duisende en duisende van duisende;[12] en met 'n groot stem het hulle gesê: Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof.

Mezmurlar 78:25-49
[25] Mense het die brood van die engele geëet; Hy het hulle volop padkos gestuur.[26] Hy het die oostewind laat uitbreek aan die hemel en die suidewind deur sy sterkte aangevoer;[27] en Hy het vleis soos stof op hulle laat reën en gevleuelde voëls soos sand aan die seë;[28] en Hy het dit binne-in sy laer laat val, rondom sy wonings.[29] Toe het hulle geëet en ten volle versadig geword, en hulle begeerte het Hy bevredig.[30] Hulle was nie weg van hul begeerte nie -- hulle voedsel was nog in hulle mond --[31] toe die toorn van God teen hulle opgegaan het en Hy 'n slagting onder hulle kragtige manne aangerig en die jongmanne van Israel neergewerp het.[32] Ondanks dit alles het hulle verder gesondig en nie aan sy wonders geglo nie.[33] So het Hy dan hulle dae laat vergaan in nietigheid en hulle jare in verskrikking.[34] Elke keer as Hy hulle gedood het, het hulle na Hom gevra en teruggekom en God gesoek;[35] en hulle het daaraan gedink dat God hul rots was en God, die Allerhoogste, hul verlosser.[36] En hulle het Hom met hul mond gevlei en Hom met hul tong belieg;[37] maar hulle hart het nie aan Hom vasgehou nie, en hulle was nie trou in sy verbond nie.[38] Maar Hy is barmhartig, Hy versoen die ongeregtigheid en verdelg nie, en dikwels wend Hy sy toorn af en wek nie al sy grimmigheid op nie.[39] En Hy het daaraan gedink dat hulle vlees was, 'n wind wat weggaan en nie terugkom nie.[40] Hoe dikwels was hulle wederstrewig teen Hom in die woestyn, het hulle Hom gegrief in die wildernis;[41] en hulle het God opnuut versoek en die Heilige van Israel gekrenk.[42] Hulle het nie aan sy hand gedink, aan die dag toe Hy hulle van die teëstander verlos het nie;[43] toe Hy sy tekens gedoen het in Egipte en sy wonders in die veld van Soan.[44] En Hy het hulle riviere verander in bloed en hulle strome, sodat hulle nie kon drink nie.[45] Hy het onder hulle steekvlieë gestuur wat hulle verteer het, en paddas wat verwoesting oor hulle gebring het.[46] En Hy het hulle opbrings aan die kaalvreter gegee en die vrug van hulle werk aan die treksprinkaan.[47] Hy het hulle wingerdstok deur die hael doodgemaak en hulle wildevyeboom deur ryp.[48] Ook het Hy hulle diere aan die hael oorgegee en hulle vee aan die blitse.[49] Hy het die gloed van sy toorn onder hulle gestuur, grimmigheid en woede en benoudheid, 'n uitsending van ongeluksbodes.

Mezmurlar 91:11
Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel.

Mezmurlar 103:20
Kiitke Issandat, tema inglid, teie, vägevad sangarid, kes täidate tema käske, kuuldes tema sõna häält!

Matta 4:6-11
[6] ning ütles talle: 'Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on: Sinu pärast käsib ta oma ingleid ja nemad kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks.'[7] Jeesus lausus talle: 'Samuti on kirjutatud: Sina ei tohi kiusata Issandat, oma Jumalat.'[8] Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust[9] ning ütles talle: 'Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad.'[10] Siis ütles Jeesus talle: 'Mine minema, saatan, sest kirjutatud on: Kummarda Issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda!'[11] Siis jättis kurat Jeesuse rahule. Ja vaata, ingleid tuli tema juurde ja need teenisid teda.

Matta 16:27
Sest Inimese Poeg tuleb oma Isa kirkuses koos oma inglitega ja siis tema tasub igaühele selle tegusid mööda.

Matta 18:10
Vaadake ette, et te ühtainustki neist pisikestest ei põlgaks, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati minu Isa palet, kes on taevas!

Matta 24:31-35
[31] Ja ta läkitab oma inglid suure pasunahäälega ja need koguvad kokku tema valitud neljast tuulest, taeva ühest äärest teise ääreni.[32] Ent viigipuust õppige võrdumit: kui selle okstele tärkavad noored võrsed ja ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on lähedal.[33] Nõnda ka teie, kui te näete kõike seda, tundke ära, et tema on lähedal, ukse taga![34] Tõesti, ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, kuni kõik see on sündinud.[35] Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.

Luka 4:10
sest kirjutatud on: Sinu pärast käsib ta oma ingleid, et nad sind hoiaksid,

Yuhanna 20:11-12
[11] Maarja seisis aga haua kõrval väljas ja nuttis. Kui ta nõnda nuttis, vaatas ta kummargil hauda[12] ja nägi kahte valges riides inglit istuvat seal, kuhu oli pandud Jeesuse ihu, ühte peatsis ja teist jalutsis,

Koloseliler 2:18
Ärgu võtku teie võiduandi ükski, kes seda tahab alandlikkuse ja inglite teenimise kaudu, ja kes selle üle, mis ta on näinud, asjata oma lihalikus mõistuses hoopleb

İbraniler 1:14
Eks nad kõik ole vaid teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste?

İbraniler 2:6-13
[6] Aga keegi kusagil ütleb tunnistades: 'Mis on inimene, et sa teda meeles peaksid, või Inimese Poeg, et sa temast hooliksid?[7] Sa tegid ta pisut alamaks inglitest, siis sa pärgasid ta kirkuse ja auga,[8] kõik sa alistasid tema jalge alla.' Selles kõige alistamises ei ole ta jätnud ju midagi talle alistamata. Aga praegu me ei näe veel, et kõik oleks talle alistatud.[9] Ometi me näeme teda, Jeesust, kes oli tehtud pisut alamaks inglitest, nii et ta Jumala armu läbi kõigi eest maitseks surma, nüüd pärjatuna kirkuse ja auga surma kannatamise pärast.[10] Sest Jumalale, kelle päralt on kõik ja kelle läbi on kõik, oli kohane, et ta teeks kannatuste kaudu täiuslikuks nende pääste Rajaja, selle, kes viib kirkusse palju lapsi.[11] Jah, niihästi Pühitseja kui pühitsetavad on kõik ühe Isa lapsed. Sel põhjusel Jeesus ei häbenegi neid hüüda vendadeks.[12] Ta ütleb: 'Ma tahan kuulutada su nime oma vendadele, koguduse keskel tahan ma laulda sulle kiitust!'[13] Ja taas: 'Ma tahan loota tema peale.' Ja taas: 'Vaata, siin olen mina ja lapsed, keda Jumal on mulle andnud!'

İbraniler 13:2
Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned ise seda aimamata võtnud külalistena vastu ingleid.

2 Petrus 2:4
Jah, Jumal ei säästnud patustanud ingleidki, vaid tõukas nad põrgupimeduse soppidesse kinnipidamiseks kuni kohtuni.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739