Instagram
English
A A A A A

Mysteries: [Giants in the Bible]
DEUTERONOMA 1:28
Xana hi tlhandluka hi ya kwihi xana? Lava hi va rhumeke va hi hete matimba hi ku hi byela leswaku vanhu va kona va tiyile, naswona va hi tlula hi ku tala; va ni miti leyikulu swinene, leyi makhumbi ya yona ma leheke ma ya dliva tilo! Etikweni rero, va vonile ni swihontlovila swa rixaka ra va ka Anaka.’

DEUTERONOMA 3:11
(Va ka Refayimi a va herile, a ku lo sala ntsena Ogo hosi ya le Baxani; mubedwa wa yena a wu ri wa nsimbhi, wu lehile 4,50 m wu anamile 2 m, hi mimpimo leyi toloveriweke hi vanhu hinkwavo, kutani wa ha ri kona ni namuntlha emutini wa Rabata etikweni ra Vaamoni.)

GENESA 6:4
Enkarhini wolowo, ni le minkarhini leyi landzeleke, ku vile ni swihontlovila leswi velekiweke loko tintsumi ta le tilweni ti hlanganile ni vanhwanyana va laha misaveni. Swihontlovila leswi, hi tona tinhenha ta khale to tiveka ngopfu.

ESAYA 40:22
Mutumbuluxi wa yona hi loyi a tshameke etilweni; eka yena, vaaki va misava va fana ni switsotso. Ú andlarile matilo kukota nceka, a ma vamba ku fana ni ntsonga wo tshama eka wona.

YAKOBO 2:24
Wa swi vona leswaku munhu ú endliwa la lulameke emahlweni ka Xikwembu hi mhaka ya mintirho, ku nga ri hi ku pfumela ntsena.

YOXUWA 11:21
Kutani enkarhini wolowo Yoxuwa a fika a dlayetela va ka Anaka lava a va tshama emagangeni, ni le Hebroni, ni le Debiri, ni le Anabu, ni le magangeni hinkwawo ya tiko ra Yuda, ni le magangeni hinkwawo ya tiko ra Israele; Yoxuwa a va herisa hinkwavo ni miti ya vona.

YUDA 1:6
Naswona ku ni tintsumi leti ti nga hlayisangiki xiyimo xa tona, kambe ti sukile laha a ku ri kaya ka tona ka xiviri; hikokwalaho, Xikwembu xi bohile tintsumi ta kona hi tinketani, xi ti pfalela hilaha ku nga heriki exinyamini lexi chavisaka ku fikela siku lerikulu ra ku avanyisiwa.

TINHLAYO 13:23-33
[23] Loko va fika eka Nkova wa Exikolo, va tshova rhavi ra murhi wa vhinya ri ri ni xichocho xin'we xa mihandzu; kutani vavanuna vambirhi va ri rhwala hi mhandze; va kha ni mihandzu ya magrenada ni makuwa, va tlhela na swona.[24] Ndhawu leyi yi thyiwile vito ra “Nkova wa Exikolo” (hileswaku: “Nkova wa Xichocho”), hi mhaka ya xichocho lexi vavanuna va Israele va nga xi kha kona.[25] Loko va hetile masiku ya 40 va ri karhi va valanga tiko,[26] va tlhelela le Kadexe emananga ya Parani, laha Muxe na Aroni a va ri kona ni ntshungu hinkwawo wa Vaisraele; va vuya ni mahungu, va ma rungulela Muxe na Aroni ni ntshungu hinkwawo, va va komba ni mihandzu ya tiko ra kona.[27] Kutani va byela Muxe va ku: “Hi fikile etikweni leri a wu hi rhumile eka rona; kunene i tiko leri khulukaka ntswamba ni vulombe; ni mihandzu ya rona hi leyi.[28] Mhaka yo karhata, vaaki va tiko ra kona a hi ku tiya ka vona, ni miti ya vona hi leyikulu ya makhokholo; tlhandlakambirhi, kwale tikweni ra kona hi vonile ni va rixaka ra ka Anaka.[29] Hi vonile ni Vaamaleke lava akeke edzongeni, ni Vahiti, ni Vayebusi, ni Vaamori lava akeke emagangeni ya tiko, ni Vakanana lava akeke kusuhi ni lwandle ni le tindhawini leti lulamaka ni nambu wa Yordani.”[30] Kutani Kalebe a miyeta vanhu lava a va rhendzerile Muxe, a ku: “A hi hatliseni hi famba hi ya teka tiko; matimba yo hlula hi na wona.”[31] Kambe vavanuna lava Kalebe a a fambile na vona va ku: “Hi nga ka hi nga swi koti ku ya lwa ni vanhu lavaya, hikuva va tiyile ku tlula hina.”[32] Kutani va sungula ku hangalasa moya wo biha exikarhi ka Vaisraele hi tlhelo ra tiko leri va nga ya va ya ri valanga, va ku: “Tiko leri hi famba-fambeke exikarhi ka rona hi ri valanga, i ra vanhu lava dlayanaka hi xivona; vanhu hinkwavo lava hi va voneke va lehile ngopfu,[33] hi vonile ni va rixaka ra ka Anaka, va nga swihontlovila swa vanhu. Loko hi tiringanisa na vona, hina a ho va switsotso ntsena, ha tshemba na vona a va hi vonisa sweswo.”

TIPISALEMA 3:6
A ndzi chavi vanhu va madzana-dzana lava ndzi jameleke matlhelo hinkwawo.

NHLAVUTELO 17:8
Xivandzana lexi u xi voneke, a xi ri kona, kutani a xa ha ri kona, kambe xi ta fanela ku tlhandluka xi huma hi le kheleni lero enta ku ya ni ku ya, xi ya eku loveni. Kutani vaaki va laha misaveni, lava mavito ya vona ma nga tsariwangiki ebukwini ya vutomi khale, misava yi nga si tumbuluka, va ta hlamala ku vona xivandzana, hikuva a xi ri kona, kutani a xa ha ri kona, kambe xi ta fanela ku tlhela xi va kona.

VARHOMA 6:23
Hikuva ku dyoha ka hakela, hakelo ya kona i rifu, kambe nyiko leyi nyikiwaka ntsena, leyi humaka eka Xikwembu, i vutomi lebyi nga heriki, ha Kriste Yesu Hosi ya hina.

AMOSI 2:9-10
[9] Kasi hi mina ndzi va heriseleke Vaamori, vanhu lava ringanaka ni mirhi ya kedari hi ku leha, lava tiyeke ku fana ni mirhi ya minkuhlu; ndzi mbumburhuxile mihandzu ya kona, ndzi tsema ni timitsu ta kona.[10] “Ka ha ri mina loyi a mi humeseke etikweni ra Egipta, ndzi mi fambisa malembe ya 40 emananga, leswaku ndzi ta mi nyika tiko ra Vaamori ri va ra n'wina.

DEUTERONOMA 2:10-21
[10] (Emutini wa Ara khale a ku tshama va ka Emimi, va nga vanhu vo tiya, naswona a va tele, va tlhela va leha ku fana ni va ka Anaka.[11] Vanhu lava a va tiviwa va ri va ka Refayimi, ku fana ni va ka Anaka, kambe Vamowabu a va ku i va ka Emimi.[12] Naswona le Seyira, khale a ku tshama Vahori, kambe va ka Esawu va fikile va va hlasela, va va herisa, kutani va va tekela tiko, va tshama eka rona, ku fana ni leswi Vaisraele va swi endleke, loko va teka tiko leri HOSI Xikwembu xi va nyikeke rona.)[13] “Kutani hi tsemakanyile xinkobyana xa Zereda, hilaha HOSI Xikwembu xi hi leriseke hakona.[14] Ku sukela nkarhi lowu hi humeke eKadexe-Bariniya ha wona ku kondza hi tsemakanya xinkobyana xa Zereda, ku hundzile malembe ya 38; kutani masocha hinkwawo lawa hi humeke na wona le Egipta ma helele endleleni, hilaha HOSI Xikwembu xi hlambanyeke hakona.[15] Hakunene HOSI Xikwembu a xi va fularherile, va herisiwa hinkwavo emixaxeni, va lovisa sweswo.[16] “Kuteloko masocha ya Vaisraele ma lovile hinkwawo,[17] HOSI Xikwembu xi ku ka mina:[18] ‘Namuntlha mi ta tsemakanya tiko ra Vamowabu hi ndlela leyi hundzaka hi le mutini wa Ara;[19] kutani loko mi fika endzilekaneni wa tiko ra Vaamoni, mi nga tshuki mi va karhata kumbe ku lwa na vona, hikuva a ndzi nga mi nyiki nchumu xa tiko ra vona. Tiko leri, ndzi ri nyikile vona Vaamoni, va nga vatukulu va Lota, leswaku ri va ndzhaka ya vona.’ ”[20] (Tiko leri ti tiviwa ri ri ra va ka Refayimi, hikuva khale va ka Refayimi, lava Vaamoni va va vulaka “va ka Zamuzumi”, a va tshama eka rona.[21] Va ka Refayimi a va ri vanhu vo tiya, naswona a va tele, va tlhela va leha ku fana ni va ka Anaka; kambe HOSI Xikwembu xi va herisile, kutani Vaamoni va teka tiko ra va ka Refayimi, va tshama eka rona.

