A A A A A

Mysteries: [Aliens]


VAKOLOSA 1:16
Ha yena, Xikwembu xi tumbuluxile swilo hinkwaswo, ematilweni ni la misaveni, swilo leswi vonekaka ni leswi nga vonekiki, kukota swiluvelo kumbe leswi nga ni vuhosi, ni leswi nga ni vundhuna kumbe ku fuma. Hinkwaswo swi tumbuluxiwile ha yena, naswona swi tumbuluxeriwe yena.

DEUTERONOMA 4:19
Loko mi languta ehenhla, mi vona hinkwaswo leswi nga kona, ku nga dyambu, ni n'weti, ni tinyeleti, tivoneleni leswaku swi nga mi hambukisi, kutani mi swi nkhinsamela kumbe ku swi tirhela, hikuva swilo leswi, HOSI Xikwembu xa n'wina xi swi avele vanhu va matiko man'wana hinkwawo leswaku va swi gandzela.

DEUTERONOMA 17:3
Munhu loyi, a nga va a yile a ya tirhela swikwembu swin'wana a swi gandzela, kumbe a gandzela dyambu, kumbe n'weti, kumbe tinyeleti, swi nga swilo leswi ndzi mi ariseke ku swi gandzela.

VAEFESA 2:19
Hikokwalaho ke, n'wina vamatiko a ma ha ri va le handle ni vanhu vambe, kambe mi va muti wun'we ni vahlawuriwa va Xikwembu, mi va ndyangu wa xona.

VAEFESA 6:12
Hikuva a hi lwi ni vanhu va misava leyi, kambe hi lwa ni mimoya leyo biha leyi nge henhla emimpfhukeni: Hi lwa ni tindhuna, ni vafumi, ni tihosi leti fumaka ta nguva leyi ya munyama.

EKSODA 12:49
“Eka munhu wa rixaka ra Israele, ni le ka munhu wa le handle loyi a luveleke erixakeni ra Israele, ku ta tirha nawu wun'we.”

EKSODA 22:21
“Mi nga tshuki mi khoma valuveri hi tihanyi kumbe ku va xanisa, hikuva na n'wina mi vile valuveri etikweni ra Egipta.

EKSODA 23:9
“Mi nga tshuki mi xanisa muluveri, hikuva na n'wina mi vile valuveri etikweni ra Egipta, kutani ma swi tiva leswi ku va muluveri swi nga xiswona.

EZEKIELE 1:4-7
[4] Ndzi languta, kutani ndzi vona xihuhuri lexi humaka en'walungwini, xi ta ni papa lerikulu leri rhendzeriweke hi ku vonakala, ndzi vona ni ndzilo lowu vuvumelaka; exikarhi ka wona a ku vonaka xilo lexi vangamaka kukota koporo,[5] kutani endzilweni wolowo ku huma swivumbiwa leswi hanyaka swa mune, swi vonaka swi fana ni vanhu.[6] Xin'wana ni xin'wana xa swivumbiwa leswi a xi ri ni swikandza swa mune ni timpapa ta mune.[7] Milenge ya swona a yi lehile, yi ri ni minkondzo yo fana ni swinyondzwana swa rhole, yi hatima kukota koporo leyi vangamisiweke.

GENESA 1:26
Kutani Xikwembu xi ku: “A hi endleni munhu hi xifaniso xa hina, a fana na hina, a ta fuma tinhlampfi ni tinyanyana, a fuma ni swifuwo ni misava, ni swiharhi hinkwaswo emisaveni, ni swikokovi hinkwaswo.”

GENESA 2:1
Kutani ntirho wo tumbuluxa tilo ni misava, ni hinkwaswo leswi nga ka swona, wu herisa sweswo.

VAHEVERU 11:13
Vanhu lava hinkwavo va fele eku pfumeleni, va nga kumanga leswi a va tshembisiwile swona, kambe va swi vonile ni ku swi tsakela hi le kule, va ri karhi va tivula valuveri ni vaendzi emisaveni.

VAHEVERU 13:2
Mi nga rivali ku amukela vaendzi, hikuva hi ku endla sweswo van'wana va amukele tintsumi va nga swi tivi.

