A A A A A

Ek: [Kırık kalp]


1 Korintliler 13:7
Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır.

1 Petrus 5:7
Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan İblise karşı direnin.

1 Samuel 16:7
Ama RAB Samuele, Onun yakışıklı ve uzun boylu olduğuna bakma dedi, Ben onu reddettim. Çünkü RAB insanın gördüğü gibi görmez; insan dış görünüşe, RAB ise yüreğe bakar.

2 Korintliler 5:7
Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız.

2 Korintliler 12:9
Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem, o zaman güçlüyüm.

İbraniler 13:5
Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi: Seni asla terk etmeyeceğim, Seni asla yüzüstü bırakmayacağım.

Yeşaya 6:1
Kral Uzziyanın öldüğü yıl yüce ve görkemli Rabbi gördüm; tahtta oturuyordu, giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu.

Yeşaya 41:10
Korkma, çünkü ben seninleyim, Yılma, çünkü Tanrın benim. Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim; Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım.

Yeşaya 57:15
Çünkü sonsuza dek davacı ve öfkeli olacak değilim, Öyle olsa, yarattığım canlarla ruhlar karşımda dayanamazdı.

Yeremya 29:11
Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum diyor RAB. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.

Yuhanna 3:16
Tanrı, Oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya Onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.

Yuhanna 12:40
Çünkü insandan gelen övgüyü, Tanrıdan gelen övgüden daha çok seviyorlardı.

Yuhanna 14:1
Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrıya iman edin, bana da iman edin.

Yuhanna 14:27
Size, Gidiyorum, ama yanınıza döneceğim dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz, Babaya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü Baba benden üstündür.

Yuhanna 16:33
Bunları size, bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim!

Luka 24:38
Kendisine bir parça kızarmış balık verdiler.

Markos 11:23
Bunun için size diyorum ki, duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın, dileğiniz yerine gelecektir.

Matta 5:8
Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Çünkü onlar Tanrıyı görecekler.

Matta 11:28
O sıralarda, bir Şabat Günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri acıkınca başakları koparıp yemeye başladılar.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:5
RABbe güven bütün yüreğinle, Kendi aklına bel bağlama.

Mezmurlar 34:18
RAB gönlü kırıklara yakındır, Ruhu ezginleri kurtarır.

Mezmurlar 51:17
Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı.

Mezmurlar 55:22
Yükünü RABbe bırak, O sana destek olur. Asla izin vermez Doğru insanın sarsılmasına.

Mezmurlar 147:3
O kırık kalplileri iyileştirir, Yaralarını sarar.

Vahiy 21:4
Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı.

Romalılar 8:28
Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun.

Romalılar 12:2
Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrının iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.

Süleyman'ın Özdeyişleri 4:23
Her şeyden önce de yüreğini koru, Çünkü yaşam ondan kaynaklanır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:5-6
[5] RABbe güven bütün yüreğinle, Kendi aklına bel bağlama.[6] Yaptığın her işte RABbi an, O senin yolunu düze çıkarır.

1 Korintliler 6:19-20
[19] Bir bedel karşılığı satın alındınız; onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin.[20] Şimdi bana yazdığınız konulara gelelim: Erkeğin kadına dokunmaması iyidir diyorsunuz.

Filipililer 4:6-7
[6] Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrıya dua edip yalvararak şükranla bildirin.[7] O zaman Tanrının her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.

Matta 11:28-30
[28] O sıralarda, bir Şabat Günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri acıkınca başakları koparıp yemeye başladılar.[29] Bunu gören Ferisiler İsaya, Bak, öğrencilerin Şabat Günü yasak olanı yapıyor dediler.[30] İsa onlara, Davutla yanındakiler acıkınca Davutun ne yaptığını okumadınız mı? diye sordu.

Mezmurlar 34:1-22
[1] Her zaman RABbe övgüler sunacağım, Övgüsü dilimden düşmeyecek.[2] RABle övünürüm, Mazlumlar işitip sevinsin![3] Benimle birlikte RABbin büyüklüğünü duyurun, Adını birlikte yüceltelim.[4] RABbe yöneldim, yanıt verdi bana, Bütün korkularımdan kurtardı beni.[5] Ona bakanların yüzü ışıl ışıl parlar, Yüzleri utançtan kızarmaz.[6] Bu mazlum yakardı, RAB duydu, Bütün sıkıntılarından kurtardı onu.[7] RABbin meleği Ondan korkanların çevresine ordugah kurar, Kurtarır onları.[8] Tadın da görün, RAB ne iyidir, Ne mutlu Ona sığınan adama![9] RABden korkun, ey Onun kutsalları, Çünkü Ondan korkanın eksiği olmaz.[10] Genç aslanlar bile aç ve muhtaç olur; Ama RABbe yönelenlerden hiçbir iyilik esirgenmez.[11] Gelin, ey çocuklar, dinleyin beni: Size RAB korkusunu öğreteyim.[12] Kim yaşamdan zevk almak, İyi günler görmek istiyorsa,[13] Dilini kötülükten, Dudaklarını yalandan uzak tutsun.[14] Kötülükten sakının, iyilik yapın; Esenliği amaçlayın, ardınca gidin.[15] RABbin gözleri doğru kişilerin üzerindedir, Kulakları onların yakarışına açıktır.[16] RAB kötülük yapanlara karşıdır, Onların anısını yeryüzünden siler.[17] Doğrular yakarır, RAB duyar; Bütün sıkıntılarından kurtarır onları.[18] RAB gönlü kırıklara yakındır, Ruhu ezginleri kurtarır.[19] Doğrunun dertleri çoktur, Ama RAB hepsinden kurtarır onu.[20] Bütün kemiklerini korur, Hiçbiri kırılmaz.[21] Kötü insanın sonu kötülükle biter, Cezasını bulur doğrulardan nefret edenler.[22] RAB kullarını kurtarır, O'na sığınanların hiçbiri ceza görmez.

Turkish Bible 1989
Modern Translation (1989) : Colloquial version