A A A A A

Ek: [Nefret]


Daniel 11:31
Askerleri gidip tapınakla kaleyi kirletecek, günlük sunuları kaldırıp yıkıcı iğrenç şeyi koyacaklar.

Daniel 12:11
Günlük sununun kaldırılıp yıkıcı iğrenç şeyin konduğu zamandan başlayarak 1 290 gün geçecek.

Yasa'nın Tekrarı 22:5
Kadınlar erkek giysisi, erkekler de kadın giysisi giymesin. Tanrınız RAB bu gibi şeyleri yapanlardan tiksinir.

Yasa'nın Tekrarı 23:18
Fuhuş yapan kadın ya da erkeğin kazancını adak olarak Tanrınız RABbin Tapınağına götürmeyeceksiniz. İkisi de Tanrınız RABbin gözünde iğrençtir.

Yasa'nın Tekrarı 24:4
kadını boşayan ilk kocası onunla yeniden evlenemez. Çünkü kadın kirlenmiştir. Bu RABbin gözünde iğrençtir. Tanrınız RABbin mülk olarak size vereceği ülkeyi günaha sürüklemeyin.

Yeşaya 1:13
Anlamsız sunular getirmeyin artık. Buhurdan iğreniyorum. Kötülük dolu törenlere, Yeni Ay, Şabat Günü kutlamalarına Ve düzenlediğiniz toplantılara dayanamıyorum.

Levililer 7:18
Kirli sayılan herhangi bir şeye dokunan et yenmemeli, yakılmalıdır. Öteki etlere gelince, temiz sayılan bir insan o etlerden yiyebilir.

Levililer 18:22
Kadınla yatar gibi bir erkekle yatma. Bu iğrençtir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 11:1
RAB hileli teraziden iğrenir, Hilesiz tartıdansa hoşnut kalır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 11:20
RAB sapık yürekliden iğrenir, Dürüst yaşayandan hoşnut kalır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 12:22
RAB yalancı dudaklardan iğrenir, Ama gerçeğe uyanlardan hoşnut kalır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 15:8
RAB kötülerin kurbanından iğrenir, Ama doğruların duası Onu hoşnut eder.

Süleyman'ın Özdeyişleri 15:26
RAB kötünün tasarılarından iğrenir, Temiz düşüncelerden hoşnut kalır. temizdir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:5
RAB yüreği küstah olandan iğrenir, Bilin ki, öyleleri cezasız kalmaz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 17:15
Kötüyü aklayan da, doğruyu mahkûm eden de RABbi tiksindirir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 20:10
RAB hileli tartıdan da, hileli ölçüden de tiksinir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 20:23
RAB hileli tartıdan tiksinir, Hileli teraziden hoşlanmaz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 28:9
Yasaya kulağını tıkayanın Duası da iğrençtir.

Vahiy 21:27
Kentin anayolunun ortasında akan ırmağın iki yanında on iki çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyordu. Ağacın yaprakları uluslara şifa vermek içindir.

Markos 13:14
Damda olan, evinden bir şey almak için aşağı inmesin, içeri girmesin.

Matta 24:15
Peygamber Danielin sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman -okuyan anlasın- Yahudiyede bulunanlar dağlara kaçsın.

Romalılar 1:26-27
[26] Her türlü haksızlık, kötülük, açgözlülük ve kinle doldular. Kıskançlık, öldürme hırsı, çekişme, hile, kötü niyetle doludurlar.[27] Dedikoducu, yerici, Tanrıdan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne baba sözü dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun, acımasız insanlardır.

Levililer 20:12-13
[12] Bir adam geliniyle yatarsa, ikisi de kesinlikle öldürülecektir. Rezillik etmişler, ölümü hak etmişlerdir.[13] Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa, ikisi de iğrençlik etmiş olur. Kesinlikle öldürülecekler. Ölümü hak etmişlerdir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 6:16-20
[16] RABbin nefret ettiği altı şey, İğrendiği yedi şey vardır:[17] Gururlu gözler, Yalancı dil, Suçsuz kanı döken eller,[18] Düzenbaz yürek, Kötülüğe seğirten ayaklar,[19] Yalan soluyan yalancı tanık Ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi.[20] Oğlum, babanın buyruklarına uy, Annenin öğrettiklerinden ayrılma.

Turkish Bible 1989
Modern Translation (1989) : Colloquial version