ESAYA 13:5
Va ta hi le matikweni ya le kule, va huma evugimamusi. HOSI Xikwembu xi tirhisa vona ku hlasela lava xi va hlundzukeleke, xi herisa tiko hinkwaro.

ESAYA 45:12
Hi mina ndzi endleke misava, ndzi tumbuluxa ni vanhu lava tshamaka eka yona, matilo ndzi ma vambile hi mavoko ya mina, hambi swi ri leswi nga tilweni, swi lawuriwa hi mina hinkwaswo.

ESAYA 60:8
Xana i tingalava muni leti ti taka kukota mapapa, leti fanaka ni matuva lama hahaka ma vuya eswisakeni swa wona, xana?

LEVHITIKA 24:22
“Eka munhu un'wana na un'wana, a nga va muluveri kumbe Muisraele, mi fanele ku tirhisa nawu wun'we: Hi mina HOSI, Xikwembu xa n'wina.”

NEHEMIYA 9:6
Kutani Vaisraele va khongela va ku: “Wena HOSI, u Xikwembu u ri wexe! Hi wena u endleke matilo hinkwawo ni hinkwaswo leswi swi nga ka wona; u endlile ni misava ni leswi nga ka yona hinkwaswo, u endla ni malwandle ni hinkwaswo leswi nga ka wona. Swilo leswi hinkwaswo swi hlayisiwa hi wena; ni swivumbiwa swa le tilweni swi gandzela wena!

TIPISALEMA 97:6
Matilo ma twarisa ku lulama ka Xikwembu, vanhu hinkwavo va hlalela ku kwetsima ka xona.

1 PETRO 2:11
Varhandziwa, leswi mi nga valuveri ni vaendzi emisaveni, ndza mi khongotela hi matimba ku hambana ni ku navela ka miri, loku lwaka ni mimoya ya n'wina.

TIMHAKA 19:35
Kavaloko matsalani wa muti a miyeta ntshungu, a ku: “Vaefesa va ka hina! Xana i mani la nga tiviki leswaku muti wa Vaefesa i muhlayisi wa tempele ya Artemi lonkulu ni wa xifaniso xa yena lexi weke hi le tilweni xana?

NHLAVUTELO 12:12
Hikokwalaho, tsakani n'wina matilo, na n'wina lava akeke eka wona; kambe mi ni khombo, n'wina misava ni lwandle, hikuva Diyavulosi ú xikele ka n'wina; ú karihile ngopfu hi ku tiva leswaku nkarhi wa yena wu komile.”

NHLAVUTELO 13:1
Kutani ndzi vona xivandzana xi tangunuka hi le lwandle, xi huma xi ri ni khume ra timhondzo ni tinhloko ta 7, ni harhi ya vuhosi erimhondzweni rin'wana ni rin'wana ra xona, ni vito leri sandzaka Xikwembu ri tsariwile etinhlokweni ta xona.

AMOSI 9:2-3
[2] “Hambiloko vo nyokovela va ya exivandleni xa vafi, ndzi ta ya va humesa kona; ni loko va nga khandziya va ya ematilweni, na kona ndzi ta ya va chikisa.[3] Hambiloko va nga ya va ya tumbela enhlohlorhini ya Karmele, ndzi ta ya ndzi ya va hlota na kona ndzi vuya na vona; ni loko va nga ndzi nyamalalela hi ku ya tumbela endzeni ka lwandle, ndzi ta lerisa nyoka ya le matini, yi ya va luma kwale va nga kona.

LEVHITIKA 19:33-34
[33] “Loko ku ri ni munhu wa le handle loyi a luveleke exikarhi ka n'wina, mi nga tshuki mi n'wi xanisa.[34] Munhu wo tano, n'wi hlayiseni ku fana ni Muisraele wa ka n'wina, mi n'wi rhandza ku fana ni loko mi tirhandza, hikuva na n'wina mi vile valuveri etikweni ra Egipta: Hi mina HOSI, Xikwembu xa n'wina.

NHLAVUTELO 9:7-11
[7] Tinjiya ta kona a ti vonaka ti fana ni tihanci leti lunghiseriweke ku ya enyimpini. Etinhlokweni ta tona a ku ri ni swin'wana swo fana ni tiharhi, ti vonaka wonge i ta nsuku; xivumbeko xa tona a xi fana ni xa vanhu.[8] Misisi ya tona a yi fana ni misisi ya vavasati, kasi meno ya tona a ma fana ni meno ya tinghala.[9] A ti ri ni leswi fanaka ni swisirhelelo swa nsimbhi eswifuveni swa tona, kutani mpfumawulo wa timpapa ta tona a wu fana ni mpfumawulo wa magolonyi layo tala ya tihanci leti tsutsumelaka enyimpini.[10] Mincila ya tinjiya a yi fana ni ya swipame yi ri ni mindzhombo, kutani matimba ya tona yo vavisa vanhu ntlhanu wa tin'hweti, a ma ri emincileni yoleyo.[11] A ti ri ni hosi leyi yi ti fumaka, yi nga ntsumi ya khele leri ro enta ku ya ni ku ya; vito ra yona hi Xiheveru i Abadoni, hi Xigriki va ku i Apoliyoni (hileswaku Muonhi).

GENESA 6:1-22
[1] Kuteloko vanhu va sungurile ku andza laha misaveni, va veleka ni vana va vanhwanyana.[2] Kutani swivumbiwa swa le tilweni swi vona leswaku vanhwanyana lava va sasekile, kutani swi tihlawulela vasati exikarhi ka vona.[3] Kutani HOSI Xikwembu xi ku: “Moya wa mina a wu nga ha tshami hilaha ku nga heriki eka munhu, hikuva munhu ú tsanile, kutani ú ta hanya ntsena malembe ya 120.”[4] Enkarhini wolowo, ni le minkarhini leyi landzeleke, ku vile ni swihontlovila leswi velekiweke loko tintsumi ta le tilweni ti hlanganile ni vanhwanyana va laha misaveni. Swihontlovila leswi, hi tona tinhenha ta khale to tiveka ngopfu.[5] Loko HOSI Xikwembu xi vona leswaku ku dyoha ka munhu i kukulu laha misaveni, ni leswaku makungu hinkwawo ya mbilu ya yena ma bihile minkarhi hinkwayo,[6] xi vaviseka embilwini, xi tilaya leswi xi endleke munhu emisaveni,[7] kutani xi ku: “Ndzi ta herisa vanhu lava ndzi va tumbuluxeke laha misaveni, ni swiharhi, ni swikokovi, ni tinyanyana. Ndza tilaya, leswi ndzi vumbeke swilo leswi.”[8] Kambe Nowa yena a a tsakeriwa hi HOSI Xikwembu.[9] Leti i timhaka ta va ka Nowa. Nowa a a ri munhu wo lulama, loyi a a tsakisa Xikwembu ku tlula vanhu hinkwavo lava a va ri kona emisaveni; naswona a a ri ni xinakulobye ni Xikwembu.[10] Nowa a a ri ni vana vanharhu, Xeme na Hamu na Yafeta.[11] Enkarhini lowu, Xikwembu xi vona leswaku misava yi onhakile, yi tele hi vanhu va tihanyi.[12] Loko xi yi languta, xi vona leswaku yi onhakile, hikuva vanhu hinkwavo emisaveni a va endla leswo biha.[13] Kutani Xikwembu xi ku ka Nowa: “Ndzi ni makungu ya ku herisa vanhu hinkwavo, hikuva misava yi tele tihanyi hikwalaho ka vona. Kutani ndzi ta va herisa swin'we ni misava.[14] Tiendlele ngalava hi timhandze ta murhi wa gofere. Endzeni ka ngalava ya kona, u endla makamari; u tota ni ntita endzeni ni le handle ka yona.[15] Ngalava yi fanele ku va ni mimpimo leyi: 150 m ku leha, 25 m ku anama, ni 15 m ku ya ehenhla.[16] Endla lwangu ra yona, u siya 50 cm exikarhi ka lwangu na khumbi, u vekela ni rivanti hala tlhelo ka yona; ngalava ya kona u yi endla yi va ni tindlu ta le hansi, ni ta le xikarhi, ni ta le henhla.[17] Sweswi ndzi lava ku rhumela ndhambi ya mati, yi ta herisa swivumbiwa hinkwaswo leswi hanyaka emisaveni. Swilo hinkwaswo leswi nga laha misaveni swi ta fa.[18] Kambe ndzi ta endla ntwanano na wena; kutani u ta nghena engalaveni wena, ni nsati wa wena, ni vana va wena, ni vasati va vona.[19] Kutani exikarhi ka swivumbiwa hinkwaswo swa tinxaka-xaka leswi hanyaka, u ta teka swimbirhi-mbirhi, xa xinuna ni xa xisati, u nghena na swona engalaveni, leswaku na swona swi ta pona.[20] Exikarhi ka tinyanyana hinkwato, ni swiharhi hinkwaswo, ni swikokovi hinkwaswo, u ta nghena ni swimbirhi swa rixaka rin'wana ni rin'wana, leswaku na swona swi ta pona.[21] U fanele ku teka ni swakudya hi tinxaka-xaka ta swona, u swi hlayisa, swi ta dyiwa hi wena ni swivumbiwa leswin'wana.”[22] Hiloko Nowa a endla swilo leswi hinkwaswo, hilaha Xikwembu xi n'wi leriseke hakona.