GENESA 6:1-4
[1] Kuteloko vanhu va sungurile ku andza laha misaveni, va veleka ni vana va vanhwanyana.[2] Kutani swivumbiwa swa le tilweni swi vona leswaku vanhwanyana lava va sasekile, kutani swi tihlawulela vasati exikarhi ka vona.[3] Kutani HOSI Xikwembu xi ku: “Moya wa mina a wu nga ha tshami hilaha ku nga heriki eka munhu, hikuva munhu ú tsanile, kutani ú ta hanya ntsena malembe ya 120.”[4] Enkarhini wolowo, ni le minkarhini leyi landzeleke, ku vile ni swihontlovila leswi velekiweke loko tintsumi ta le tilweni ti hlanganile ni vanhwanyana va laha misaveni. Swihontlovila leswi, hi tona tinhenha ta khale to tiveka ngopfu.

1 TIKRONIKA 20:4-8
[4] Endzhaku ka sweswo, ku va ni nyimpi yin'wana ni Vafilista emutini wa Bezere, kutani Sibekayi wa le Huxa a dlaya Sipayi, un'wana wa rixaka ra swihontlovila; kutani Vafilista va hlurisiwa xisweswo.[5] Ku tlhela ku va ni nyimpi ni Vafilista, kutani Elihanani n'wana Yayiro a dlaya Lahimi makwavo wa Goliyadi wa le Gati; mphiselo wa tlhari ra Lahimi a wu ringana ni musi hi ku bumbula.[6] Enyimpini yin'wana leyi yi nga lwiwa le Gati, a ku ri ni xihontlovila xin'wana xo hlamarisa, wanuna wa tintiho ta 6 evokweni rin'wana ni rin'wana, ni wa swikunwana swa 6 enengeni wun'wana ni wun'wana; tintiho ta kona ni swikunwana swa kona a swi endla 24; wanuna loyi na yena a a ri wa rixaka ra swihontlovila;[7] loko a pfuka Vaisraele a va sandza, Yonatani n'wana Ximeya makwavo wa Davhida, a n'wi dlaya.[8] Vanhu hinkwavo lava dlayiweke hi Davhida ni malandza ya yena a va huma erixakeni ra swihontlovila swa le Gati.

2 SAMIELE 21:15-22
[15] Nyimpi exikarhi ka Vafilista ni Vaisraele yi tlhela yi pfuka. Kutani Davhida a rhelela a ya enyimpini ni malandza ya yena; loko va ri karhi va lwa ni Vafilista, Davhida a karhala swinene.[16] Yixibi-Benodo, munhu un'wana wa rixaka ra swihontlovila, a a ri ni tlhari ra koporo leri a ri tika ku tlula 3 kg; naswona a ri ni fumu lerintshwa, kutani a vulavula hi ku dlaya Davhida.[17] Kambe Abixayi n'wana Seruya a lamulela Davhida, a juma Mufilista, a n'wi dlaya. Kutani masocha ma khongotela Davhida hi matimba, ma ku: “U nga ha humi nyimpi na hina, hikuva hi chava leswaku u nga tshuka u timeka, wena rivoni ra Israele.”[18] Endzhaku ka sweswo, ku tlhela ku va ni nyimpi ni Vafilista emutini wa Gobo; kutani Sibekayi wa le Huxa a dlaya Safu, un'wana wa rixaka ra swihontlovila.[19] Nakambe, nyimpi yi tlhela yi va kona ni Vafilista eGobo; kutani Elihanani n'wana Yaari wa le Betlehema a dlaya Goliyadi wa le Gati; mphiselo wa tlhari ra Goliyadi a wu ringana ni musi hi ku bumbula ka rona.[20] Enyimpini yin'wana leyi yi nga tlhela yi va kona eGati, a ku ri ni xihontlovila xin'wana xo hlamarisa, wanuna wa tintiho ta 6 evokweni rin'wana ni rin'wana, ni wa swikun'wana swa 6 enengeni wun'wana ni wun'wana; tintiho ta kona ni swikun'wana swa kona a swi endla 24. Na yena a a ri wa rixaka ra swihontlovila.[21] Loko wanuna loyi a pfuka Vaisraele a va sandza, Yonatani n'wana Ximeya makwavo wa Davhida a n'wi dlaya.[22] Vanhu lava va mune a va huma erixakeni ra swihontlovila swa le Gati; va dlayiwile hi Davhida ni malandza ya yena.

Tsonga Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved