A A A A A

Bad Character: [Complaining]


DIPESALEMA 144:14
A dikgomo tsa rona di tsale di se folotse go se nne nyelelo le e seng go lelela kotsi mo dipatlelong tsa rona.

NEHEMIA 8:1
Jaanong ya re kgwedi ya bosupa e tla, Baiseraele ba ntse ba le mo metseng ya bone, morafe otlhe wa phuthega ka seopo sengwe kwa patlelong e e fa pele ga Kgoro ya Metsi. Ba feta ba raya Esera moitsedikwalo gore a tlise lokwalo lwa molao wa ga Moše o Morena o o laetseng Baiseraele.

JESAYA 24:11
Go lelelwa weine mo mebileng, boitumelo jotlhe bo nyeletse, moduduetso wa lefatshe o tlogile.

JEREMIA 14:2
“Juta o a hutsafala, ba bolawa ke lenyora mo metseng ya gagwe, ba ntse fa fatshe ka bohutsana; selelo sa Jerusalema se a tlhatloga.

DIANE 23:29
Tatlhego ke ya ga mang? Tlalelo ke ya ga mang? Dintwa ke tsa ga mang? Selelo ke sa ga mang? Dintho tsa bomo ke tsa ga mang? Matlho a a leoto ke a ga mang?

BAFILIPI 4:6-7
[6] Se tshwenyegeleng sepe, mme a ka metlha tse lo di tlhokang di itsisiwe Modimo ka thapelo le kopo, di na le tebogo.[7] Mme kagiso ya Modimo e e fetang tlhaloganyo yotlhe e tla boloka dipelo tsa lona le maikutlo a lona mo go Keresete Jesu.

Tswana Bible 1970
© Bible Society of South Africa 1970, 1987, 2007. All rights reserved