EZEKIELE 1:1-28
[1] Hi lembe ra vu-30, esikwini ra vuntlhanu ra n'hweti ya vumune, a ndzi tshamile eribuweni ra nambu wa Kebara exikarhi ka va ka Yuda lava yisiweke evukhumbini, kutani ndzi vona matilo ma pfuleka, Xikwembu xi ndzi komba ni xivono.[2] Lembe ra kona a ri ri ra vuntlhanu, ku sukela loko hosi Yoyakini a yisiwile evukhumbini.[3] Kutani kwale ribuweni ra nambu wa Kebara etikweni ra Vakalediya, HOSI Xikwembu xi vulavula na mina muprista Ezekiele n'wana Buzi, xi ndzi khoma hi matimba ya xona.[4] Ndzi languta, kutani ndzi vona xihuhuri lexi humaka en'walungwini, xi ta ni papa lerikulu leri rhendzeriweke hi ku vonakala, ndzi vona ni ndzilo lowu vuvumelaka; exikarhi ka wona a ku vonaka xilo lexi vangamaka kukota koporo,[5] kutani endzilweni wolowo ku huma swivumbiwa leswi hanyaka swa mune, swi vonaka swi fana ni vanhu.[6] Xin'wana ni xin'wana xa swivumbiwa leswi a xi ri ni swikandza swa mune ni timpapa ta mune.[7] Milenge ya swona a yi lehile, yi ri ni minkondzo yo fana ni swinyondzwana swa rhole, yi hatima kukota koporo leyi vangamisiweke.[8] Ehansi ka timpapa ta swona, swivumbiwa leswi swa mune a swi ri ni mavoko ya vanhu, ma languta ematlhelweni ya mune ku fana ni swikandza swa swona ni timpapa ta swona.[9] Swivumbiwa a swi tlharamurile timpapa timbirhi swi khumbana ha tona swi ba xikwere. Loko swi suka swi ya kun'wana, a swi nga rhangi hi ku hundzuluka, kambe a swi famba xikan'we, hinkwaswo swi kongoma tlhelo rin'we.[10] Xin'wana ni xin'wana xa swivumbiwa leswi a xi ri ni swikandza swa mune: Xikandza lexi langutaka emahlweni a xi ri xa munhu, xa le vokweni ra xinene a xi ri xa nghala, xa le ximatsini a xi ri xa homu, xa le xikosini a xi ri xa gama.[11] [Swikandza swa kona a swi ri swona sweswo.] Swivumbiwa a swi phurumurile timpapa, swi kongomisa timbirhi ehenhla swi khumbana ha tona; hi timpapa timbirhi letin'wana, a swi tifunengeta miri.[12] Loko swivumbiwa swi suka swi ya lomu moya wa swona wu swi susumetelaka kona, a swi nga sunguli hi ku hundzuluka, kambe a swi famba xikan'we, hinkwaswo swi kongoma tlhelo rin'we.[13] Exikarhi ka swivumbiwa leswi hanyaka, a ku vonaka swilo leswi fanaka ni makala lama vuvumelaka kumbe swisana swa ndzilo, swi rhendzeleka-rhendzeleka, ndzilo wa kona wu vangama swinene wu hatima-hatima.[14] Kutani swivumbiwa a swi tsutsuma swi ya hala ni hala, ku fana ni rihati.[15] Ndzi tlhela ndzi languta swivumbiwa leswa mune, kutani etlhelweni ra xin'wana ni xin'wana xa swona, ndzi vona vhilwa leri khumbaka ehansi.[16] Mavhilwa lawa ya mune a ma fana, ma vangama kukota ribye ra nkoka; naswona a ma ri ni xivumbeko xin'we: Endzeni ka rin'wana ni rin'wana ra wona, a ku vonaka vhilwa ra vumbirhi leri hingakanyaka.[17] Hi mukhuva lowu, mavhilwa ya kona a ma kota ku suka xikan'we hinkwawo, ma kongoma tlhelo rin'we, ma nga rhanganga hi ku hundzuluka.[18] Xivumbeko xa wona a xi chavisa: A ma lehile swinene ku ya henhla, naswona xirhendzevutana xa wona a xi tele hi mahlo![19] Loko swivumbiwa leswi hanyaka swi suka swi ya kun'wana, mavhilwa a ma famba na swona; loko swi sungula ku haha swi ya henhla, na wona mavhilwa a ma ya henhla.[20] Mavhilwa a ma namarhela swivumbiwa, ma tlakuka na swona, ma ya na swona hinkwako laha moya wa swona wu swi susumetelaka ku ya kona, hikuva moya lowu wa swivumbiwa a wu fambisa na wona mavhilwa.[21] Mavhilwa a ma famba swin'we ni swivumbiwa leswi hanyaka; loko swi yima, na wona a ma yima; loko swi haha swi ya henhla, na wona a ma ya henhla; mavhilwa a ma namarhela swivumbiwa, hikuva na wona a ma fambisiwa hi moya wa swona.[22] Ehenhla ka swivumbiwa leswi hanyaka, a ku vonaka xilo lexi fanaka ni lwangu xi basile kukota gamboko, xi vambiwile ehenhla ka swivumbiwa, xi swi ungamela.[23] Swona a swi phurumurile timpapa ta swona timbirhi hala ni hala ehansi ka lwangu swi khumbana ha tona; kutani hi timpapa timbirhi letin'wana swivumbiwa a swi tifunengeta miri.[24] Loko swi haha swi ya henhla, mpfumawulo wa timpapa ta swona a wu fana ni mpfumawulo wa lwandle, kumbe wa rito ra Xikwembu-xa-matimba-hinkwawo, kumbe huwa ya mavuthu layo tala. Kavaloko swivumbiwa swi jitamela hansi, swi phutsa timpapa ta swona.[25] Kutani loko swi ri karhi swi endlisa sweswo, ku twakala wun'wana mpfumawulo, ehenhla ka xilo lexi fanaka ni lwangu.[26] Ehenhla ka lwangu ra kona, leri ungamelaka swivumbiwa, a ku ri ni leswi fanaka ni ribye ra nkoka ra “safiri”; ribye ra kona a ri ri ni xiyimo xa xiluvelo, kutani exiluvelweni xexo, ehenhla swinene, a ku vonaka xilo lexi nga ni xivumbeko xa munhu,[27] ndzi xi vona xi vangama kukota koporo, xi vonaka xi rhendzeriwile hi ndzilo; ehenhla ni le hansi ka leswi fanaka ni xisuti xa xona, a ku ri ni leswi fanaka ni ndzilo, swi voninga matlhelo hinkwawo.[28] Ku voninga ka kona a ku sasekile ku fana ni nkwangulatilo, loko wu vonaka emapapeni esikwini ra mpfula. Xilo lexi vangamaka lexi, a ku ri kona ku dzuneka ka HOSI Xikwembu. Loko ndzi xi vona, ndzi wela hansi hi mombo, kutani ndzi twa un'wana a ri karhi a vulavula na mina.

Tsonga Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved