A A A A A

Mysteries: [Destiny]


EKLESIASTA 6:10
Xin'wana ni xin'wana lexi humelelaka, xi vuriwile khale hi vito ra xona; Xikwembu xi tiva leswi munhu a nga ta va swona. A nge kanetani na xona, hikuva xa n'wi tlula hi matimba.

HABAKUKU 2:3
Tsala ta xivono, hikuva nkarhi wa tona wa ha ta; hambiswiritano, ti ya eku hetisekeni ka tona, ti nga ka ti nga kohli munhu. Loko to tshuka ti hlwela, lehisa mbilu; hikuva ku humelela, ti ta humelela, ti nga ka ti nga heleli empfhukeni.

ESAYA 46:10
Mina ndzi vula ka ha ri ku sunguleni, hilaha swilo swi nga ta humelela hakona, swilo leswi swi nga si humelelaka, ndzi swi tivisile khale; ndzi vurile ndzi ku: ‘Makungu ya mina ma tiyile, hinkwaswo leswi ndzi tiyimiseleke ku swi endla, ndzi ta swi endla!’

ESAYA 55:11
Swi ta va tano ni rito leri humaka enon'wini wa mina: Ri nge vuyeli ka mina ri nga tirhanga nchumu; ri ta endla ku rhandza ka mina, ri hetisisa ni makungu ya mina.

YEREMIYA 1:5
“Ndzi ku tivile ndzi nga si ku vumba ekhwirini ra mana wa wena; ndzi ku hlawurile u nga si velekiwa, ndzi ku veka leswaku u va muprofeta wa vamatiko.”

YEREMIYA 17:10
loko ku nga ri hi mina HOSI, hikuva ndzi kambisisa miehleketo, ndzi ringeta ni timbilu ta vanhu, kutani ndzi hakela un'wana ni un'wana hi ku ya hi mahanyelo ya yena ni leswi a swi endlaka.”

YOHANE 16:33
Ndzi mi byerile swilo leswi leswaku mi va ni ku rhula eka mina. La misaveni, mi ta va ni mahlomulo, kambe tiyani timbilu, ndzi hlurile misava.”

TINHLAYO 23:19
Xikwembu a hi munhu, xana xi nga hemba ke? A hi n'wana wa munhu, xana xi nga tlhela emakungwini ya xona ke? Xana xi nga vula xanchumu, kutani xi nga xi endli xana? Kumbe xana xi nga tshembisa xanchumu, kutani xi nga hetisi xitshembiso xa xona xana?

SWIVURISO 16:3
Loko u endla xilo, kombela HOSI Xikwembu xi ku pfuna, kutani makungu ya wena ma ta katekisiwa.

SWIVURISO 19:20-24
[20] Yingisa switsundzuxo, u amukela ni swiletelo, leswaku u ta kuma vutlhari lebyi nga ta ku pfuna eminkarhini leyi taka.[21] Makungu ya mbilu, a hi ku tala ka wona, kambe ku ta endleka ntsena leswi HOSI Xikwembu xi swi tsakelaka.[22] Lexi lavekaka eka munhu, i ku tshembeka, ku va xisiwana, swa antswa, ku ri na ku va munhu wo hemba.[23] Munhu loyi a chavaka HOSI Xikwembu, ú khome ndlela ya vutomi, kutani ú ta hlayiseka ni makhombo ma nge n'wi humeleli.[24] Munhu wo loloha, ú hoxa voko exinkambaneni, kambe a tsandzeka ni ku ri yisa enon'weni.

TIPISALEMA 37:37
Xiyaxiya lava nga riki na xisandzu, u languta lava lulameke, u ta vona leswaku lava tisaka ku rhula, va ni vatukulu.

TIPISALEMA 138:8
We HOSI, u ta hetisa makungu ya wena lamanene ehenhla ka mina; rirhandzu ra wena a ri na ku hela, hikokwalaho ntirho lowu u wu sunguleke, u nga wu tshiki empfhukeni!

NHLAVUTELO 20:12
Naswona, ndzi vona vafi, lavakulu ni lavatsongo, va yimile emahlweni ka xiluvelo, kutani tibuku ti pfaluriwa. Ku pfaluriwa ni buku yin'wanyana, yi nga buku ya vutomi. Vafi va avanyisiwa hi leswi swi nga tsariwa etibukwini, hi ku ya hi leswi va swi endleke.

VARHOMA 12:2
Mi nga landzi hanyelo ra nguva leyi, kambe mi pfumela ku hundzuka mi va vantshwa emiehleketweni ya n'wina, mi ta kota ku twisisa leswi ku rhandza lokunene ka Xikwembu, loku nkhensekaka ni ku hetiseka, ku nga swona.

VARHOMA 8:28-29
[28] Kambe hi tiva leswaku, etimhakeni hinkwato, Xikwembu xi le ntirhweni wa ku tisa leswinene eka lava va xi rhandzaka, va nga lava xi va vitaneke, hi ku ya hi makungu ya xona.[29] Hikuva lava xi va tiveke ka ha ri ku sunguleni, xi lulamisile ka ha ri khale leswaku va ta vonaka va ri lava fanaka ni N'wana wa xona, ni leswaku a va yena wa mativula exikarhi ka vamakwavo lavo tala.

VAEFESA 2:8-9
[8] Hikuva hi tona tintswalo ta Xikwembu leti ti mi poniseke, hikwalaho ka ku pfumela; kutani leswi, a swi humi eka n'wina, kambe i nyiko ya Xikwembu.[9] Ku hava xo tikurisa ha xona emhakeni leyi, hikuva a swi humi eku tikarhateni ka n'wina.

1 PETRO 2:8-9
[8] Naswona, “I ribye leri nga ta khugula vanhu, i tambha leri nga ta va wisa.” Va khunguka va wa hikuva va ala ku yingisa Rito, hilaha swi nga bohiwa hakona khale, leswaku va ta endla swona.[9] Kambe n'wina, mi rixaka leri hlawuriweke, mi vaprista va Hosi, mi tiko leri hlawulekeke, vanhu lava nga va Xikwembu hi xiviri, leswaku mi ta kota ku twarisa mintirho leyo saseka ya loyi a mi vitaneke ku huma emunyameni, mi ta nghena eku vonakaleni ka yena loku hlamarisaka.

1 VAKORINTO 2:7-9
[7] kambe hi vulavula hi swa vutlhari bya Xikwembu, byi nga bya xihundla, vutlhari lebyi fihliweke, lebyi Xikwembu xi byi lunghiseke ka ha ri eku sunguleni, byi ta hi nyika ku dzuneka.[8] A ku na un'we wa tihosi ta minkarhi leyi, loyi a byi twisiseke; loko onge va byi twisisile, ingi va nga vambanga Hosi ya ku dzuneka.[9] Kambe hilaha ku tsariweke hakona va ri: “Leswi ni tihlo ni rin'we ri nga swi vonangiki, leswi ni ndleve ni yin'we yi nga swi twangiki, leswi nga si tshamaka swi nghena emiehleketweni ya munhu, hi swona leswi Xikwembu xi swi lunghiseleke lava va xi rhandzaka.”

YEREMIYA 29:11-14
[11] Makungu lawa ndzi nga na wona ehenhla ka n'wina, ma tiviwa hi mina ntsena. Mina HOSI ndzi ri, makungu ya kona i ya ku mi katekisa, ku nga ri ku mi vangela makhombo; ndzi mi tshembisa leswaku ma ha ta vona minkarhi leyi taka.[12] Loko mi ta ku ta vulavula na mina ni ku ndzi gandzela, ndzi ta mi yingisa.[13] Loko mi ndzi lava ni loko mi tinyiketa hi mbilu hinkwayo ku tiva ku rhandza ka mina, mi ta ndzi kuma, na mina ndzi ta tikomba eka n'wina; ndzi ta tlhela ndzi mi katekisa, ndzi mi hlengeleta mi huma ematikweni hinkwawo lawa ndzi mi hangalaseke eka wona; kutani mina HOSI ndzi ri, ndzi ta mi vuyisa exivandleni lexi mi nga susiwa eka xona, siku ndzi mi yiseke evukhumbini.’[14] ***

Tsonga Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved